Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Potpomaganje"

Pomaganje vjere i vjernika

Pomaganje Uzvišenog Allaha koje se spomin je u ajetima je metaforičkog značenja, jer kako je moguće da čovjek pomaže Allahu, dž.š.? Uzvišeni Allah nema potrebe za bilo čime. On je dovoljan Samom Sebi, neovisan je od svjetova. U tefsirima stoji da „pomaganje Allah, dž.š“ znači, ustvari, pomaganje Njegove vjere. Dobro, kako

Najdraži Allahu su oni koji najviše koriste ljudima

Poslanik, a.s., je rekao: „Najdraži robovi Uzvišenom Allahu su oni koji najviše koriste Njegovim stvorenjima.“ (El-Džamiu's-Sagir, 217) U predaji Ebu Ja'le se kaže: „Sva stvorenja su robovi Allaha, a najdraži Njemu su oni koji im najviše koriste.“ Taberani bilježi ovu predaju: „Najdraži ljudi Allahu su oni koji najviše koriste drugim ljudima.“ Od

Tri preporuke za naše vrijeme

Plemeniti Poslanik, a.s., uči nas da oni koji vjeruju u Allaha i Sudnji dan govore dobro ili da ćute. Allah, dž.š., kaže: „Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se milostinja udjeljuje ili da se dobra djela čine ili da se uspostavlja sloga među ljudima. A

Kako postići svijest o bratstvu i jedinstvu muslimana?

Poslanik, a.s., kaže: „Kunem se onim u čijoj je ruci moja duša, nećete ući u Džennet  sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati (istinski) sve dok se ne budete voljeli.“ (Muslim) Prvo ćemo nastojati popraviti sebe, zato što onaj ko nije korista samome sebi ne može koristiti ni drugima. Stanje

Top