Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Vrijednost i značaj noći Lejletul-kadr

Vrijednost i značaj noći Lejletul-kadr

Allah Uzvišeni samim pitanjem: “A šta ti misliš šta je Noć kaderska?” na najbolji način je potvrdio njenu vrijednost, jer kada Allah počne neki ajet sa “ve ma edrake?/šta ti misliš?” on time skreće pažnju onome kome se obraća na nešto što je posebno važno.

Kao da Allah ovim riječima hoće iskazati, kako primjećuju neki komentatori ovog poglavlja, da ljudski rod to ne može shvatiti niti razumjeti i da to jedino Allah zna!
U sljedećem ajetu ovog poglavlja Allah, dž.š, veli: “Noć kaderska je bolja od hiljadu mjeseci.”
Gotovo svi mufessiri spominju Mudžahidovu predaju u kojoj se veli da je Poslanik, s.a.v.s, rekao kako se jedan pripadnik Benu Israila borio na Allahovom putu hiljadu mjeseci – a to je 83 godine i 4 mjeseca – pa su ashabi bili fascinirani takvom izdržljivošću, žudeći za takvom nagradom, pa je Allah objavio ovaj ajet, proklamirajući da je angažiranost u toj noći bolja od hiljadu mjeseci u kojoj nema te noći!
Sujuti spominje da Mudžahid, tumačeći ovaj ajet, kaže da je ova noć vrednija od 1.000 mjeseci rada, djelovanja, posta i kijama u kojima nema te noći! Slično mišljenje iznose i El-Fera’ i Ez-Zedždžadž.

Zamahšeri u Keššafu, komentirajući ovaj ajet, kaže da je razlog tolikog veličanja ove noći rezultat onoga što se u njoj nalazi od vjerskih dobiti.
Postoji, takođe, i verzija u kojoj se kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, smatrao da je životni vijek njegovog ummeta kratak, pa se bojao da oni neće dostići djela prethodnih generacija, pa mu je, onda, Plemeniti Allah dao Lejletu-l-kadr i učinio je boljom od 1.000 mjeseci koju su imale prethodne generacije!
Neki kažu da se pod riječima hiljadu mjeseci želi iskazati cjelokupno vrijeme, jer, kada Arapi upotrijebe termin hiljadu onda se misli na nešto veliko!

Vrijednost ove noći je apsolutno nemjerljiva i neprocjenjiva. Naime, bolja od hiljadu mjeseci ne znači – kako smatra Sejjid Kutb – ograničenje i precizno određenje vrijednosti te noći, već upućuje samo na mnoštvo i ogromnu vrijednost!
Značaj i vrijednost ove noći dočarava Gospodar svemira i svega stvorenog u nastavku ovog poglavlja: “Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, spas je u njoj sve dok zora ne svane.

Naime, zbog blagoslovljenosti te noći u njoj se meleki spuštaju na Zemlju više nego uobičajeno. Inače, meleki se u većem broju spuštaju – kako primjećuje Ibn Kesir – kada se spušta blagoslov i milost. Većina komentatora termin Er-Ruh označava kao sinonim za Džibrila. Neki pod tim podrazumijevaju vrstu najodabranijih i najčasnijih meleka. Neki, opet, kažu da je Er-Ruh vojska, ali ne od meleka! Zanimljivo je i mišljenje onih koji smatraju da taj termin označava, ustvari, milost!
Riječi: “Spuštaju se u njoj zbog odluke svake,” znače, kako shvataju mufessiri, zbog svake stvari koju je Allah odredio te godine.
El-Kelbi tvrdi da se meleki spuštaju i selame svakog čovjeka u toj noći!

U posljednjem ajetu ovog poglavlja: “Spas je u njoj sve dok zora ne svane,” misli se na sigurnost od šejtana i njegovog zavođenja. Mudžahid kaže da je to spasonosna noć u kojoj šejtan ne posjeduje mogućnost lošeg djelovanja i uznemiravanja vjernika!
Eš-Ša'bi veli: “To je upućivanje selama od strane meleka na vjernike u džamijama, od zalaska sunca sve do rađanja zore, koji prolazeći pored svakog vjernika, kažu: Vjerniče, neka je selam na tebe!”
Neki, pak, tvrde da u toj noći meleki upućuju jedni drugima selame! Ata’ misli da se pod tim misli na selam koji je upućen evlijama i onima koji su u stvarnoj pokornosti Milostivom Allahu!

piše: prof dr Šefik Kurdić

Akos.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top