Islamske teme

Zaboravljeni sunneti: Ihsan, itkan i samooslanjanje

Da li studirate samo da biste položili ispite ili stvarno pokušavate razumjeti predmete i trudite se da bude najbolji?

Da li vam se dešava da, kada idete na posao ili sastanak, često puta kasnite?

Da li kada obavljate poslove, poput čišćenja kod kuće ili određenih zadataka na poslu, radite ih samo da ih se što prije rješite, ili nastojite da to uradite na najbolji mogući način gotovo savršeno?

Da li studirate samo da biste položili ispite ili stvarno pokušavate razumjeti predmete i trudite se da bude najbolji?

Da li volite odugovlačiti (u svemu)?

Božiji Poslanik, a.s., je rekao: “Allah je, doista, propisao dobročinstvo – lijep postupak u svakoj stvari…“ (Muslim)

“Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku primite, On vas savjetuje. ” (Kur’an, sura An-Nahl: 90)

Ihsan je sveobuhvatan koncept i podrazumijeva to da se sve stvari rade na najbolji mogući način: odlično, potpuno, lijepo, visoko kvalitetno, te da se rade ispravno i na pravi način u skladu sa najboljim standardima i propisima.

Musliman koji tokom svog života prakticira ihsan, spada u odgovorne osobe i osobe koje uvijek posao rade kvalitetno i blagovremeno. On nikada nije zadovoljan ni sa čim drugim osim dobro obavljenim poslom i kvalitetom u svemu što radi, uvijek tačan, ne kasni i pouzdan, do te mjere čak i po pitanju pranja suđa, peglanja, ili treniramka. Kao što nam je naređeno, odličnost je potrebna u svakom poslu.

Božiji Poslanik, a.a., je rekao: “Allah voli kada neko od vas radi temeljito posao svoj” (Muslim, br. 1976)

I još je rekao, alejhi selam: “Dajte sve od sebe kao da vas Allah gleda, jer iako vi zaboravite na to, Allah vas gleda.” (Buharija, br. 1897).

Jesmo li ljubitelji lagodnosti?

Samopouzdanje i oslanjanje na samog sebe je obilježje islamske ličnosti. Poslanik, a.s., ne samo da je osudio prosjačenje nego je više puta osudio čak i traženje od ljudi bilo šta na uštrb toga da sam uradi nešto.

Poslanik, a.s., je rekao:

“Prosjačenje (traženje od ljudi) je dozvoljeno samo trojici:. Za onaj koji je stanju teškog siromaštva, onome koji je u velikim dugovima i onome koji treba da plati krvarinu.” (Sunan Ebu Davud, br. 1641)

Poslanik, a.s., je kada su ga upitali o tome šta im ostavlja u emanet, rekao:
“Da obožavate Allaha i ne pripisujete mu nikakve partnere, da klanjate pet dnevnih namaza, da slušate i pokoravate se (poslaniku i njegovom sunnetu), i da ne tražite od ljudi ništa.” (Sahih Muslim, br. 1043)

“Ne tražimo od ljudi ništa“ ovdje se pod ovim podrazumijeva prosjačenje, to bukvalno znači da ne tražiš ništa. To ne znači da nikada u životu ne tražiš od ljudi, već znači da, ako možeš nešto sam učiniti, da uradiš sam, a ne da se uglavnom oslanjaš na druge i budeš lijen. Ashabi su bili toliko pažljivi u pridržavanju ovog Poslanikovog savjeta, da nisu htjeli pitati za pomoć čak u malim stvarima.

Auf ibn Malik je rekao:

“Zaista su neki od tih ljudi ovaj savjet poslušali do te mjere da su, kada bi mu bič ispao iz ruku a on bio na konju ili devi, nije htio tražiti od bilo koga da mu ga doda.”

Tako su ashabi bili generacija produktivnosti, perfekcionisma, samooslanja, oni koji su obavljali posao vrlo kvalitetno, generacija koja je naporno radila i najbolje što je mogla, generacija koja je puno učila i nije gubila vrijeme, držali su se svojih obećanja i dogovora, bili su sistemski organizovani u svom pristupu životu, jer su imali viziju i ambiciju za Allahovu vjeru, pa im je Allah otvorio svijet.

Koliko nas se žali na stanje muslimana, ali ne učimo naporno u školi, ne trudimo se puno u našim karijerama, ne radimo dobro svoj posao ili smo ljubitelji lagodnosti, i onda tako živimo bez ikakvih ambicija ili vizije za svoj život i karijeru? Da li smo barem planirali šta ćemo sa viškom našeg imetka (ako ga imamo) kako bismo napravili planove i programe za činjena dobra i davanja sadake u cilju pomaganja islama i onih kojima je pomoć potrebna?

Ako pogledamo današnji svijet, jesu li muslimani ti koji proizvode najbolje automobile i proizvode u svijetu ili su to Njemci i Japanci? Šta muslimanske zemlje proizvode? Ako pogledamo u radnu kulturu muslimana vidjećemo da je ona potpuno suprotna od principa ihsana, itkana i ihlasa. Allah nagrađuje iskren i naporan rad, ihsan i itkan.

Pogledajmo se u ogledalo prije nego što pretpostavimo da se problemi s kojima se muslimani suočavaju, dešavaju isključivo zbog drugih.
Pogledajmo u našu unutrašnjost i nastojmo biti bolji kako pojedinačno, tako i kolektivno.

Autor: Abdullah Hasan
Izvor: muslimmatters
Za Akos.ba preveo Fahrudin Vojić

Povezani članci

Back to top button