U FokusuZdravlje

Vakcinacija, da ili ne – Adem dr Zalihić VIDEO

Zbog izuzetne važnosti, ali zainteresovanosti i podjeljenog mišljenja građana, u Sali općine Vogošća, a u organizaciji udruženja Tempo, održano je predavanje na temu „Vakcinacija, da ili ne“, a predavač je bio mr.sci.med. Adem dr Zalihić.
Govoreći o motivima svoga obraćanja doktor je istakao da sve češće laici, ljudi koji nisu profesionalno vezani za medicinu, vrlo agresivno promovišu stavove protiv vakcinisanja djece uz pomoć senzacionalističkih medija, da je veliki broj muslimana, vjernika je postao nažalost dio antivakcinalnog lobija, povezujući nevakcinaciju sa islamskim načinom života, te je želio istaći da se o ovoj kompleksnoj temi, kao i drugim medicinskim problemima, može govriti samo na osnovu ozbiljnih medicinskih istraživanja i na osnovu podataka iz relevantnih medicinskih, naučnih radova koja podrazumjevaju sve uzuse moderne statistike, a ne na osnovu oglednih, paušalnih radova i tekstova iz trećerazrednih magazina i časopisa. Drugim riječima, htio je poslati poruku da YouTube ne može biti izvor zdravstvenih preporuka i stavova, već da to može biti samo rezultat Evidence based medicine (Medicina zasnovana na dokazima).

Predavač je potom objasnio pojmove, Medicina zasnovana na dokazima, meta-analiza, randomizirano kontrolirano istraživanje, Pub-med i Medline, kako bi ljudi mogli shvatiti težinu dokaza koje nudi današnja zvanična medicinska nauka, kao i to gdje se oni mogu naći. Istakao je da Cochrane sistemski pregledni članci daju uvid u najnovija i najpouzdanija istraživanja u zdravstvu na temelju kojih osobe mogu donositi informirane odluke vezane za vlastito zdravlje i zdravstvenu politiku, jer se smatraju zlatnim standardom informacija utemeljenih na dokazima.
Nakon ovog kratkog uvoda osvrnuo se na historijat zaraznih bolesti, sa posebnim osvrtom na velike transkontinentalne epidemije, pandemije, koje su harale u prošlosti, te kako su zaustavljene prije svega pronalaskom vakcine, kao i antibiotika. Opisane su Variola vera, Kuga, Tuberkuloza i Difterija, koje su odnijele milione ljudskih života, širom svijeta.

Posebno se osvrnuo na MMR vakcinu i autizam. Iznio je podatke koliko su epidemije ospice, protiv koje se daje MMR vakcina, odnijele života u 20. vijeku prije pronalaska vakcine, te kako su naučno neutemeljene tvrdnje da se može povući uzročna povezasnost između MMR vakcine i autizma. Ljekaru koji je lansirao tu vijest, britanskom dječijem hirurgu Beakefiledu, oduzeta je ljekarska licenca, a njegov rad o povezanosti MMR vakcine i pojave autizma je naučno neutemeljen, istako je dr Zalihić. Naveo je relevantne medicinske radove, u indeksiranim časopisima, koji podrazumjevaju sve uzuse moderne statistike, provedene na desetinama milona djece, da MMR vakcina ne uzrokuje autizam. Posebno je istakao da upravo zbog pada procenta vakcinisanja, u Evropi ali i u našoj državi, pod dejstvom antivakcinalnog lobija, prijete opasne epidemije ospica. Trenutno vlada epidemija ospica u Rumuniji, gdje je umrlo 25-oro djece, a stepen vaknisanih je veći nego u Bosni i Hercegovini. Istakao je da stručnjaci kažu da je pravo čudo kako se u BiH još nisu pojavile veće epidemije, mada je naveo podatke da su se desile u Tuzlanskom 2014.-2015. i Srednjebosanskom kantonu 2014., sa nekoliko hiljada oboljelih.
Na kraju je zaključio da je vakcinacija stanovništva jedno od najvećih medicinskih dostignuća modernog doba i ubraja se u najsigurnije medicinske intervencije jer su vakcine 99.9 % sigurne, da je veća vjerovatnoća da će dijete udariti grom, nego da će imati teže posljedice po zdravlje ili umrijeti od vakcine, ta da sa tom mogućnošću i on vakciniše svoju vlastitu djecu.
Kompletno predavanje možete pogledati na YouTube:

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button