Islamske teme

Želiš li naučiti Kur’an?

Želiš da lahko naučiš ili obnoviš stranice Kur’ana?

Želiš li da naučiš sufaru ili tedžvid? Želiš da ti Kur’an bude najbolji prijatelj?

Savjet tebi je – budi zahvalan Allahu.

Zahvalnost je divna preporuka za učenje i očuvanje Kur’ana u pamćenju.

Zahvalnost je poznata i kao hafiza (čuvarica) blagodati, a ima li većeg dobra od učenja i čuvanja Kur’ana?

Stoga, zahvalimo se i zahvaljujmo Allahu na svakom naučenom slovu, ajetu, stranici ili džuzu Kur’ana.

Budimo zahvalni dok učimo sufaru i tedžvid. Budimo zahvalni dok čitamo prijevod značenja i tefsir Kur’ana.

Budimo zahvalni dok slušamo učenje Kur’ana, ili ga učimo na namazu.

Budimo zahvalni na svakom trenutku uz Kur’ana. Vidjet ćete, vaš trud neće ostati nenagrađen.

Biti zahvalan na Kur’anu znači iskorištavati slobodno vrijeme u učenju i ponavljanju i razmišljanju i primjeni naučenog iz Allahove Knjige.

Allah, dž.š., nam svakog dana stavi na raspolaganje 86 i 400 sekundi.

Koliko ste od njih proveli učeći Kur’an? Koliko ste od njih posvetili hifzu?

Koliko ste od njih odvojili za svoj ahiret? Koliko ste od njih proveli čineći dobro?

Izbor je vaš: da li ćete vaš život provesti u besposlici, ili dobru; u radu ili ljenčarenju; ‘ubijajući vrijeme’ ili ga koristeći na pravi način.

Odaberi Kur’an – tu leži tvoj uspjeh i spas…

“I kad je Gospodar vaš objavio; ‘Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti’“. (Kur’an, Ibrahim, 7.)

Piše: Nedim Botić

minber

Povezani članci

Back to top button