Islamske temeU Fokusu

Tetajjur – zloslutnja

Šerijatsko značenje tetajjura je zloslutnja ili optimizam zbog onoga što se vidi, čuje ili sazna, te čovjek zbog toga nastavi sa nekim djelom ili ga ostavi.

Tetajjur potiče od riječi tajr– ptica, jer su Arapi vezivali pesimizam i optimizam za ptice.

Šerijatsko značenje tetajjura je zloslutnja ili optimizam zbog onoga što se vidi, čuje ili sazna, te čovjek zbog toga nastavi sa nekim djelom ili ga ostavi. U Buharijevom Sahihu se prenosi od Poslanika ﷺ da je rekao: “Nema epidemije, niti zloslutnje, niti sove (el-hame), niti safera.” U Muslimovoj predaji se dodaje: “Niti imaju utjecaja Mjesečeve mijene (en-neu’), niti prikaze.”

El-hame je ptica slična sovi. Neki kažu da je to sova jer su neki Arapi smatrali da ako sova dođe na kuću i počne hukati to je dokaz da mu se približio smrtni čas.

Safer je mjesec u hidžretskoj godini. Arapi su imali zloslutnje u ovom mjesecu, posebno što se tiče ženidbe, tj. nisu se ženili u ovom mjesecu smatrajući da taj brak neće biti berićetan.

En-Neu’ – je jedno od Mjesečevih mjesta tokom njegove putanje. Neki Arapi su imali zloslutnje zbog toga pa bi govorili: “Ova Mjesečeva mijena je baksuz, a ova je srećna.” Te bi zato, kada bi im pala kiša, rekli: “Pala nam je kiša zbog te i te mjesečeve mijene.”

El-gavl – pustinjske prikaze, to su šejtani za koje su Arapi smatrali da, kada putuju, dolaze im šejtani u različitim strašnim bojama te se prepadnu i odustanu od putovanja. U običnom narodu su poznati pod nazivom prikaze. Poslanik ﷺ u ovom hadisu nije negirao postojanje ovih stvari, nego je negirao da one imaju utjecaj. Tako je prelazna bolest (epidemija) prisutna i ona je uzrok koji je poznat i ispravan, međutim, ono što se negira u hadisu je da ona djeluje sama po sebi. Ispravno je da ona utiče, ali Allahovom dozvolom a ne sama po sebi, te neko oboli a neko ne oboli.

Što se tiče mjeseca safera, on u osnovi nije uzrok nikakvim događanjima, jer vrijeme (vremenski periodi) nemaju nikakvog udjela u Allahovom određenju. Tako je mjesec safer poput svih ostalih mjeseci, Allah u njima određuje i dobro i zlo. Iz ovoga se vidi da je neispravno da se naziva ‘safer dobra’, a iz čega dolazi ista novotarija, a to je da se naziva ‘safer zla’.  

Isto tako ne treba se reći kad se čuje sovino hukanje: “Inšallah da bude hajr (ili: Bože na hajr)”, jer ona nema ni dobra ni zla. Ona samo pušta glasove poput svih ostalih ptica.

Što se tiče prikaza, u strahu od njih je znak slabog oslanjanja na Allaha. Poslanik ﷺ u ovom hadisu negira da oni imaju utjecaj te kaže: “Nema el-gavla – prikaza.” Znači, ne obraćajte pažnju na njih.

Najviše čime čovjek može bude iskušan kad su u pitanju ove stvari je ako mu je srce vezano za njih. Međutim, ko se oslanja na Allaha, one mu neće naškoditi niti ga odvratiti od onoga što je naumio.

Preuzeto iz knjige: Korisna predavanja iz vjerovanja

akos.ba

Povezani članci