Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "selefije"

Muslimanska braća iz pera poznatog selefijskog alima

1- Muslimanska braća su jedina islamska grupacija koja je ponudila jasnu teorijsku i praktičnu viziju, konkretan i realan politički program smjene vlasti i u tome uspjela, te su joj se silom suprostavili. 2 – Muslimanska braća su ostvarili briljantan uspjeh čim su dobili mali dio slobode i pravednosti na svim izborima na

Bosanska ljevica i selefijsko-sufijska telorancija

Zadnjih nekoliko dana po portalima i profilima mojih prijatelja na fejsu bilo je aktuelno nekoliko tema. Međutim, dva detalja meni su bila posebno upečatljiva: reakcija bh ljevice na odluku Senata, te selefijsko-sufijska navijanja ko je za, a ko protiv nekog (njihovog) daije i šejha. Uz to bilo je raznih naglabanja

Rat za dušu selefizma

Na djelu je sukob za dušu selefizma, konzervativne interpretacije islama, učenja na kojem počiva vlast u Saudijskoj Arabiji. 33524

Šta je ‘selefijski islam’ – Kritike i pohvale selefijskih grupacija

Piše: dr. Yasir Qadhi Drugi dio   2. Pozitivni aspekti selefizma   Selefizam, predstavljajući metodologiju za očuvanje čistote i izvornog značenja islama, predstavlja pozitivnu snagu. Početkom 90-tih kada je selefizam predstavljen u Zapadnom društvu kroz medije privukao je veliki broj mladih ljudi.  

Šta je ‘selefijski islam’ – Razlike i sličnosti selefijskih grupacija

Piše: Yasir Qadhi   Prvi dio: Šta je selefizam?   Šta je tačno “selefizam”? U nedostatku jednoglasne i općeprihvaćene definicije selefizma, pokušat ćemo rasvjetliti moderni selefijski fenomen vračajući se na njegove početke, procjenu određenih karakteristika, njegove manifestacije u različitim grupama i raspravom o pozitivnim

Selefije rivali Muslimanskoj braći

Piše: Osman Softić   Selefizam je, kao islamski pravac u okviru sunitskog islama, tokom proteklih nekoliko stoljeća bio marginalna pojava u okviru globalne muslimanske zajednice (umma), koju je sve vrijeme njenog postojanja karakterizirao heterogeni pristup islamskom razumijevanju i praksi, od tradicionalnog, racionalno-filozofskog, mističnog (sufijskog), naučnog te, dakako,

Top