Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "kur'anske price"

Pouke kazivanja o Jusufu, a.s.

Kur'anska kazivanja su najljepša kazivanja, oličenje su ushićenja, uzbuđenja, rječitosti, konstrukcije, sistematičnosti. U Kur'anu se kaže: „Mi tebi o najljepšim događajima kazujemo.“ Potrebno je razmišljati o Kur'anu i njegovim porukama, kako bismo osjetili istinsku ljepotu i kako bismo slijedili Pravi put. Jedna od kur'anskih sura, kur'anskih kazivanja, koje obiluje poukama i

Kur'anske priče: Kazivanje o mudrom Lukmanu

 Uzvišeni Allah kaže: ”A Mi smo Lukmanu mudrost da­rovali: ’Budi zahvalan Allahu! Ko je zahvalan, čini to u svoju korist, a ko je nezahvalan — pa, Allah je, zaista, neovisan i hvale dostojan.’ Kada Lukman reče sinu svo­me, savjetujući ga: ’O sinko moj, ne smatraj druge Al­lahu

Kur'anske priče: Belkisa – Kraljica od Sabe

”I on (Sulejman) izvrši smotru pti­ca, pa reče: ’Zašto ne vidim pupavca, da nije odsutan? Ako mi ne donese valjano opravdanje, teškom ću ga kaznom kazniti ili ću ga zaklati!’ I ne potraja dugo, a on dođe, pa reče: ’Doznao sam ono što ti ne znaš, iz Sabe ti donosim

Kur'anske priče: Kazivanje o Habilu i Kabilu

 Uzvišeni Allah kaže: "I ispričaj im o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kada su njih dvojica žrtvu prinijeli, pa kada je od jednog bila primljena, a od dru­gog nije, ovaj je rekao: 'Sigurno ću te ubiti!' — 'Allah prima samo od onih koji su dobri' — reče onaj.

Top