Brak i porodica

Zašto je Hava stvorena dok je Adem spavao?

Allah je stvorio Adema, prvo ljudsko biće, i iako je bio u Džennetu, on je osjećao samoću, pa kada je Adem zaspao, Allah je stvorio Havu od njegovog rebra!!!
Pitam se šta je tome razlog?? Zašto je Hava stvorena od Adema dok on spava??

Zašto je nije stvorio dok je budan??

Kažu da čovjek kad ga nešto boli, da tada osjeća mržnju, nasuprot žene koja kada je boli povećava svoju ljubav i suosjećanja.

Da je Hava stvorena od Adema dok je on bio budan, osjetio bi bol zbog njenog izlaska/stvaranja iz rebra, pa bi je zamrzio, ali je stvorena dok on spava, da ne osjeti bol, kako je ne bi zamrzio…

Dok žena rađa budna je, i vidi smrt svojim očima, ali njena osjećanja se povećavaju i voli svoje novorođenče… Ma poklonila bi mu svoj život…

Da se vratimo Ademu i Havi… Hava je stvorena od krivog rebra, od rebra koji čuva srce, znate li razlog???

Jer Allah ju je stvorio da čuva srce… To je njena uloga.. Čuvarica srca.. Dakle, stvorena je od mjesta kojim će se baviti, gdje će boraviti… Dok je Adem stvoren od zemlje jer će na njoj raditi i baviti se zemljoradnjom, obrađivati zemlju.

Žena je stvorena da radi sa osjećanjima, sa srcem, jer će biti suosjećajna majka, milostiva sestra, pažljiva kćerka i vjerna žena…

Da se vratimo… Rebro od koje je stvorena Hava krivo je!!!!

Moderna medicina potvrđuje da nije tog krivog rebra, onda bi i najmanji udarac prouzrokovao krvarenje, pa je Allah stvorio to rebro da čuva srce, zatim ga stvorio krivim da čuva srce sa druge strane… Da nije kriv i najmanji udarac bi prouzrokovao krvarenja koje zasigurno vodi do smrti.

Zbog toga… Treba Hava da se ponosi što je stvorena od krivog rebra!!!

A na Ademu je da ne pokušava ispraviti tu krivinu, jer kao što je rekao Poslanik, a.s. „Ako bi pokušao čovjek da ispravi tu krivinu polomio bi je“ – a misli se na krivinu osjećanja žene koja pobjeđuju osjećanja čovjeka.

O Ademe, nemoj se ismijavati osjećanjima Have… Ona je tako stvorena… I ona je tako lijepa… Ona vama kao takva treba… Njena posebnost je u njenim emocijama… Nemoj se poigravati sa njenim osjećanjima…

I ti Havo, nemoj da ti smeta ako bi te nazvali…(kako se kaže da ima manje mozga/pameti kao ono u hadisu), to su tvoja osjećanja koja su potrebna cijelom svijetu…

Za Akos.ba priredila: Merjem Kapo

Povezani članci