Vi ste ovdje
Home > Kultura i tradicija > Istaknuti Bošnjaci > Atif Purivatra – godišnjica smrti jednog od najboljih poznavaoca bošnjačke političke historije

Atif Purivatra – godišnjica smrti jednog od najboljih poznavaoca bošnjačke političke historije

Bošnjačka politika kroz svoju historiju nudila nam je veliki broj promjena. Turbulentne situacije, periodi stabilizacije, državno-pravne promjene sve je to doprinijelo shvatanju bošnjačke politike. Upravo, Atif Purivatra svoj radni vijek u velikoj mjeri je posvetio shvatanju ove kompleksne problematike.

70 stručnih i naučnih radova

Atif Purivatra rođen je 16. septembra 1928. godine u Sarajevu. U Sarajevu završava osnovnu i srednju školu i Pravni fakultet.Zvanje magistra političkih nauka stekao je 1965. godine, a doktora nauka 1972. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Tokom svog veoma plodnog stvaraličkog života Purivatra je objavio 70 načnih i stručnih radova. Naravno, među svim radovima posebno treba izdvojiti njegove knjige „ Nacionalni i politički razvitak Muslimana, a 1974. i monografiju JMO u političkom životu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca“, Muslimani i bošnjaštvo i ekonomski genocid nad bosanskim muslimanima“. Purivatra je bio jedan od najistaknutijih bošnjačkih intelektualaca i najboljih poznavalaca političke historije Bošnjaka u 20-tom stoljeću. Njegovi radovi, a posebno knjige, spadaju u najcitiraniju literaturu sa ovih prostora, kako u zemlji tako i u inozemstvu. Ostat će trajno zapamćen njegov izuzetni doprinos u afirmiranju i priznavanju bošnjačke nacije. Svoju karijeru gradio je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Značajno za ovog bošnjačkog intelktualca je i to da je nakon odlaska u penziju nastojao što više raditi, posebno se to odnosi na djelovanje u Bošnjačkoj kulturnoj zajednici Preporod, ali i na Kongres bošnjačkih intelektualaca, u kojem je obavljao dužnost predsjednika vijeća. Bio je istaknuti borac za jednakost i zagovarač multietničke zajednice u Bosni i Hercegovini tokom cjelokupne karijere.

Ostala je praznina

Sasvim je sigurno da je odlaskom na bolji svijet Atif Purivatra ostavio za sobom nenadoknadiv gubitak, a njegov cjelokupni rad koji je ostavio iza sebe o tome nam daje potvrdu. Preminuo je na današnji dan 2001. godine, a smrt ga je zatekla u desetoj godišnjici obnašanja funkcije predsjednika Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca. O Purivatrinom doprinosu afirmaciji bošnjačke nacije govorili su mnogi javni djelatnici u Bosni i Hercegovini. Posebno je značajno spomenuti novinarske osvrte nekoliko dana nakon što je preminuo, ali  i povodom prve godišnjice njegove smrti koji nam daju prikaz kako je Atif Purivatra bio cijenjen među bosanskohercegovačkom javnosti.

Za Akos.ba piše: Admir Lisica

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top