U FokusuZanimljivosti

Znate li šta vaše srce radi dok ovo čitate

Srce pumpa krv kroz gotovo 100 000 kilometara krvnih sudova! Podsjećamo da je obim Zemlje 40 000 km. Količina krvi koju srce pumpa u minuti je oko 5,7 litara, 342 litra u satu, 8208 litara za dan. Na osnovu ovoga vidimo da je srce i njegov rad velika blagodat od Gospodara svih svjetova pa recimo "hvala Allahu na svim blagodatima".

Čovjek je najsavršenije biće koje je stvorio Uzvišeni Allah i odabrao ga kao namjesnika, halifu na zemlji. 

Ta savršenost Allahovog stvaranja na primjeru čovjeka je potvrđena Kur’anom: “Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima (svemirskim), a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur’an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten? (41:53) Na ovaj način nas Milostivi upućuje da razmislimo o dokazima koje postoje oko nas a i u nama samima kako bismo se uvjerili u postojanje Allaha Veličanstvenog i mudrost Njegovog stvaranja.

Ovdje ćemo navesti nekoliko zanimljivih činjenica o ljudskom srcu. Ljudsko srce je čudo savršenstva Božijeg stvaranja koje je dokazala savremena medicina.

Evo koliko radi ljudsko srce, bez voljnog uticaja osobe čije je to srce:

70 otkucaja / minuti

4200 otkucaja / sat

100 800 otkucaja / dnevno

705 600 / sedmično

36 792 000 / godišnje

500 000 000 / 13,5 godina

1 000 000 000 / 27 godina

2 649 024 000 / 72 godine

Srce pumpa krv kroz gotovo 100 000 kilometara krvnih sudova! Podsjećamo da je obim Zemlje 40 000 km. Količina krvi koju srce pumpa u minuti je oko 5,7 litara, 342 litra u satu, 8208 litara za dan.

Na osnovu ovoga vidimo da je srce i njegov rad velika blagodat od Gospodara svih svjetova pa recimo “hvala Allahu na svim blagodatima”.

U tekstu ispod možete pročitati još dokaza u nama samima:

Kur’anski fenomeni: Dokazi koji postoje u nama samima

Akos.ba

Povezani članci