Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Apokrifni hadisi o posebnim vrijednostima Kur’anskih sura i pojedinih ajeta

Apokrifni hadisi o posebnim vrijednostima Kur’anskih sura i pojedinih ajeta

Piše: dr. Šefik Kurdić

 

Mnogo je lažnih predanja koja su se vremenom infiltrirala u islamsku literaturu o vrijednostima Kur’ana i kur’anskih sura. Abdullah b. el-Mubarek smatra da su nevjernici poturili predanja koja govore o vrijednostima brojnih sura, a posebno svake kur’anske sure.

 

1.   “Ko uči Kur’an gledajući u Mushaf, Allah će olakšati kaznu njegovim roditeljima, pa makar bili i nevjernici.”

Ibn Hibban kaže da je ovaj hadis apokrifan, zato što se u njegovom nizu pojavljuje Muhammed b. el- Muhadžir, koji je poznat po poturanju lažnih predanja pouzdanim prenosiocima.

2.   “Ko svaki dan prouči stotinu ajeta gledajući u Mushaf, zagovarat će se za sedam kabura koji su uz njegov kabur, a Allah će olakšati njegovim roditeljima, pa makar i idolopoklonici bili.”

Imam Sujuti ovo predanje smatra apokrifnim.

3.   “Ko prouči sure El-Bekare i Ali Imran, a ne bude molio za svog šejha (učitelja), taj je nepravdu učinio.”

Imam Sehavi tvrdi da ovo predanje nema uteme­ljenja u hadisima Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

4.   “Ko prouči Ajetul-kursijju neposredno nakon uzimanja abdesta, Allah će mu dati nagradu četrdeset godina, podignut će ga za četrdeset stepeni i oženit će ga s četrdeset hurija.”

Mukatil b. Sulejman, jedan od prenosilaca ovog hadisa, ocijenjen je kao lažac u hadisu, pa je, prema tome, ovo predanje apokrifno.

5.   “Ko prouči Ajetul-kursijju i napiše je desnom rukom šafranom po dlanu lijeve ruke sedam puta, pa to poliže jezikom, nikada neće zaboravljati.”

Predanje je ocijenjeno apokrifnim zbog jednog od prenosilaca koji je prepoznat kao osoba koja potura hadise.

6. “Jasin je za ono za što se bude učio!”

Ovim se hoće kazati da je sura Jasin univerzalna, te da se uči shodno namjeri. Ako se uči za zdravlje, onaj ko je bude učio – ozdravit će. Ako se bude učio za nafaku, onoga ko ga bude učio Allah će obasuti blagodatima. Međutim, nema predanja u ovom znače­nju od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Imam Sehavi tvrdi da ovo predanje nema osnova u Vjerovjesnikovim, s.a.v.s., hadisima.

 

7.   “Ko svakog petka posjeti kabur svojih roditelja, pa kod njih ili jednog od njih, prouči suru jasin- bit će mu oprošteno grijeha koliko je proučio ajeta ili harfova.”

Ovo predanje od Ebu Bekra es-Siddika, r.a., kao merfu-hadis bilježe Ibn Adijj, Ebu Nuajm u Ahbaru Asbehan, i Abdulganijj el-Makdisi, u Es-Sunenu. Obzirom da se u lancu prenosilaca pojavljuje osoba pod imenom Amr b. Zijad, koji je poznat po krađi i u hadisa, Ibn Dževzi, Sujuti i drugi stručnjaci ovo predanje smatraju apokrifnim.

8.   “Ko uđe u kaburistan, pa prouči suru Jasin, bit će olakšano toga dana onima koji leže u kabunma, a onaj ko ga prouči imat će za svaki harf koji jeproučio nagradu.”

Jahja b. Mein i Ibn Hibban ovo predanje ocjenjuju lažnim.

9.   “Ko sluša učenje sure Jasin ima nagradu kao da je dvadeset zlatnika utrošio na Allahovom putu; ko je prouči ima nagradu kao da je obavio dvadeset puta hadž; ko je napiše (na posudu), pa to popije, njegovim bićem će zavladati hiljadu jekina, svjetala, hiljadu berićeta, hiljadu milosti i hiljadu vrsta opskrbe, a odstranit će se iz njegovog bića zloba i bolest.”

Sujuti tvrdi da je ovo predanje ništavno zbog Ahmeda b. Haruna, koji je jedan od prenosilaca ovog hadisa, a koga je hafiz Ibn Adijj optužio za laž u hadisu.

 

10.   “Ko jedanput prouči Jasin, kao daje dva puta proučio Kur’an.”

 

Ovo merfu-predanje Ebu Seida el-Hudrija, r.a., Sujuti ocjenjuje slabim, dok ga El-Albani smatra apokrifom.

                           11. “Ko jedanput prouči Jasin, kao daje deset puta proučio Kur’an.”

Ovaj hadis Es-Sujuti ocjenjuje daifom, dok ga El-Albani smatra apokrifnim predanjem, koji nema utemeljanja u hadisima Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

 

12.   “Naredio sam svojim sljedbenicima da svaku noć uče Jasin. Ko bude ustrajao na tome i svaku noć ga bude učio, pa umre- umrijet će kao šehid.”

Hadis je ocijenjen apokrifnim, zbog jednog pre­nosioca u njegovom senedu koji je osumnjičen za poturanje hadisa.

13.  “Alija, uči Jasin, jer se u njemu izalazi deset blagoslova (berićeta)! Ako ga prouči gladan – zasitit će se; žedan – napojit će se; neodjeven – odjenut će se; neoženjen –  oženit će se; onaj koga je strah – oslobodit će se straha; ukoliko je zatvorenik i zarobljenik- bit će oslobođen; ako je putnik — olakšat će mu se put; onaj ko je nešto izgubio- naći će izgubljeno; ako je bolestan – ozdravit će, a ako se uči kod osobe na samrti – bit će joj olakšano!”

Busiri tvrdi da je ovo predanje u kojem se, navodno Allahov Poslanik, s.a.v.s., obratio Aliji b. Ebi Talibu, r.a., slabo, budući da se u lancu ovog hadisa nalazi slab prenosilac Abdurahim b. Vakid. Neki autori ovaj hadis smatraju apokrifnim zato što se u njegovom lancu nalazi Mes’ad b. El-jese, koji je okarakteriziran od strane hadiskih stručnjaka kao lažljivac.

14.   Allahov Poslanik, s.a.v.s., je obraćajući se Abđullahu b. Mes‘udu, r.a., rekao: “Kada budeš učio Kur’an i kada dođeš do riječi:

 “Da ovaj Kur’an kakvom brdu objavimo…” (El-Hašr, 21) stavi ruku na glavu, jer je to lijek za svaku bolest izuzev smrti.”

Hafiz Zehebi tvrdi da je ovo predanje ništavno.

15.   “Ko na sabah-namazu prouči sure El-Inširah i El-Fil, neće imati upalu oka.”

Imam Sehavi tvrdi da ovo predanje nema nikakvog utemeljenja u hadisima Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Zna se, na temelju zasnovanih predanja, daje Vjerovjesnik, s.a.v.s. učio na sunnetu sabah-namaza sure El-Kafirun i El-Ihlas, a na farzu preko šezdeset ajeta.

16.   “Ko klanja sabah-namaz a zatim prouči stotinu puta Kul huvallahu ehad, prije nego progovori, oprostit će mu se grijesi koji su se nagomilavali godinu dana, za svako proučeno Kul huvallahu ehad.”

Muhammed b. Abdurahman el-Kušejri, prenosilac ovog hadisa, ocijenjen je od strane Ibn Ebi Katima, Ezdija i Hejsemija kao lažac.

17.   “Ko uđe u kaburistan, pa prouči Kulhuv allahu ehadm jedanaest puta, a zatim to pokloni umrlim, dobit će sevapa koliko ima mrtvih u tom kaburistanu.”

Hafiz Zehebi smatra da je ovaj hadis apokrifan zbog Abdullaha b. Ahmeda b. Amira, koji se nalazi u nizu prenosilaca ovog predanja.

18.     “Učenje sura ,,kalakil” garancija je od siromaštva.”

Sehavi kaže da ovo predanje uopće ne postoji među Vjerovjesnikovim, s.a.v.s.. hadisima.

19.    “Vrijednost hafiza Kur’ana nad onima koji to nisu je kao vrijednost Stvoritelja nad stvorenjima.”

Ovaj hadis je ocijenjen od strane hadiskih učenjaka, kao što su El-Hakim, Hatib el-Bagdadi, Ebu Nuajm el-Asbehani, Ibn Hadžer i Es-Sujuti, kao lažan, jer se u lancu prenosilaca nalazi Muhammed b. Temim el-Firjabi, koji je poznat po podlim lažima i poturanju hadisa.

20.   “Ko se bude liječio nečim drugim izuzev Kur’ana, Allah ga neće izliječiti.”

Sagani i Adžluni ga ubrajaju u lažna predanja.

21.  “Neka muškarac džunup i žena koja ima menstruaciju ne uče ništa iz Kur’ana.”

Ahmed b. Hanbel ocjenjuje ovo predanje apo­krifnim. Dodirivanje Mushafa je strogo zabranjeno nečistima, pa čak i onima koji nemaju abdest, dok je, učenje Kur’ana napamet, po mnogim šerijatskim pravnicima, dozvoljeno bez abdesta, pa čak i onima koji nisu čisti u tom trenutku. To se posebno odnosi na učenike, a pogotovo učenice, koje bi puno propu­stile u danima menstrualnog ciklusa, kada je u pitanju učenje Kur’ana, produbljivanje saznanja u tedžvidu i slično.

                          22.     “Ko bude učio u namazu za imamom, taj nema namaza!”

Ibn Hibban tvrdi da ovo predanje nema osnova u Vjerovjesnikovim, s.a.v.s., hadisima.

 

 

Odlomak iz knjige: “Apokrifni hadisi – zbirka lažnih hadisa koji se koriste u narodu i literaturi”

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Autor: Šefik Kurdić

Recenzija: Safvet Halilović, Fuad Sedić

Izdavač: El-Kelimeh, Novi Pazar 2010.

Tvrdi uvez, 190. str

 

Prodajna mreža El-Kelimeha – Saradnici kod kojih se mogu naći izdanja El-Kelimeh: 

Srbija

El-Kelimeh, Novi Pazar, +381 20 334 020, 064 16 222 84, 064 889 1780,  [email protected]

BiH

Sarajevo: 061 757 652

Visoko: 061 804 016, [email protected]

Kakanj: NTV Kakanj, 061 788 069, [email protected]

Travnik: Džamija Kalibunar, 061 763 884, [email protected]

Srebrenik i okolina: 061  634 953

Tuzla:  Knjižara IZ, 061 423 320, [email protected]

Bihać:  061 770 170, [email protected]

Crna Gora

Ulcinj: +382 69 493 832, [email protected]

Podgorica: +382 69 018 203

Rožaje:  +382 69 518 056, [email protected]

Makedonija

Skoplje:  +389 77 632 187, +389 75 458 486, +389 70 652 906, [email protected]

Austrija

Beč: +43660 435 7348, [email protected]

Švicarska

Cirih: +41 79 640 1255, [email protected]

Sengalen: +41 78 751 1691, +41 71 931 7023,

Arau: +41 76 603 1592, [email protected]

Njemačka

Manc: +49 17 676 477 777, [email protected]

USA

[email protected]

Australija

+61 412 190 997, [email protected]

+61 412 137 607, [email protected]

Akos.bA

 

 

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top