Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "vjernik"

Saburom se sačuvajmo lomljena tuđih srca

Koliko god strpljenje bila velika blagodat i nagrada, u istoj mjeri je nestrpljivost loša i ponižavajuća osobina. Nestrpljiv i na najmanju poteškoću reaguje potpuno neumjesno. Na taj način dovodi u tešku situaciju i sebe i one oko sebe. Takvi se, u ovom savremenom životu stalnih poteškoća, u svakoj prilici žale i

Vjernik ne čini zulum

zulum pravda

Zulum ima dva značenja: prvo značenje je „nepostojanje svijetla“ odnosno „tama“ koja znači zulumat, što sa riječi zulumat označava neznanje, širk i griješenje. Drugo značenje je „stavljati neku stvar na mjesto kojem ona ne pripada“, „pretjerivanje“ odnosno „nedostatnost“, a ima i značenje „prekoračivanja postavljenih granica“. U tom smislu za grijeh kažemo

Ko su sadikuni/iskreni

Sadik je osoba koja se nikako ne odvaja od istine i pravednosti. Termin sadik je izveden od korijena riječi sidk i podrazumijeva intenzivnost radnje koju označava. Dakle, sadik je osoba koja je izuzetno ispravna, odana istini i nikada ne laže. Sadik je osoba koja je dostigna vrhunac imana (vjerovanja) i potvrđivanja

Koliko je ihlas važan za vjernika i kako postati iskren?

Prve generacije muslimana su, kada bi govorili o ihlasu (iskrenosti) akcenat bi stavljali na činjenje ibadeta bez samopokazivanja, skrivanje dobrih djela koje čovjek uradi i bježanje od osjećaja zadovoljstva s tim djelima. Ovo je posebno značajno ako se uzme u obzir činjenica da je ibadet u njihovom vremenu bio mnogo

Vjernik je uvijek na dobitku

Suhejb, r.a. , pripovijeda od Allahovog Poslanika, s. a. v .s., da je rekao: “Čudno je stanje vjernika, zaista je za njega uvijek dobro, a to nema niko osim vjernik. Ako ga zadesi nešto Jjjepo, zahvali se Allahu pa bude dobro, a ako ga zadesi nekakva nedaća , on se strpi

Vjernik je poput pčele, koristan je drugima i daje samo dobro

Imam Ahmed u svom "Musnedu" bilježi hadis od Abdullaha ibn Amra u kojem je Muhammed, s.a.v.s. rekao: "Tako mi Onoga u Čijoj je ruci Muhammedova duša, primjer istinskog vjernika je kao primjer pčele. Ona jede samo lijepo i proizvodi čisto i lijepo. Na što god da se spusti neće ga

Top