Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "politički islam"

Tri ključna obilježja islamske vlasti: Šta je islamska demokratija?

Piše: M. A. Muqtedar Khan U svom kratkom ogledu, htio bih se odmaknuti od diskusije uloge islamskih političkih pokreta u sekularnim ili islamskim državama, kao što su Saudijska Arabija ili Iran, i dokazati da se u modernim muslimanskim političkim diskusijama pojavila ideja islamske demokratije. U ovom kratkom članku, napisanom prvenstveno da

Kako uspostaviti islamsku vlast umjesto islamsku državu

Piše: Asifa Kurejši-Landes Počevši od Pakistana godine 1947, jedan broj zemalja u savremenom svijetu za sebe je počeo da tvrdi da predstavljaju „islamske države“. Ova tvrdnja doživjela je svoj deformisani, mutirani oblik u vidu Islamske Države (ID), organizacije koja sprovodi svoju misiju terora u stilu mongolskih hordi i polaže isključivo pravo

Granice Istoka: Jesu li islam i demokratija kompatibilni?

U ovom izdanju emisije "Granice Istoka" gledajte: Jesu li islam i demokratija kompatibilni, kome odgovaraju autokratije i ko finansira protivrevolucionarne pokrete na Bliskom istoku? Pojašnjavaju nam naši sagovornici Muqtedar Khan iz Delawarea i Ahmet Alibašić iz Sarajeva. https://www.youtube.com/watch?v=tgO2zaGg-ck Al Jazeera

Rašid el-Ganuši: Da li je politički islam zbilja poražen?

Piše: Rašid el-Ganuši Zapadnjački eksperti koji prate putanju islamskih pokreta običavaju da, kada god se islamisti suoče s gubitkom, ili čak slabijim rezultatom na izborima makar i u neznatnoj mjeri, gromoglasno obznane cijelome svijetu neuspjeh i konačan slom političkog islama. To provijava njihovim sesijama, istupima u medijima, koji im se obraćaju

Filozofija ljudskih prava i sloboda u islamu: Politička prava građana nemuslimana

Državljanstvo je ugovor između državljanina i države na osno­vu kog državljanin od države dobiva određena prava i slobode, a za uzvrat prihvaća određene obaveze koje treba ispuniti prema državi. Nemuslimani koji su stalno nastanjeni na teritoriji islamske dr­žave su njeni građani, iz čega proističe da im država mora priznati određena prava

Top