Islamske teme

Apokrifni hadisi o ženama – sedam laži na žene i Poslanika a.s.

Piše: dr. Šefik Kurdić

 

1. “Najbolje žene moga ummeta su one koje su najljepšeg lica i najmanjeg mehra.”

Sehavi napominje da ga citira Dejlemi kao merfu- predanje, ali bez niza prenosilaca, pa, prema tome, nema nikakvog utemeljenja da ga je izgovorio Muhammed, s.a.v.s.

 

2. “Da nije žena, tek bi se tada stvarno činio ibadet Allahu!”

Hadis je apokrifan, jer se u njegovom nizu preno­silaca pojavljuje Abdurrahman b. Zejd el-Ammi, kojeg Buhari, Ibn Adijj i Ibnul-Dževzi smatraju lašcem, čije hadise treba kategorički odbaciti.

 

3. “Da nije žene, (svaki) čovjek bi ušao u Džennet.”

Učenjaci ovo predanje smatraju apokrifnim. Neki kažu da je ovo izreka hafiza Sujutija.

 

4. “Savjetujte se sa ženama, ali postupajte suprotno njihovim mišljenjima.”

Ovo nikada Allahov Poslanik, s.a.v.s. nije izgo­vorio. Očito je ovo izreka neke druge osobe. Ovo je stav Sehavija, Munavija i drugih.

 

5. Kada žena kaže svome mužu: „Nikada od tebe nikakva dobra nisam vidjela!”- sva njena djela se poništavaju.

Ahmed b. Hanbel kaže da je ovo predanje apo­krifno. Buhari tvrdi da Jusuf b. Ibrahim, jedan od prenosilaca ovog hadisa, prenosi čudne stvari, a Zehebi tvrdi da su njegovi hadisi ništavni.

 

     6. “Pamet žena je u njihovim spolnim organima.”

Sehavi tvrdi da ovo predanje nema nikakvog ute­meljenja u hadisima Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Očito je da su i /enomrsci upleli prste u poturanju i izmišljan je hadisa. Može se samo pretpostaviti kakvu bi sliku o islamu imali ljudi, kada ne bi bilo preciznih kriterija i savršenih filtera hadiskih stručnjaka da odvoje izmišljena i poturena predanja od autentičnih i sigurnih?!

 

     7. “Znanje je izgubljeno među ženskim nogama!”

Ovo predanje nije hadis, iako ga neki citiraju kao Vjerovjesnikov, s.a.v.s, hadis. Ovo predanje pripisuje se Bišru el-Hafiju.

 

Odlomak iz knjige: “Apokrifni hadisi – zbirka lažnih hadisa koji se koriste u narodu i literaturi”

Autor: Šefik Kurdić

Recenzija: Safvet Halilović, Fuad Sedić

Izdavač: El-Kelimeh, Novi Pazar 2010.

Tvrdi uvez, 190. str

 

Prodajna mreža El-Kelimeha – Saradnici kod kojih se mogu naći izdanja El-Kelimeh: 

Srbija

El-Kelimeh, Novi Pazar, +381 20 334 020, 064 16 222 84, 064 889 1780,  [email protected]

BiH

Sarajevo: 061 757 652

Visoko: 061 804 016, [email protected]

Kakanj: NTV Kakanj, 061 788 069, [email protected]

Travnik: Džamija Kalibunar, 061 763 884, [email protected]

Srebrenik i okolina: 061  634 953

Tuzla:  Knjižara IZ, 061 423 320, [email protected]

Bihać:  061 770 170, [email protected]

Crna Gora

Ulcinj: +382 69 493 832, [email protected]

Podgorica: +382 69 018 203

Rožaje:  +382 69 518 056, [email protected]

Makedonija

Skoplje:  +389 77 632 187, +389 75 458 486, +389 70 652 906, [email protected]

Austrija

Beč: +43660 435 7348, [email protected]

Švicarska

Cirih: +41 79 640 1255, [email protected]

Sengalen: +41 78 751 1691, +41 71 931 7023,

Arau: +41 76 603 1592, [email protected]

Njemačka

Manc: +49 17 676 477 777, [email protected]

USA

[email protected]

Australija

+61 412 190 997, [email protected]

+61 412 137 607, [email protected]

Akos.bA

 

 

Povezani članci

Back to top button