Islamske teme

Učini svoja prsa prostranim sa Kur’anom

Brate muslimanu, Kur’an nije objavljen samo za otvaranje svečanosti, ili da bi se iz njega uzimali zapisi, ili da bi se mrtvima učila sura Ja Sin, već je objavljen zbog svjetske misije da sa njime čovjek živi kako bi došao do slave i časti. On je vječna Knjiga. 

Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili. Kako ćeš živjeti sa Kur’anom? Tako što ćeš ga učiniti svojim životom i tako što ćeš postupati po njemu, kao što kaže Ibn el-Kajjim: „Postupanje po njegovim naredbama i rad po njemu.“

Neki ljudi napuštaju učenje Kur’ana, čitaju novine. Ovo nije zabranjeno, ali je zabranjeno čitati novine šest sati, a ništa iz Kur’ana ne proučiti. Drugi su besmislice učinili svojom naobrazbom. Gdje je život sa Kur’anom? Gdje je učenje Kur’ana? Jedan harf iz Kur’ana vrijedi deset dobrih djela. Napuštanje Kur’ana proizlazi iz oholosti. Tako čovjek uči, a ne osjeća, niti razumije. Zar ne znaš da učiš Allahov govor, koji ti je objavljen kako bi te usrećio i na dunjaluku i na Ahiretu? A onaj koji napusti Kur’an – napušta i rad po njemu. Kur’an može naučiti napamet i griješnik. I već se desilo da su Kur’an naučili neki zapadnjaci nevjernici i griješnici, ali ne rade po njemu. Ibni Mes’ud kaže: „Vi živite u vremenu u kome ima mnogo hatiba (učača Kur’ana), a malo fakiha (islamskih pravnika). Ljudi u njemu uče napamet harfove Kur’ana, a zanemaruju njegove propise.“
Poenta nije u učenju napamet. Poenta je u prakticiranju, u tome kako da uredimo svoje ponašanje, svoje vjerovanje (akidu) i svoje stanje prema Kur’anu.

Čuo sam te, o Kur’anu, a noć je smrknuta,

širio si se potresajući svemir, hvaljen neka je Onaj Koji širi.

O muslimanu, učini svoje grudi prostranim sa Kur’anom. Živi sa Kur’anom slušajući njegovo polagano, pravilno i melodično učenje dok drugi provode svoj život u učmalosti, jelu, piću, piću, odjeći i obući. A tijelo će se, na kraju, ipak raspasti u kaburu, ostat će samo dobra djela.

O slugo tijela, koliko samo radiš u njegovom rahatluku.
Namučio si svoje tijelo sa onim u čemu je gubitak.
Posveti se duši i upotpuni njene vrline,

jer si ti po duši, a ne po tijelu čovjek.

Izvor: Mirisni ružičnjak
Autor: Aid el-Karni

Za Akos.ba pripremila: Emina Kahvić

Povezani članci

Provjerite također
Close
Back to top button