Istaknuti Bošnjaci

Biografije 100 bošnjačkih imama: Muhamed Seid ef. Serdarević (1882-1918)

 

Muhamed Seid Serdarević potječe iz poznate zeničke ulemanske porodice Serdarević. Rođen je 1882. godine u Zenici. Početno obrazovanje stekao je u Sultan Ahmedovoj medresi, u kojoj je i njegov otac Abdulhamid bio muderris. Zahvaljujući do­brom predznanju, na Kuršumliji medresi 1899. godine uključuje se na najviši tečaj. Daru-l-muallimin završava 1904. godine.

Po završetku obrazovanja Muhamed ef. se vraća u Zenicu, gdje je postavljen za prvog muallima mektebi-ibtidaijje. Na tom položaju ostaje sve do 1910. godine, kada je postavljen za uredni­ka Muallima, mjesečnog časopisa Udruženja ilmijje. U Sarajevu ostaje sve do 1913. godine, kada se gasi Muallim. Po povratku u Zenicu postavljen je za imama u zeničkoj kaznionici i muderrisa u Sultan Ahmedovoj medresi. Na ovim dužnostima ostaje sve do smrti. Poziv Ulema-medžlisa da preuzme poziciju travničkog muftije odbio je obrazlažući da želi ostati imam i muderris u Ze­nici, vjerujući da na tim mjestima može više koristiti zajednici.

Zanimljiv je podatak da je tokom svog boravka u zeničkoj kaznionici, u svojstvu imama, pisao uputstva iz oblasti ibadata. Nešto kasnije će ta svoja uputstva sastaviti u jedno djelo nazvavši ga Fikhu-l-ibadat. Treba istaći da se to djelo i danas koristi kao udžbenik u našim medresama.

Kao prvi zenički alim organizirao je odbranu srpskih po­rodica u Zenici, koje su bile na udaru nakon terorističkog napa­da na austrijskog prestolonasljednika u Sarajevu, 28. juna 1914. godine. Kada su 1918. godine bile napadnute hrvatske porodice u Zenici, Muhamed Seid Serdarević organizirao je zaštitu hrvatskih kuća na Crkvicama u Zenici. Tada se i razbolio i u 36. godini života preselio na ahiret.

Pored činjenice da nikada nije napuštao mihrab i dužnost imama, Serdarević je ostavio dubok trag na prosvjetnom, knji­ževnom, kulturnom, pedagoškom, i svakom drugom polju u ži­votima muslimana Bosne i Hercegovine. Pisao je djela, brošure, studije, članke, iz svih oblasti islamskog učenja. Njegova studija Istinitost Božijeg bivstva i Muhammedova poslanstva, svrstava Serdarevića u najveće mislioce u Bosni, pa i šire. Zanimljivo je da je ta studija bila sebeb orijentalisti Milivoju Maliću da prihvati islam i uzme ime Abdurrahman Mirza. Serdarević je među prvi­ma kod nas pisao historiju islama na bosanskom jeziku. Pripada mu velika zasluga i za reformu naših obrazovnih institucija. Za­lagao se za štampanje udžbenika na bosanskom jeziku. Također, bio je jedan od najvjernijih pristalica i saradnika reisu-l-uleme Džemaludina Čauševića u nastojanju da se arebica učvrsti u na­šem narodu. Stoga je i sam svoja djela pisao arebicom, kao i ča­sopis Muallim. Mahmud Traljić je govorio da je 80% tekstova u Muallimu pisao Muhamed Seid Serdarević.[1]


[1]         Vidi više: Mahmud Traljić, Istaknuti Bošnjaci, str. 295-300.

 

Preuzeto iz knjige: "100 bošnjačkih imama iz perioda 1912-2012"

Priredili: Ekrem Tucaković, Abdulgafar Velić i Mirnes Kovač;

format: A5; br. str. 224; povez tvrdi

Izdavač: El-Kalem

Narudžbe: http://elkalem.ba/index.php/100-bosnjackim-imama-iz-perioda-1912-2012.html

Akos.bA

Povezani članci

Back to top button