Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Mirza Pecikoza" (Page 10)

Pravopis bosanskog jezika: Sedma lekcija — gubljenje suglasnika

lO GUBLJENJE SUGLASNIKA U bosanskome jeziku glasovi mogu alternirati s nula vrijednošću. Takve alternacije na površini vide se kao gubljenje ili stapanjesuglasnika. U suglasničkoj skupini ne mogu se ostvariti dva ista suglasnika. Kada se u riječi nađu dva ista suglasnika, jedan od njih ispada, te se pi­še: odahnuti (< oddahnuti

Pravopis bosanskog jezika: Šesta lekcija — Glasovi DŽ i Đ

GLASOVI DŽ I Đ U pojedinim bošnjačkim narodnim govorima potrvena je razlika između afrikata dž i đ. U standardnome bosanskom jeziku, međutim,treba razlikovati glasove dž i đ (ovo se odnosi i na izgovor i na pisanje). (O rastavljanju riječi s afrikatom dž, npr. ho-dža, San-džak, i onih sa skupom d

Pravopis bosanskog jezika: Peta lekcija — Glasovi Č i Ć

U pojedinim bošnjačkim narodnim govorima potrvena je razlika izmedu afrikata č i ć. U standardnome bosanskom jeziku, međutim, treba razlikovati glasove č i ć (ovo se odnosi i na izgovor i na pisanje). Glasovi č i ć dva su različita fonema, što znači da mogu sudjelovati u razlikovanju riječi i

Pravopis bosanskog jezika: Četvrta lekcija — Glas J

7 GLAS J Izgovor glasa j ovisi o njegovu položaju u riječi kao i o tomekoji su mu glasovi susjedni. Najizrazitijeg je izgovora početni glas j kojemu slijedi samoglasnik u (jučer, jutro), dok je središnje i krajnje j manje iliviše oslabljeno, odnosno jedva čujno - ovisno o tome u kakvome

Antun Hangi: Hadžije, evlija i “bradna dova”

(...) Narod u Bosni i Hercegovini vrlo poštuje svoje hadžije. Hadžija je najuglednija osoba u džematu. Ali ne samo da narod svoje hadžije poštuje i da ih sa počitanjem susreće, nego su oni i Bogu dragi, pak je Bog već više puta čudesa činio da pokaže kako mu je ovaj ili

Pravopis bosanskog jezika: Treća lekcija — geminacija i glas h

5 GEMINACIJA Za bosanski jezik općenito vrijedi da se u suglasničkoj skupini ne mogu ostvariti dva ista suglasnika. Od ovoga pravila postoje izuzeci. Tako se pišu udvojeni suglasnici jj u superlativu pridjeva u kojih komparativ počinje suglasnikom j i u nekim pojedinačnim riječima, te drugi udvojeni suglasnici u složenicama (radi lakšega

Pravopis bosanskog jezika: Druga lekcija — crtica i dvotačka

3 CRTICA Crtica kao pravopisni znak stavlja se između sastavnih dijelovariječi. Kad se u novi red prenosi dio koji se rastavlja crticom, ispred njeg se piše crtica (tj. novi red počinje crticom). Crtica se piše izmedu sastavnih dijelova polusloženice: bajram­-namaz, Zul-Karejn, Kotor-Varoš, Gazi Husrev-beg, Husrev-begov, reisul-ulema, rok-muzika, sahat-kula, bosansko-njemačko-engleski (rječnik) Crtica se

Antifašizam: Sarajevo je dovoljno veliko i za Aliju i za Tita

Regija i Sarajevo U julu je Odbor Gradske skupštine Grada Zagreba predložio da se Trg maršala Tita preimenuje u Trg Republike Hrvatske uz 4 glasa ZA i jedan protiv. Zagreb prekida veze, kako se u tamošnjim medijima prenosilo sa "jugoslovenskim komunističkim naslijeđem" i Tito postaje prošlost, mračna prošlost po Hrvate. Srpski

Hadž: Poučna priča – U “šurdufu”

 (...) Bilo je nekih znamenitih crtica iz života Hadži Hasanagina, koje je on već više puta u društvu pripovjedao, pa su slovile kao uspjele i zanimljive tako da je svijet opet molio Hadžiju da svoj doživljaj ponovno priča. — Pričaj nam ono kako si sa rahmetli ocem išao na hadž! — napomenu drugi. — Baš i

Nazif Resulović: Hadžije

Na hadž se kreću u sveta mjesta: Mekku, Medinu, Arefat, Minu... Darova Božjih divna je cesta; svjetlošću Islam razbija tminu... Hadžerul-esved na Kabi krasno blista, ko alem s kraljeva čela... Sve će ljepote vidjeti jasno i žeđ ugasit iz Zemzem-vrela... Kada kurbana zakolje svoga, žrtvu Allahu što snaži slabe, s ihramom svaki, u slavu Boga, činiće tavaf okolo Kabe... Kraj Mine pusto

Top