Islamske teme

Živi s drugima u miru i harmoniji

Allahov poslanik Muhammed,a.s., naučio nas je osobinama iskrenosti, ljubaznosti, pažnje, susretljivosti i međusobnog povjerenja. On je i sam bio takav. Tokom svoje poslaničke misije ashabima i svojim savremenicima pokazao je kako se ponašati u svim životnim situacijama.

I on je, kao ljudsko biće, dolazio u razna životna iskušenja i nedaće, ali je svojom strpljivošću, odmjerenošću i ljudskošću sve rješavao mirno i uz dogovor.

Opraštao je onda kada je mogao kazniti, mirio je i povezivao ljude onda kada se možda i mislilo da mira i komunikacije uopće nema i da je među tim zavađenima ne može biti.

Poslanik je pokazao da se sve može postići dogovorom i lijepom riječju. I onda kada je bivao napadnut ulazio je u borbe da bi zaštitio živote, imovinu i čast napadnutih i da bi odbranio svoju časnu poslaničku misiju. Nije se nikada svetio niti je bilo koga ikada, na pravdi Boga, udario, povrijedio ili ponizio.

Takav je bio naš Poslanik, mir Božiji s njim. Živio je s ljudima u miru i harmoniji dosljedno i mudro prenoseći ljudima Božiju riječ koja i sama poziva na mir i dobro u zajednici.

Sama riječ SELAM, koja je sadržana u univerzalnom islamskom pozdravu, u sebi sadrži poziv na mir.

I mi trebamo biti (pro)nosioci mira, ljubavi, suosjećajnosti i ljubaznosti spram svih ljudi sa kojima se susrećemo.

Allah Uzvišeni nas poziva da na zlo uzvratimo dobrim, pa ćemo tako postiditi svog neprijatelja, te će se i on sam, kad tad promijeniti, i našim prijateljem postati.

Budimo oni koji šire lijepu riječ među ljudima. Mirimo ljude i volimo se međusobno. Onaj ko tako bude živio, živi u skladu sa sunnetom Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s.

Takvim ljudima Svemogući obećava prostrane džennetske perivoje na ahiretu, jer su svoj život uskladili sa Kur’anom i sunnetom, a onaj ko svoj život podredi Kur’anu i sunnetu njemu je džennet konačno odredište.

Gospodaru moj, učini nas pronosiocima mira, ljubavi i međusobnog povjerenja. Pomozi nas na putu dobra i daj da na onom vječnom svijetu budemo od onih spašenih.

Za Akos.ba piše: Admir Iković

Povezani članci

Back to top button