Kultura i obrazovanje

Udruženje Svitanje- održan iftar za simpatizerke i članice Udruženja

U Udruženju Svitanje, 22. 02. 2018., je održan iftar za žene, simpatizerke i članice Udruženja.
Na iftaru su bile prisutne 22 žene. Nakon iftara je klanjan akšam namaz, potom je održano prigodno predavanje, a nakon toga je uslijedilo neformalno druženje uz kahvu i kolače.
Predavanje je održala Samira Žunić – Velagić. Poseban naglasak je stavljen na hadis Božijeg Poslanika s.a.v.s., koji se prenosi od Ebu Hurejre, r. a.:
“Allah ima meleke koji obilaze puteve, tražeći one koji zikr čine. Kada nađu ljude koji zikr čine, jedni druge zovu: ‘Dođite onome što tražite!’ Potom ih natkriljuju sve do najbližeg neba. Nakon toga ih pita njihov Gospodar, a On zna najbolje od njih: ‘Šta vele Moji robovi?’ ‘Slave te i veličaju, zahvaljuju Ti se i uznose Te.’ ‘A da li su Me vidjeli?’ ‘Ne, tako nam Allaha, nisu Te vidjeli!’ ‘Da su Te vidjeli još silnije bi Te uzdizali i zahvaljivali Ti, još više Te slavili.’ ‘A šta od Mene traže?’ ‘Traže džennet.’ ‘Da li su ga vidjeli?’ ‘Ne, tako nam Allaha, nisu ga vidjeli.’ A šta bi bilo da su ga vidjeli?’ ‘Da su ga vidjeli, još bi više za njim žudili, još silnije bi ga tražili i željeli.’ ‘Od čega traže utočište?’ ‘Od vatre.’ ‘A da li su je vidjeli?’ ‘Ne, tako nam Allaha, Gospodaru, nisu je vidjeli.’ ‘Šta bi bilo da su je vidjeli?’ ‘Da su je vidjeli još bi više od nje bježali i još bi je se silnije plašili.’ Na to će im Allah reći: ‘Budite Mi svjedoci da im opraštam.’ Jedan od meleka će reći: ‘Među njima je bio taj i taj koji ne spada među njih, već je došao radi neke svoje potrebe.’ A Allah će reći: ‘Oni su društvo čiji sabesjednik ne može biti nesrećan.'”
Dakle, ovim hadisom se htjela naglasiti važnost okupljanja u ime Allaha.
Pored ovoga, predavačica je spomenula tri aktivnosti koje je lahko realizirati, a nagrada je zagarantirana od Gospodara svjetova.
Prva aktivnost jeste donošenje salavata na Božijeg Poslanika s.a.v.s, a posebno petkom.
”Na onoga ko donese jedan salavat na mene, Allah će donijeti deset salavata!” (Muslim)
Ebu Davud u vjerodostojnom hadisu prenosi od Evsa ibn Evsa, r. a., da je Allahov Poslanik, a. s., rekao: „Petak je jedan od najboljih dana: u njemu je stvoren Adem, u njemu je umro, u njemu će se puhnuti u Rog i u njemu će se desiti krik. Zato petkom donosite što više salavata na mene, jer će oni doprijeti do mene.“ Prisutni upitaše: „Allahov Poslaniče, kako će naši salavati doprijeti do tebe kada će tvoje tijelo propasti, tj. istruhnuti?“ On reče: „Allah je zabranio zemlji da jede tijela vjerovjesnika.“
Druga aktivnost je učenje sure Kehf. Ko nauči deset ajeta s početka sure El-Kehf,  bit će zaštićen od Dedždžala.” U drugom rivajetu spomenuto je: “…s kraja sure El-Kehf” (Muslim).
Prenosi se od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, da je rekao: “Ko prouči suru El-Kehf noć uoči petka, bit će mu svjetlo između njega i Drevnog hrama (Kabe).”
Treća aktivnost jeste izgovaranje riječi   Subhanallahi ve bi hamdihi subhanallahi-l-azim. Za ove dvije riječi Muhammed s.a.w.s. kaže: “Dvije riječi su lahke na jeziku, teške na mizanu (vagi) i drage Milostivom: Subhanallahi ve bi hamdihi subhanallahi-l-azim (Slavljen neka je Allah i Njemu hvala, slavljen neka je Allah Silni)” (Buhari).
Na kraju je upućena dova Gospodaru da ukabuli dobra djela, da oprosti grijehe i da prisutne i odsutne počasti druženjima nad kojima bdije posebna grupa meleka.
Akos.ba

Povezani članci

Back to top button