Vi ste ovdje
Home > U Fokusu > Teravija i noćni namaz kod šija

Teravija i noćni namaz kod šija

Pošto živimo u podneblju gdje se islam prakticira po usulu ehlusunnetskih šejhova i učenjaka, skoro malo ili nimalo nismo upoznati sa naučavanjima onih koji ne spadaju pod okrilje ehlusunneta vel džem'ata. Ovdje prvenstveno mislimo na ljude šijske provenijencije.

 Zadnjih večeri pred iftar redovno na jednoj od kantonalnih televizija imamo mogućnost da gledamo jednog od šijskih učenjaka kako nama Bošnjacima vazi i priča o islamu. Gledajući ovaj serijal pitah se a gdje je sva naša silna ehlusunnetska ulema? Šta oni rade pa nam jedan šijski alim priča o vrednotama i ljepotama islama? Priča na filozofski način, naravno!

Nisam primijetio da je ijedanput spomenuo teravih-namaz, koji je bitan i neodvojiv segment ramazanskih ibadeta kod naših muslimana i muslimana ehlusunneta uopće. Tragom te sumnje zavirih u dostupnu šijsku literaturu i utvrdih ono što sam i ranije znao: pa naše i njegovo poimanje teravije je itekako različito !

Teravija kao dobrovoljni noćni namaz u mjesecu ramazanu u našim džematima se klanja skupno (zajednički) u džamiji, i to odmah iza jacije. Može imati osam, deset ili dvadeset rekata, ovisno u kojoj muslimanskoj zemlji se nalazite ili kom mezhebu ili menhedžu pripadate. Muslimani Balkana obično klanjaju dvadeset rekata u džematima iza svojih imama i smatraju to klanjanje sunnetom.

Međutim, ljudi šijske provenijencije ramazansku noćnu nafilu ne klanjaju džematile i sa ovolikim brojem rekata: ”Ramazanska noćna nafila u džematu nazvana je bid'atom jer Poslanik nije uobičavao klanjati ovaj namaz u džematu, niti je tako klanjano u vrijeme Es-Siddika, niti je klanjano tako rano, niti s tolikim brojem rekata.” (El-Katellani, šerh sahihul-Buhari, IV) Oni šijski učenjaci koji zajedničko klanjanje ramazanske noćne nafile (teravije) ne opravdavaju, nazivaju je još i ”Omerova novotarija”, aludirajući na to da je halifa Omer, r.a., bio taj koji je prvi ashabe okupio oko jednog imama u toj noćnoj zajedničkoj nafili.

”Imam Bakir i imam Sadik su upitani za dopuštenje klanjanja dobrovoljnih noćnih namaza u džematu u noćima ramazana. Obojica su kao dokaz navela tradiciju Poslanika (s.a.v.a.) i pritom kazali: ”Uistinu, klanjanje noćnog namaza u džematu u noćima mjeseca ramazana je novotarija … O ljudi, ne obavljajte nafila-namaze mjeseca ramazana u džematu… Bez sumnje, činiti manji oblik ibadeta koji je u skladu sa sunnetom, bolje je nego raditi veći čin ibadeta koji je novotarija.” (El-Hurr El-Amili, Vesa'iluš-ši'a, tom VIII, str. 45) O ovakvom stavu sljedbenika ehlul-bejta prema teraviji pisao je svojevremeno i poznati učenjak Eš-Ševkani u ”Nejlul-evtaru”.

U rezimeu jednog šijskog djela stoji: ”Poslanik nije nikada klanjao neki namaz od 20 ili od 8 rekata nakon jacije namaza. To što je on klanjao, a u čemu su mu se neki pridružili tokom tri noći, bio je tehedžud (noćni) namaz koji se obavlja nakon ponoći. Ono što je danas poznato kao teravija (kod sunija), nije nikada bio sunnet Poslanika (s).

Šije uvijek podstiču na obavljanje noćnog namaza koji se zove tehedžud ili salatul-lejl – u posljednjem dijelu noći bilo kog mjeseca, a posebno ramazana … Ipak, ove namaze obavljaju uglavnom u kućama, a skoro nikad u džematu. Postupajući tako, pokoravaju se Kur'anu i sunnetu Poslanika (s).”

Kad je u pitanju klanjanje noćnog namaza mimo ramazana, u nekim šijskim djelima se spominje da se on klanja pet puta po dva rekata, te se završava sa jednim rekatom vitra. Ovaj rekat vitra klanja se, po njihovom naučavanju, na jedan poseban način i uz posebne dove. Noćni namaz se, po njima, uvijek klanja iza ponoći.

Za one koji nisu u mogućnosti da klanjaju ovaj spomenuti noćni namaz, dovoljno je da bar klanjaju jedan rekat vitra i on će im se, ako Bog da (po uvjerenju dijela šijske uleme), računati kao vid noćnog namaza.

Moram biti iskren pa priznati da sam ovakvo viđenje vitra (da se jedan njegov rekat može računati kao vid noćne nafile), primijetio i kod dijela sunijskih učenjaka koji za sebe vole kazati da su na menhedžu selefa (naših ispravnih prethodnika).

Pošto kod ljudi šijske provenijencije ima više različitih pravaca i grupacija, logično je i da ima više različitih pristupa teraviji i noćnom namazu uopće.

Za one koji nisu znali kakav je propis o teraviji onih ljudi koji za sebe vole reći da su ljubitelji ehlul-bejta, ovaj kraći sadržaj može doći kao zanimljiva i korisna informacija.

Allahu moj, potpomozi nas da Ti iskreno ibadetimo i da Ti se redovito na blagodatima zahvaljujemo. Primi naše ibadete i poduči nas da ih obavljamo po sunnetu i praksi Tvoga miljenika i poslanika, Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve selleme!

 

Za Akos.bA piše: Admir Iković 

 

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top