Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "ja-sin"

Tumačenje sure Ja-Sin: I s kraja grada žurno dođe jedan čovjek i reče…

ja-sin

Navedi im kao pouku, tj. opiši im, o Muhammede, sličnost u pogledu propasti stanovnika Meke, stanovnike jednoga grada, Antakije, kad su im došli poslanici; kad im Mi poslasmo dvojicu (Tumana i Nunusa), ali im oni ne povjerovaše, i pojačasmo trećim, ojačasmo, tj. dadosmo podršku dvojici poslanika slanjem još jednoga poslanika

Tumačenje sure Ja-Sin: Sura Ja-Sin je srce Kur’ana

ja-sin

Prvi dio Ja-Sin. Tako Mi Kur’ana mudrog, ti si, uistinu, poslanik, na Pravome putu, po objavi Silnoga i Samilosnoga. (1-5) Ja-Sin – tj. Uzvišeni Allah kaže Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, na “jeziku” plemena Taj: “O čovječe!” (“Ja insan”). Sura Ja-Sin je srce Kur'ana Sura Ja-Sin* predstavlja srce Kur’ana (qalbu’l-Qur’an); ko je prouči kao

U okrilju Kur’ana: Tefsir sure Ja-sin, prvi dio

SURA  JASIN OBJAVLJENA U MEKKI IMA 83 AJETA U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Ja Sin (36/1.) Tako Mi Kur'ana mudrog, (36/2) ti si, uistinu, poslanik, (36/3). na pravom putu, (36/4) po objavi Silnoga i Samilosnoga, (36/5) Da opominješ narod čiji preci nisu bili opominjani, pa je ravnodušan (36/6). O većini njih se već obistinila Riječ - zato oni neće

Top