Islamske temeU Fokusu

Uživajmo u svojim namazima!

Namaz je neopisivi dar Stvoritelja koji je bio propisan i ranijim vjerovjesnicima i narodima prije posljednjeg Božijeg Poslanika Muhammeda, s.a.v.s.

Ibadet je cjelovita i općenita riječ koja obuhvata sve ono što Allah Uzvišeni voli i sa čime je zadovoljan od riječi i djela, bilo da su oni tajni ili javni. Pored dove, namaz je jedan od najveličanstvenijih, i vjerničkoj duši najdražih, ibadeta, sa kojim se želi približiti svome Gospodaru, Uzvišenom i Veličanstvenom.

Namaz je neopisivi dar Stvoritelja koji je bio propisan i ranijim vjerovjesnicima i narodima prije posljednjeg Božijeg Poslanika Muhammeda, s.a.v.s.

Pet dnevnih namaza propisanu su na mir’adžu (u višim nebeskim sferama), što jasno govori da ovaj ibadet ima poseban tretman kod Onog koji ga je propisao.

U Evanđelju po Barnabi jasno se vidi da je i Isus (Isa, a.s..) sa svojim učenicima redovito obavljao dnevne i večernje molitve (namaze), perući se prije molitve i padajući ničice pred svojim Gospodarom.

Tako isto činio je i Mojsije (Musa) kome je Uzvišeni direktno objavio: ” Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo Meni klanjaj i molitvu obavljaj – da bih ti uvijek na umu bio!” (Taha, 14.)

Namaz je bio ibadet sa kojim su Poslanik, a.s., i njegovi ashabi odmarali svoje duše. Uživali su u svojim namazima, zaboravljajući tako sve ovodunjalučke tegobe, brige, probleme i svakodnevne životne preokupacije.

I nama naš namaz treba biti radost i ibadet u kojem ćemo uživati, iskreno sve svoje misli predajući Jednom i Jedinom, Moćnom i Sveznajućem Allahu, u čijoj Ruci su ključevi i tajne nebesa i Zemlje.

Žalosno je da neki barataju rekatima na način da striktno i svakom propisujući isti broj njih, ne gledajući da li su obavezni ili dobrovoljni, te u kom su stadiju imana oni kojima se govori o namazu.

Poslanik, s.a.v.s., nije tako činio. On je svima prenio jasnu poruku o obaveznosti pet dnevnih farz namaza, čitav život ukazujući na njihov značaj, važnost i korist, kako za cjelokupnu društvenu zajednicu (džemat), tako i za pojedinca.

Precizno je objasnio propise oko farz namaza klanjajući ih uglavnom u džematu. Kad su u pitanju nafile (dobrovoljni namazi) nije bio toliko eksplicitan niti određen kao mi danas. On je nafilu klanjao i sjedeći, ali nije svakom od muslimana potencirao i savjetovao iste nafile. Sam je redovito i uvijek klanjao dvorekatni dobrovoljni sunnet prije sabahskog farza, te je posebno bio aktivan na noćnoj nafili koju je klanjavao u zadnjoj trećini noći završavajući istu sa neparnim rekatom (vitrom). U nekim predajama bio je posebno ekspilicitan u potenciranju trorekatnog namaza (vitra) tako da su hanefijski pravnici isti svrstali u drugostepenu kategoriju (vadžib).

Nekima je preporučivao i jutarnji (duha) namaz, dok je u poznatom hadisu ”o dvanaest rekata dnevne nafile” vjernicima pokazao kako, kada i na koji način mogu često upotpunjavati svoje farz namaze ukoliko to budu htjeli i ukoliko budu u prilici.

Tih dvanaest rekata dnevnih ”sunneta” muslimani danas redovito obavljaju želeći kod svog Gospodara steći dodatnu nagradu.

Ipak, fokus naše pažnje treba biti na skrušenom i predanom načinu klanjanja propisanih rekata /farz namaza/, koje trebamo obaviti polahko i bez žurbe.

Ukoliko njih budemo skrušeno, redovno, istinski i predano obavljali, Uzvišeni Allah nam obećava svoj Džennet.

Stoga, ustrajmo redovito u svojim (obaveznim, ali i dobrovoljnim) namazima. Uživajmo u njima. Oslobodimo se na nekoliko minuta svih ovodunjalučkih briga i posvetimo se isključivo Onom koji je na nas spustio neizmjernu i obimnu ljubav darujući nam svekolike blagodati u kojima mi i naši najdraži svakodnevno uživamo.

Namaz je kao rijeka ispred kuće u kojoj se svakodnevno kupamo. Ako to kupanje bude redovito, na nama ne može nikada biti nikakve prljavštine i nečistoće. Tako je i sa namazom. Ako se redovito budemo abdestili i svoj namaz (pet puta dnevno) s ljubavlju klanjali, Poslanik, a.s., nam obećava duhovnu čistotu koja za posljedicu ima brisanje naših grijeha i stavljanje našeg imena u knjigu musallija, knjigu onih koji će s lahkoćom položiti svoj račun na Sudnjemu danu.

Allahu moj, daj da nam naši namazi budu radost i duhovni užitak, uz pomoću kojih ćemo postajati sve korisniji i produktivniji članovi naših džemata i društvenih zajednica, i daj da budemo od onih koji će zaslužiti Tvoj Džennet !

Omili nam namaz, a udalji nas od lijenosti, pretvaranja i sveopćeg ljudskog nemara. Allahumme amin!

Za Akos.ba piše: Admir iković

Povezani članci

Back to top button