Islamske teme

Zašto je opasno suditi ljudima i stavljati se u poziciju Gospodara

Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., slijedeće riječi: „U jednom narodu koji je bio prije vas bila su dvojica braće. Jedan od njih je stalno bio u ibadetu i trudio se, a drugi je bio griješnik. Kada god bi ovaj koji je bio u ibadetu vidio svoga brata kako griješi, grdio bi ga zbog toga i govorio mu: ‘Teško tebi, Allah sve vidi, mani se toga.!’

Ovaj bi mu na to odgovarao: ‘Ostavi ti mene i moga Gospodara. Zar si ti poslan da me kontrolišeš?’

I tako je bilo sve dok ga opet jednom nije vidio u griješenju, a tada mu reče: ‘Teško tebi, nikada ti Allah neće oprostiti.’

Nakon toga Allah, dž.š., im obojici posla meleka smrti, te im on uze duše. Zajedno ih dovede pred Gospodara, a Allah ih upita: ‘Zar da ti raspoređuješ Moju milost prema Mojim robovima i Moj oprost? Odvedite ovoga u džennet, a ovoga (koji se trudio u ibadetu) u vatru.!’ „

Ebu Hurejre, r.a., kaže da, kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., govorio ovaj hadis, izgledao je kao da su nestali i dunjaluk i ahiret pred njim. (El-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 6687)

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić

Povezani članci

Back to top button