Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Vrste i'tikafa

Vrste i'tikafa

I'tikafa ima tri vrste:
vadžib, sunneti-muekkede i mustehab

1.- Vadžib je zavjetni i'tikaf. To je vrsta i'tikafa koja u sebi obavezno sadrži i post. To je npr, kada neko bude bolestan i kaže: Ako Allah dadne pa ozdravim, provešću u i'tikafu toliko i toliko dana! ili: Ako položim ovaj ispit na fakultetu, provešću u i'tikafu toliko i toliko!

Abdullah b. Omer, r.a, prenosi da je njegov otac Omer, r.a, pitao Allahovog Poslanika, s.a.v.s: Allahov Poslaniče, zavjetovao sam se u predislamsko doba da ću u i'tikafu provesti jednu noć u Ka'bi? Vjerovjesnik, s.a.v.s, mu je rekao: Ispuni svoj zavjet! Omer, r.a, je potom proveo jednu noć u i'tikafu u Kabi.

2.- Sunneti-muekkede, i to ‘ale-l-kifaje, utemeljen na praksi Allahovog Poslanika, s.a.v.s, koji je provodio u i'tikafu posljednjih deset dana ramazana i to je činio sve do svoje smrti. Abdullah b. Omer, r.a, prenosi: Allahov Poslanik, s.a.v.s, boravio je u džamiji zadnjih deset dana ramazana.

U predaji Aiše, r.a, stoji: Vjerovjesnik, s.a.v.s, boravio je u džamiji u pobožnosti posljednjih deset dana ramazana, sve dok ga Allah nije pozvao Sebi, a nakon njega, i'tikaf su prakticirale njegove supruge.

Treba naglasiti da ova vrsta i'tikafa spada sa ostalih, ako neko izvrši to u njihovom džema'tu, odnosno džamiji.

3.- Mustehab. To je i'tikaf koji se može obaviti i bez posta, a može se sastojati od vrlo kratkog vremena provedenog u džamiji. Treba napomenuti da se taj i'tikaf ne obavlja u posljednjih deset dana ramazana, a uz to, ne može biti zavjetni i'tikaf. 

 

Dr. Šefik Kurdić

Akos.bA

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top