Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > To je bio Muhammed alejhi selam (VII dio)

To je bio Muhammed alejhi selam (VII dio)

Savršeni poslanik Na osnovu navedenih primjera Poslanikovog, salallahu alejhi we sellem, morala možemo zaključiti kakva bijaše prava suština njegove ličnosti, iako uopšte nije bilo riječi o njegovim ostalim osobinama kao što su: poštenje, čestitost, povjerljivost, stid, iskrenost, istinitost, neporočnost, lijepo ophođenje sa drugima, mudrost upravljanja zajednicom, komšijski odnosi, rječitost i druga svojstva koja se spominju u knjigama koje su posvećene izučavanju njegovog životopisa i historije. Naime, kao što sam već kazao, na ovome mjestu isključivo navodimo primjere bez ikakvog komentarisanja. Ipak, na kraju ovoga kazivanja ukazat ću na veoma značajan segment kada je riječ o utjecaju njegovog učenja na narod u kontekstu upute ka dobru, istini, sreći i ugledu.

Poslanik učitelj Kompletan Poslanikov život, salallahu alejhi we sellem, bijaše uputa, podučavanje i ukazivanje na istinu. Naročito kada je riječ o izrijecima kojima je nastojao uspostaviti Šerijat i ukazati na pravu uputu. Zbog toga su neke od ranije citiranih osobina s jedne strane bile škola u kojoj su njegovi drugovi imali priliku da nauče novi obrazac praktičnog načina življenja, a s druge strane da se upoznaju sa suštinom učenja što je imalo najveći utjecaj u osnivanju islamske države, uspostavljanju islamskog društva i formiranju svjesnog pojedinca u socijalističkom okruženju.
Naime, na ovome mjestu cilj nam je spomenuti određene primjere njegovog podučavanja koje je prakticirao sa svojim drugovima kako bi se, zapravo, upoznali sa metodama i principima pomoću kojih je obrazovao novo društvo koje je prihvatilo islam ali je stasalo u periodu neznanja. On je u potpunosti uspio ukazati svojim sljedbenicima kako da formiraju novi, socijalistički, djelotvorni, funkcionalni, vjerski, međusobno potpomagajući i savršeni sistem života.

1. Neki čovjek je došao kod Poslanika, salallahu alejhi we sellem, s namjerom da ide u borbu. Poslanik ga, salallahu alejhi we sellem, upita: “Jesu li živi tvoji roditelji?” Čovjek odgovori potvrdno. Poslanik mu, salallahu alejhi we sellem, reče: “Vrati se ti njima jer tvoj džihad je kod njih”. (Buhari, Muslim)

2. Poslanik je, salallahu alejhi we sellem, poljubio Hasana sina Alijinog dok je kod njega bio Akra’ sin Habisov Temimija. Vidjevši to Akra’ mu reče: “Ja imam desetero djece, a nijedno od njih nikada nisam poljubio!” Poslanik ga, salallahu alejhi we sellem, pogleda i kaza mu: “Onome ko nije milostiv prema drugima neće biti ukazana milost”. (Buhari, Muslim)

3. Neka žena je došla kod Poslanika, salallahu alejhi we sellem, i rekla mu: “Allahov poslaniče, mi nemamo prilike da na kružocima dođemo do tebe. Odredi nam zato jedan dan kako bi te uspjele vidjeti”. Poslanik im je, salallahu alejhi we sellem, zakazao termin na određenom mjestu rekavši: “Vaš termin je u kući te i te osobe”. Žene su došle na zakazano mjesto, a dio onoga o čemu im je Poslanik, salallahu alejhi we sellem, kazivao i čemu ih je podučavao bilo je između ostalog: “Ona među vama kojoj umre troje djece i koja strpljivo podnese taj gubitak ući će u džennet”. Jedna od prisutnih žena upita: “A šta ako joj umre dvoje djece?” Poslanik, mir i blagoslovi Božiji neka su sa njim, potvrdi: “I dvoje djece”. (Buhari, Muslim)

4. Jednoga dana Poslanik je, salallahu alejhi we sellem, bio sa svojim drugovima. Upitao ih je: “Ima li neko među vama kome je imetak njegovog nasljednika draži od njegovog imetka?” Ashabi odgovoriše: “Allahov poslaniče, nema nikoga među nama kome je imetak njegovog nasljednika draži od njegovog ličnog imetka”. Poslanik, salallahu alejhi we sellem, odgovori: “Tvoj imetak je ono što je prošlo, a imetak tvog nasljednika je ono što je ostalo”. (Buhari)

5. Ebu Mes'ud kazuje da je jednoga dana udario svoga slugu i u tom trenutku iza sebe je začuo glas: “Znaj, oče Mesudov, da Allah ima više prava nad njim od tebe”. Okrenuo sam se i ugledao Allahovog poslanika, salallahu alejhi we sellem. Rekao sam: “Allahov poslaniče, slobodan je radi Allahovog zadovoljstva”. A on reče: “Da nisi tako postupio vatra bi te opržila”. (Buhari, Muslim)

6. Poslanik je, salallahu alejhi we sellem, prošao pored žigosane životinje kojoj se dim pušio iz nozdrva. Poslanik, salallahu alejhi we sellem, reče: “Allah prokleo onoga ko je ovo uradio! Neka niko od vas ne obilježava na ovaj način životinje i neka ne udara po licu”. (Buhari)

7. Poslanik je, salallahu alejhi we sellem, kazao: ″Kada nekome od vas sluga donese hranu neka ga posadi pored sebe i dadne mu da jede, a ako ne prihvati neka mu podari jedan dio″. (Buhari)

8. Poslanik je, salallahu alejhi we sellem, kazao: “Neka niko od vas ne govori: ′moj rob′ ili ′moja robinja′, jer svi ste vi Allahovi robovi. Neka kaže: ′moj sluga′, ′moja služavka′, ′moj pomoćnik′ i ′moja pomoćnica′”. (Buhari, Muslim)

9. Poslaniku je, salallahu alejhi we sellem, postavljeno pitanje: “Koje djelo je najbolje?” On, salallahu alejhi we sellem, odgovori: “Vjera u Allaha i džihad na Allahovom putu”. Zatim je upitan: “A koje roblje je najbolje osloboditi?” Odgovorio je: “Najskuplje i najdraže njegovom vlasniku”. Upitan je: “A šta ako nisam u stanju uraditi neko djelo?” Odgovorio je: ″Pomozi onome ko nešto radi ili onome ko ne umije nešto uraditi!″. – ″A šta ako ne budem mogao?″ – ″U tom slučaju ne čini zlo ljudima jer i to je sadaka koja će ti koristiti″. (Buhari, Muslim)

10. Harmela sin Abdullahov je kazao: “Došao sam kod Poslanika, salallahu alejhi we sellem, i upitao ga: ″Šta mi naređuješ da činim?” Poslanik je, salallahu alejhi we sellem, odgovorio: “Čini dobro i kloni se zla! Kad odlaziš od ljudi s kojima si sjedio, izbjegavaj i ne čini ono što ni ti sâm ne bi volio da ti ljudi kažu!″. Harmela je rekao: ″Kada sam o tome dobro razmislio, shvatio sam da te dvije stvari (čini dobro i kloni se zla!) ništa nisu izostavile″. (Buhari)

11. Jednoga dana Poslanik je, salallahu alejhi we sellem, svojim drugovima držao govor u kojem je naglasio: “Ljudi, čuvajte se nasilja i nepravde jer nepravda je, zbilja, tama i muka Sudnjega dana. Čuvajte se škrtosti i pohlepe jer su škrtost i pohlepa upropastili narode koji su živjeli prije vas. Pohlepa ih je natjerala na međusobno krvoproliće i ono što im je bilo zabranjeno učinili su dozvoljenim”. U drugoj predaji navodi se dodatak: “Čuvajte se raskalašenosti jer Uzvišeni Allah ne voli nemoralnu i bestidnu osobu”. (Buhari, Muslim)

12. Aiša kćerka S'adova kazuje da je njen babo rekao: “U Mekki me je zadesila užasna bolest i Allahov Poslanik,salallahu alejhi we sellem, došao mi je u posjetu. Kazao sam mu: ′Allahov Poslaniče, ja iza sebe ostavljam veliko bogatstvo, a imam samo jednu kćerku. Da li da uvasijjetim dvije trećine svojega imetka, a u nasljedstvo ostavim jednu trećinu′″? Njegov odgovor bijaše negativan. Ja sam ponovo kazao: ″Da li da, onda, uvasijjetim polovinu svojega imetka, a njoj ostavim drugu polovinu?″ Njegov odgovor iznova bijaše negativan. Ja sam ponovo kazao: ″Mogu li onda uvasijjetiti trećinu imetka, a njoj u nasljedstvo ostaviti dvije trećine?″ Poslanik je, salallahu alejhi we sellem, rekao: ″Uvasijjeti trećinu, a i trećina je previše. Bolje ti ostaviti potomstvo bogatim nego da iza tebe ostanu siromašni pa da prose od ljudi”. (Buhari, Muslim)

13. Dio preporuke koju je Poslanik, salallahu alejhi we sellem, uputio Ebu Zerru glasi: “Sadaka je da iz svoje posude naliješ vode u posudu svoga brata. Naređivanje na dobro i odvraćanje od zla je sadaka. Osmijehnuti se svome bratu je sadaka. Ukloniti kamen, granje i kosti sa puta kojim prolaze ljudi je sadaka. Ukazati na put čovjeku koji se izgubio je sadaka”. (Buhari)

14. Neki vrijedan, marljiv i radin čovjek prošao je pored Poslanika, salallahu alejhi we sellem, sa kojim bijaše nekoliko njegovih drugova. Ashabi bijahu zadivljeni njegovom vitalnošću i vedrinom što ih je podstaknulo da kažu: ″Allahov poslaniče, kamo sreće kada bi ovo bilo na Allahovom putu!″ Poslanik je, salallahu alejhi we sellem, odgovorio: ″Ako je ovaj čovjek izašao sa namjerom da zaradi nešto za svoju malodobnu djecu onda je to na Allahom putu! Ako je krenuo s ciljem da priskrbi nešto za svoje stare i iznemogle roditelje to je na Allahovom putu. Ako mu je namjera da zaradi nešto za sebe što će ga učiniti krijeposnim i poštenim onda je to na Allahovom putu! A ako je, pak, izašao sa ciljem da zaradi nešto čime će se hvalisati pred ljudima onda je to na putu šejtana!″ (Taberani)

15. Neki čovjek koji bijaše snažan i zdrav došao je kod Poslanika, salallahu alejhi we sellem, i zatražio od njega da mu udijeli nešto imetka. Poslanik ga je, salallahu alejhi we sellem, upitao: ″Zar nemaš ništa kod kuće?″ Čovjek je odgovorio: ″Svakako! Imam prostirku. Jednim dijelom se pokrivamo, a drugi dio prostiremo. Imam i jednu posudu iz koje pijemo vodu!″ – ″Donesi mi to!″, reče mu Allahov poslanik, salallahu alejhi we sellem. Čovjek je uradio ono što mu je bilo naređeno. Poslanik je, salallahu alejhi we sellem, uzeo te dvije stvari, podigao ih i upitao prisutne ljude: ″Ima li neko da bi kupio ove dvije stvari?″ Jedan čovjek odgovori: ″Ja bi dao za to dvoje jedan dirhem″. – ″Ima li neko da bi dao više od jednog dirhema?″, upita Poslanik, salallahu alejhi we sellem. ″Ja dajem dva dirhema″, reče neki čovjek. Poslanik mu uruči te dvije stvari, uze od njega dva dirhema i dade ih ensariji govoreći mu: ″Za jedan dirhem kupi hrane i odnesi je svojoj porodici! Za drugi dirhem kupi sjekiricu i donesi mi je!″ Kada mu je čovjek donio sjekiricu, salallahu alejhi we sellem, svojim rukama pričvrsti na odgovarajući način i reče mu: ″Idi i sakupljaj drva! Nemoj mi dolaziti petnaest dana!″ Čovjek je uradio ono što mu je bilo naređeno. Kada je ponovo došao kod Poslanika, salallahu alejhi we sellem, bijaše zaradio deset dirhema. Za te pare kupio je odjeće i hrane. Poslanik je, salallahu alejhi we sellem, rekao: ″To ti je bolje nego da se prosjašenje na Sudnjem danu pokaže poput crnog biljega na licu tvome. Iskati je dozvoljeno samo u tri slučaja: Osobi koju je pogodila krajnja bijeda i neimaština, osobi koja je opterećena velikim dugovima i osobi koja je dužna platiti krvarinu.″ (Ebu Davud, Tirmizi, Bejheki)

16. Neki čovjek je upitao Allahovog Poslanika, salallahu alejhi we sellem, o najboljem stupnju islama. Poslanik mu je, salallahu alejhi we sellem, odgovorio: “Hraniti gladne i nazivati selam onome koga poznaješ, ali i onome koga ne poznaješ”. (Buhari)

17. Jednoga dana dok je Poslanik, salallahu alejhi we sellem, bio na jednome skupu i razgovarao sa ljudima pojavio se neki beduin i upitao ga: “Kad će nastupiti Sudnji Čas?” Poslanik mu je, salallahu alejhi we sellem, odgovorio: “Kada nestane povjerenja očekuj Sudnji Čas!” Beduin je upitao: “A kako će se izgubiti povjerenje?” Poslanik je, salallahu alejhi we sellem, odgovorio: “Kada odgovorne funkcije budu povjerene onome ko ih nije dostojan očekuj pojavu Sudnjeg Časa!” (Buhari)

18. Neki čovjek je došao kod Poslanika, salallahu alejhi we sellem, i rekao mu: “Allahov Poslaniče, šta je to borba na Allahovom putu? Neko od nas bori se iz srdžbe, a neko iz fanatizma”. Poslanik je, salallahu alejhi we sellem, odgovorio: “Onaj ko se bori da Allahova riječ dominira takav je na Allahovom putu”. (Buhari, Muslim)

19. Esma kćerka Jezidova kazuje: “Jednoga dana ja i moja tetka otišle smo kod Poslanika, salallahu alejhi we sellem, a na sebi smo imale narukvice od zlata. On nas je upitao: ′Dajete li zekat na taj nakit?′ Naš odgovor bijaše negativan. Poslanik nam je, salallahu alejhi we sellem, kazao: ′Zar se ne bojite da vas Uzvišeni Allah kazni užarenim narukvicama? Podajte zekat na to!′” (Ahmed)

20. Neki čovjek je došao u džamiju Allahovog Poslanika, salallahu alejhi we sellem. Kada je sjahao sa deve upitao ga je: “Hoću li pustiti devu i osloniti se na Allaha?” Poslanik mu je, salallahu alejhi we sellem, odgovorio: “Sveži ti nju pa se onda osloni na Allaha!” (Tirimizi, Taberani)

21. Ebu Bišr Kabisa sin Meharikov kazuje: ″Bio sam dužan platiti krvarinu pa sam otišao kod Allahovog poslanika, salallahu alejhi we sellem, da zatražim pomoć″. Poslanik, salallahu alejhi we sellem, reče: ″Sačekaj dok nam ne dođe kakva sadaka pa ću narediti da ti se dadne!″ Nakon toga Poslanik, salallahu alejhi we sellem, reče: ″Kabisa, iskati je dozvoljeno isključivo u tri slučaja: 1. Čovjeku koji je opterećen krvarinom. Njemu je dozvoljeno iskati sve dok je ne isplati, a nakon toga s takvim djelom treba prestati. 2. Čovjeku kome budu uništeni usjevi. Njemu je, također, dozvoljeno prositi sve dok ne obezbijedi neophodne životne potrebe. 3. Čovjeku kojeg zadesi siromaštvo i oskudica. Kada trojica razumnih ljudi iz njegovog naroda kažu: ′Tog i tog čovjeka je pogodila neimaština′, dopušteno mu je prositi sve dok ne obezbijedi osnovne životne potrebe. Znaj, Kabisa, da je u drugim slučajevima, mimo spomenutih, bespravno prositi i na takav način se hraniti nije ispravno!″ (Muslim, Ebu Davud, Nesai)

Ovo su samo neki primjeri koji nam kazuju kakva bijaše Poslanikova, salallahu alejhi we sellem, ličnost, njegov moral i metode koje je koristio u poučavanju svojih drugova. Naravno, ovaj prikaz nije potpun. Međutim, moj cilj bijaše ukazati na neke primjere koji svjedoče o punini i suštini njegove ličnosti. Djela o Poslanikovom životopisu ukazuju da je on istodobno uspio objediniti u sebi najuzvišenija svojstva, najljepše i najpotpunije osobine koje karakterišu odnos Poslanika prema svome Gospodaru i Skrbniku, način ophođenja vođe spram svojih sljedbenika i neraskidivu vezu reformatora prema cijelome čovječanstvu.

Poslanikov, salallahu alejhi we sellem, odnos prema svome Gospodaru i Skrbniku dolazi do izražaja u kontinuiranom ibadetu, činjenju dova, nepokolebljivoj ustrajnosti u traganju za Allahovom zadovoljstvom i nadi u Njegovu nagradu.

Njegov način ophođenja sa svojim sljedbenicima bijaše ispunjen konstantnim nastojanjem da im ukaže na dobro savjetujući ih i preporučujući im slijeđenje pravoga puta. Svojim sljedbenicima davao je prednost nad samim sobom i svojim ukućanima. Nije mu cilj bio prigrabiti za sebe imetak niti bogatstvo. Naprotiv, sve što je imao davao je drugima uskračujući to od sebe samoga i svojih najbližih. Njihove domove nastojao je ispuniti blagodatima dok su sobe u kojima obitavahu njegove supruge bile skromno namještene i lišene bilo kakvih ukrasa. Kompletan njegov životopis svjedoči da njegova namjera ne bijaše podsticati svoje sljedbenike da žive poput raspršene stoke među krvoločnim vukovima! Niti, pak, da polažu puno nade u ovaj prolazni svijet pa da budu poput nezasitih pasa koji ako zubima svojim ne zgrabe meso onda pocijepaju odjeću!

Među svojim sljedbenicima Poslanik je, salallahu alejhi we sellem, raspirio plamen aktivnog i pozitivnog odnosa prema životu što je bilo utemeljeno na dubokoj svjesnosti i vjeri u Allaha. U njima je probudio duh pobune protiv neistine i laži, revolt prema nepravdi, prijezir kukavičluka i pokvarenosti, zasadio je u njihovim dušama, dok su još bili u ratnim prilikama, najplemenitije osobine i najhumaniji odnos što je imalo za cilj postizanje mira. Tokom rata Poslanik,salallahu alejhi we sellem, bijaše milostiviji, obazriviji i pažljiviji prema zarobljenicima i nemoćnim osobama negoli mnogi vladari i šefovi država u periodu mira! (…)

Takav bijaše Muhammed,Allahov poslanik! Osnivač države, utemeljitelj društva, i odgajatelj plemenite generacije ljudi u historiji čovječanstva. (…)

(akos.ba/nur-islam.com)

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top