Islamske teme

Tevekkul: Čuvaj Allaha, pa će te On čuvati

Tevekul je prelijep koncept povjerenja u Allaha.

To podrazumijeva da, kad god podesimo naše misli da nešto rade, uradimo slijedeće:

1. Da budemo sigurni da je halal i korisno
2. Izrađujemo planove da to ostvarimo
3. Radimo u skladu s tim planovima
4. Vjerujemo u Allahovu mudrost i da što god da se desi je najbolje za nas
5. Molimo ga i tražimo Njegovu pomoć pri svakom koraku na tom putu.

Vjernik je ubjeđen u Allahovu pomoć i ne boji se neuspjeha ili neugodnosti koje ga mogu zadesiti od strane ljudi, jer on zna da pobjeda i uspjeh dolaze od Allaha samo. Sve su to koncepti tevhidu-l-rububijeta, tevekula, dove i imanja povjerenja, koji su sadržani u Poslanikovim, s.a.v.s., savijetima njegovom mladom rođaku Abdullahu ibn Abbasu.

“Mladiću, hoćeš da te poučim riječima s kojima će ti Allah dati korist?“ Rekao sam: ‘Svakako’, a on reče: ‘Čuvaj Allaha, pa će te čuvati; čuvaj Allaha pa ćeš Ga ispred sebe naći; znaj za Njega u obilju, pa će i On znati za tebe u teškoći; kada moliš, moli Allaha; kada tražiš pomoć, traži je od Allaha. Pero sudbine je ispisalo sve što će biti. Kada bi svi ljudi željeli ti donijeti neku korist, koju ti Allah nije propisao, ne bi to mogli ni učiniti. A kada bi ti željeli nanijeti neku štetu, koju ti Allah nije propisao, ne bi to mogli učiniti. Znaj da je u strpljivom podnošenju onoga što prezireš veliko dobro, da sa strpljenjem dolazi i pobjeda, sa nedaćom izbavljenje, a sa poteškoćom olakšanje.“ (Tirmizi)

Neki ljudi pogrešno razumijevaju tevekul. Oni misle da to znači kako mogu sjediti unaokolo i čekati Allahovu pomoć i da će im On sve rješiti. Ovako nije vjerovao Poslanik, s.a.v.s., i prve generacije muslimana. Svi oni su pravili planove, naporno radili i na kraju se pouzdavali u Allaha u pogledu konačnih rezultata. Kada je Poslanik Muhammed, s.a.v.s., emigrirao iz Mekke u Medinu, on to nije uradio neplanski. Cijeli put, vrijeme, broj saputnika i resursi potrebni za to, bili su unaprijed isplanirani. On je napravio konkretne planove i držao ih se, a zatim se oslonio na Allaha u pogledu onog što je bilo van njegove moći. Kao rezultat toga, Allah mu je pomogao na razne i čudnovate načine kao što je to bio slučaj u pećini kada su on i Ebu Bekr, r.a., a njihovi neprijatelji bili pored ulaza.

Ako ga vi ne pomognete – pa pomogao ga je Allah onda kad su ga oni koji ne vjeruju prisilili da ode, kad je s njim bio samo drug njegov, kada su njih. “Ne brini se, Allah je s nama!”, pa je Allah spustio smirenost na druga njegova, a njega pomogao vojskom koju vi niste vidjeli i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, ona je – gornja. Allah je silan i mudar. pa je Allah spustio smirenost na druga njegova, a njega pomogao vojskom koju vi niste vidjeli i učinio da riječ nevjernika bude donja, a Allahova riječ, ona je – gornja. Allah je silan i mudar. (Kur’an, Et-Tevba, 40)

Kada je skupina mladića progonjena od svojih sugrađana, napravili su plan za bijeg u obližnju pećinu. Kada su bili u pećini molili su za pomoć i Allah im je pomogao na čudesan način tako što ih je uspavao 300 godina.

“Kad napustite njih i one kojima umjesto Allahu, robuju, sklonite se u pećinu, Gospodar vaš će vas milošću Svojom obasuti i za vas će ono što će vam korisno biti pripremiti.” (Kur’an, El-Kehf, 16)

“Misliš li ti da su samo stanovnici pećine, čija su imena na ploči napisana, bili čudo među čudima Našim? Kad se nekoliko momaka u pećini sklonilo pa reklo: “Gospodaru naš, daj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost”, Mi smo ih u pećini tvrdo uspavali za dugo godina.” (Kur’an, El-Kehf, 9-11)

Izvor: Ismail Kamdar „Best of Creation – An islamic guide to self-confidence“

ZAkos.ba  

Povezani članci