Islamske teme

Zar tražiš Džennet bez cijene?!

Piše: dr. Muhamed el-Gazali / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Jedan musliman me je pitao: ”Zar nama muslimanima nije suđeno da nastanimo Džennet, na osnovu riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Onaj ko kaže da nema drugog boga osim Allaha, ući će u Džennet.’”

Pogledao sam ga i procijenio udaljenost između njegovog rada i njegove nade, i vidio sam da je između njih ogromna udaljenost. Vidio sam da on od islama nije naučio osim onoga što misli da će mu pomoći u njegovoj lijenosti, poput prosjaka koji izgubi iz vida sve kur’anske ajete, osim ajeta: ”Ko uradi dobro djelo, bit će deseterostruko nagrađen” (El-En’am, 160.), pa onda uči ovaj ajet, ispruži ruku i sakupi imetak.

Rekao sam: “Zar ne znaš ništa od sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, osim ovog hadisa?” A zatim sam mu citirao sljedeće hadise:

‘U Džennet neće ući onaj ko prenosi tuđe riječi.’

‘U Džennet neće ući onaj ko prekida rodbinske veze.’

‘U Džennet neće ući onaj ko u srcu bude imao i trun oholosti.’

‘Ko nas vara nije od nas.’

‘Nije od nas (ne pripada nam) onaj ko se (zbog žalosti za umrlim) udara po licu, trga sa sebe odjeću i nariče kao što nariču pagani.’

‘Nije od nas onaj ko ne poštuje naše starije, ko nije samilostan prema našim mlađima i ko ne priznaje pravo našim učenjacima.’

Zar si zaboravio sve ove sunnete, jer te oni upućuju na ono što ti je privezano za vrat kao obaveza, a svjestan si samo onoga što misliš da je tvoje pravo, a to je Džennet.

Zar tražiš Džennet bez cijene?!

Ovaj tip ljudi ima slab osjećaj za vlastite greške, pa ako je primoran da osjeti nedostatak i grijeh koji je počinio, vjeruje da može iskupiti sva svoja loša djela trivijalnim izvinjenjem ili neznatnim dobrim djelom.

A oni razumom obdareni, kada su molili Allaha za oprost grijeha, Allahov odgovor je bio: ”Onima koji se isele i koji budu iz zavičaja svoga prognani i koji budu na putu Mome mučeni i koji se budu borili i poginuli, sigurno ću preko hrđavih djela njihovih preći i sigurno ću ih u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, uvesti.” (Ali Imran, 195.)

Milostivi Allahu, molimo Te za Džennet i sve ono što njemu približava od riječi i djela, a utječemo Ti se od Džehennema i svega onoga što njemu približava od riječi i djela.”(saff.ba)

akos.ba

Povezani članci

Back to top button