Nauka i tehnologija

Abdest i medicina: Šta znači čakra, koja je važnost čakri i koliko ih ima na tijelu?

Mesh po glavi

Kada govori o abdestu Uzvišeni Allah kaže: “…i dio glava svojih potarite…” (El-Ma’ide, 6)

Islamski učenjaci se razilaze u pogledu načina na koji se vrši mesh (potiranje glave prilikom uzimanja abdesta). Sljedbenici šafijskog mezheba kažu da je dovoljno potrati nekoliko dlaka na glavi, dok imam Malik i Ahmed kažu da je potrebno potrati čitavu glavu i vratiti ruku u suprotnom smjeru, a Ebu Hanife kaže da se mesh sastoji u tome da se potare prednji dio glave, oko četvrtine glave.[1]

To mjesto kod učenjaka koji se bave alternativnom medicinom zove se spiritualna (duhovna) čakra 7 (slika br.3 i 15)

Naučno je dokazano da je prva četvrtina glave centar duševne energije koji priprema čovjeka na stajanje pred Allahom. Tako kada se čovjek okrene prema kibli da bi klanjao, otvara se taj centar duhovne energije i ispunjava tom energijom tijelo.

Na glavi se takođe nalaze neke važne tačke (Du 20) čijim se masiranjem postiže umirujući efkat (slika br. 13a).

 

Na ovom mjestu treba postaviti pitanje šta znači čakra (chakra), koja je važnost čakri i koliko ih ima na tijelu?

Što se tiče definiranja značenje riječi čakra za koju se još upotrebljava i naziv svjetlosni točak, treba kazati da se radi o centrima energije. U ovim centrima se energija u ljudskom tijelu transformira. Čakre imaju ulogu zupčanika u konstantnom kretanju; one su direktno povezane sa fizičkim tijelom i jedna sa drugom putem tanahnih kanala koji prenose energiju.

Svaki centar energije, tj. svaka čakra se okreće u krug i to u smijeru kazaljke u prednjem dijelu, dok se u zadnjem dijelu događa suprotno. Na taj način se stvara određeni broj vitalnih polja koja tvore jedinstveno vitalno polje ljudskog tijela.

Savremena znanost koja se bavi ovom oblašću utvrdila je da su mišljenje i emocije povezani sa svakom od čakri kao i to da zakrčenje energije u bilo kojoj od njih dovodi do pojave bolesti. Njih ima sedam i svaka od njih utječe na određenu hormonsku žlijezdu i određeni organ. Svaka od njih ima posebnu boju.

Prva čakra: crvene je boje, vezana je za zemlju i osjetilo mirisa. Smatra se centrom vitalne energije koji je povezan sa tijelom i održavanjem života. U vitalnom polju ona je vezana za tjelesni nivo.

Druga čakra: naranđaste je boje, vezana je za vodu i osjetilo ukusa. Utječe na spolnost, odnosno na reprodukcione organe. U vitalnom polju ona je vezana za psihološki nivo.

Treća čakra: žute je boje, vezana je za vatru i osjetilo vida. Utječe na nadbubrežnu žlijezdu, zadužena je za probavni sistem i za apsorbiranje hranjivih materija. U vitalnom polju vezana je za intelektualni nivo.

Četvrta čakra: zelene je boje, vezana je za zrak. Utječe na grudnu žlijezdu, odgovorna je za funkcije srca, krvne sudove imunološki sistem. U vitalnom polju vezana je za astralni nivo.

Peta čakra: plave je boje, povezana je sa osjetilom sluha. Utječe na štitastu i paraštitastu žlijezdu. U vitalnom polju vezana je za eterički nivo.

Šesta čakra: otvoreno plave je boje, vezana je za um i unutrašnje organe. Utječe na hormosku žlijezdu i hipofizu. U vitalnom polju vezana je za nebeski nivo.

Sedma čakra: ljubičaste je boje, utječe na epifizu i sposobnost pronicljivosti. Odgovorna je za duhovnu ravnotežu, nervni sistem i funkcije mozga koje


[1] Zuhejli, V., Kitab fikh el-islami…, 1/372.

 

Nastavlja se, ako Bog da.

Odlomak iz knjige: 

DR. MADŽIDA AMIR “MUDŽIZE U STVARANJU ČOVJEKA – ALTERNATIVNA MEDICINA I ABDEST”

Preveli: Al-Ali Adelita i Nihad Omanović

Izdavač: Bookline, Sarajevo, 2008.
Tvrdi uvez; 80 strana; 20 cm 

Akos.bA

Povezani članci

Back to top button