Islamske teme

Znate li dovu pomoću koje se dobija Allahova ljubav?

Znate li dovu kojom se dobija Allahova ljubav?

U jednoj poznatoj dovi, Muhammed, s.a.v.s., podučava vjernike kako da mole Allaha za Njegovu ljubav. Na arapskom jeziku ta dova glasi (transkripcija):

„Allāhumme innī es-eluke ĥubbeke ve ĥubbe men juĥibbuke vel-‘amelel-lezī jubelligunī ĥubbek. Allāhumme-dž‘al ĥubbeke eĥabbe ilejje min nefsī ve ehlī ve mine-l-māi-l-bārid.”

Prijevod dove glasi:

“Gospodaru moj, molim Te za Tvoju ljubav, za ljubav onoga ko Tebe voli i za svako djelo koje će me dovesti do Tvoje ljubavi. Gospodaru moj, neka mi Tvoja ljubav bude draža od mene samog, moje porodice i vode hladne.”

Ovom dovom se zadobija Allahova ljubav, ali i ljubav prema činjenju djela koja će nas dovesti do Allahove ljubavi. Jer vjera mora biti protkana djelima, a ne samo riječima.

Islam je vjera zasnovana na ljubavi, a sva živa bića žude za ljubavlju. Jedno od Allahovih lijepih imena je El-Vedud – Onaj koji voli i Koji je voljen. Cijeli islam je protkan ljubavlju, počev od toga da je Allah Onaj koji voli i Koji je voljen, islam nas upućuje na ljubav, da se međusobno volimo ako želimo biti vjernici, odgaja nas i uči kako postići ljubav i gdje je tražiti i Ko je taj koji je daje.

Uzvišeni kaže: ”I tražite oprosta od Gospodara svoga, i onda Mu se pokajte! Gospodar je moj, uistinu, milostiv i pun ljubavi.” (Hud; 90.)

Allah je Stvoritelj svega i jedini koji daje ljubav, niko drugi je ne može dati, zato Allahov robe sve što ti treba traži jedino od Allah pa i ljubav, jer nema snage niti moći osim kod Allaha.

Za Akos.ba piše: Nedim Botić

Povezani članci