Islamske teme

Vjernik je uvijek na dobitku

Suhejb, r.a. , pripovijeda od Allahovog Poslanika, s. a. v .s., da je rekao:

“Čudno je stanje vjernika, zaista je za njega uvijek dobro, a to nema niko osim vjernik. Ako ga zadesi nešto Jjjepo, zahvali se Allahu pa bude dobro, a ako ga zadesi nekakva nedaća , on se strpi pa mu opet bude dobro.“

Komentar hadisa

Ono što se čovjeku u životu dešava ostavlja otisak na njega, bilo od dobra ili zla. Kada ga zadesi bogatstvo, blagodat, zdravlje, olakšanje on se uzoholi i čin i nered, a ako ga zadesi siromaštvo, bolest i poteškoća izgubi povjerenje u Allaha i prepusti se jadikovanju i žalosti te živi tako teškim životom.

Sa vjernikom nije takva situacija jer zbog blagodati vjerovanja i iskrenosti. On ne pada u ovakva stanja u koja zapada obični čovjek koga nije obasjalo svjetlo vjerovanja u njegovom srcu. Vjernik se ne oholi kada je bogat, niti jadikuje zbog siromaštva, bolesti i kod brze promjene sreće. On je zahvalan na blagodatima, a strpljiv na nesrećama i dobro zna da ono što ga je zades ilo nije ga moglo mimoići, a da ono što ga je promaši lo nije ga moglo nikako zadesiti . On zna da sve ovo što se dešava biva sa Allahovim kaderom i Njegovim određenjem. On je zadovoljan u oba ova stanja, nada se nagradi kod Allaha zbog svoje strpljivosti, kao što se nada nagradi zbog svoje zahvalnosti. Ovo je ta odlika i specifičnost vjernika koju ne posjeduje niko drugi osim vjernik.

Poruke ovog hadisa

-Zaista je zahvala na blagodatima i strpljivost kod nedaće osobina vjernika,

-Ispravno vjerovanje je najjače oružje koje pomaže u raznim situacijama, blagodatima ili nedaćama ,

-Vjernik će biti nagrađen u obje ove situacije,

-Zaista je oholost kod bogatstva i izobilja a očajavanje kod siromaštva i neimaštine osobina onih koji nisu vjernici.

Odlomak iz knjige “Četrdeset odabranih hadisa” autora dr. Fuada Sedića

Akos.ba  

Povezani članci

Back to top button