Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Ivan Ejub Kostić" (Page 2)

Ivan Ejub Kostić: Kako je biti musliman u Beogradu

Ivan Ejub Kostić trenutno je doktorand na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Arapski jezik i književnost diplomirao je na Filološkom fakultetu na Katedri za orijentalistiku. Na istoj katedri, master-tezom Vidovi islamskog reformizma u XIX i XX veku završio je masterske studije – studijska grupa islam i civilizacija. Bio je angažiran kao

Ivan Ejub Kostić: Muslimanska braća su jedini predstavnici porobljenih muslimana naspram Zapada, Izraela i arapskih režima

IVAN EJUB KOSTIĆ, DIREKTOR BALKANSKOG CENTRA ZA BLISKI ISTOK Piše:  Hamza RIDŽAL Da bismo bili u poziciji da pravilno razumemo organizaciju Muslimanske braće i njihovu ideologiju, pre svega moramo da poznajemo njihov istorijat. Jedino tako možemo da budemo u poziciji da razumemo zbog čega je njihovo učenje nepomirljivo s autokratskim režimima koji

Ramazanske teravije pokraj porušenih džamija u Beogradu

Piše: Ivan Ejub Kostić Džamija u Zemun Polju je srušena. Način na koji je srušena jasno upućuje da je namera vladajućih struktura Srbije bila da se do sada izgrađen objekat u potpunosti onesposobi kako muslimani ovoga naselja ne bi mogli da se njome služe u budućnosti zarad obnašanja verskih obreda. Pri tome, džamija

Suprotnosti se ujedinile protiv studentskog prava na džumu

Piše: Ivan Ejub Kostić, Beograd Ovaj kalendar – a sa njim i običaj novogodišnje proslave – je značajnom delu sveta u velikoj meri nametnut tokom viševekovne dominacije zapadnih zemalja i kolonizacije koja je iza sebe ostavila stotine hiljada mrtvih i za koju sa osnovanim pravom može da se kaže da snosi

Top