Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "islam" (Page 5)

6 hadisa o prijateljstvu koji će vas oduševiti

Prijatelji. Svima su potrebni ali ih svi nemaju. Prijatelj bi trebao biti više nego obična osoba s kojom se možete družiti bilo kad - on bi trebao biti povjerljiv i neko ko može uvijek dati pravi savjet bez obzira na sve. Odnos prema prijateljima veoma je naglašen u našoj vjeri. Ne samo

Želite sreću? Vjera je ključ

Bog će ti dati sve što treba da ispuniš svoju sudbinu. Sa Njim ćeš biti pobjednik, a ne poražen, bit ćeš onaj koji djeluje, a ne žrtva, onaj koji zna, a ne onaj koji je neznalica, onaj koji je u smirenosti, a ne beznađu, onaj kome Bog zacjeljuje rane, a

Poučna priča o snazi dove

U priči koju prenosi šejh Ali et-Tantavi, on kaže: “Bio sam kadija u Siriji i dogodilo se da je grupa nas odlučila da provede noć kod jednog našeg prijatelja kada sam osjetio da teško dišem i da se gušim. Tražio sam od mojih saputnika dozvolu da odem, ali su oni insistirali

Zikr u brizi, tuzi i potištenosti

Prenosi Ahmed s vjerodostojnim lancem da je Poslanik, sallAllahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Ne snađe roba briga i tuga, a on kaže: Allāhumme innī abduke ve-bnu abdike, ve-bnu emetike. Nāsijeti bi jedike, mādin fijje hukmuke adlun fijje kadā'uke, es'eluke bi kulli-smin huve leke semmejte bihi nefseke ev enzeltehū fi kitābike ev

Zikr prilikom jela i pića

Od adaba jela i pića je učenje bismille prilikom otpočinjanja jela i pića, jedenje desnom rukom, zajednička sofra i zahvala Allahu, dželle šanuhu, poslije jela tj. zahvala na blagodati. O ovome se prenose vjerodostojni hadisi u Sahihu-Muslimu. Prenosi Ebu Davud sa vjerodostojnim lancem da je Se'id ibn Ubade došao Poslaniku, sallAllahu

Zikr prilikom kretanja na putovanje i prilikom povratka

dova

Prenosi Et-Taberani od Vjerovjesnika, sallAllahu ‘alejhi ve sellem, da je rekao: “Niko neće bolje učiniti i ostaviti svojoj porodici do čovjek koji kada krene na put klanja dva rekata namaza.” U “Musnedu” imama Ahmeda od Ebu Hurejre, radijAllahu ‘anhu, se prenosi da je Poslanik, sallAllahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Ko želi ići na

Brak u islamu – uslovi, smisao, svrha, vjenčanje, mehr…

Brak u islamu je istovremeno vjersko-moralni čin i dužnost, pravno-ugovorni akt i jedan od mnogobroinih Allahovih ajeta - znamenja i dokaza ljudima. Da je brak vjerska obaveza za bračni život sposobnim i imućnim muslimanima potvrđuju Kur'an i Hadis. „Udavajte neudate i ženite neoženjene i čestite mladiće i djevojke svoje (makar bili

Vrijednost sadake

Sadaka dolazi od arapskog glagola sadeka, što znači potvrdu , iskrenost, istinoljubivost. Sa svakim darivanjem svog imetka, lijepe riječi, osmijeha, zikrullaha, svog života na Božijem putu, čak ustezanjem od zla, mi svjedočimo svoju vjeru – svoju iskrenu pripadnost Pravom putu. Sadaka od nas zahtijeva samo čisti nijjet da činimo dobro. Kao

Naša vjera je danas sirotinja jer uz nju ništa drugo nemamo

Arabesque-Islamic-Decoration-on-Door-at-Paris-Great-Mosque-Doors-Picture

Sirotinjski islam Na jednom od svojih časova sociologije u Gazijinoj medresi profesor Mustafa Spahić Mujki je iznosio sociološke definicije i među ostalom je pomenuo da je društvo ekvilibrij određenih faktora. Jedan učenik je veselo upitao: „A profesore, molim vas, šta je ekvilibrij?“. Profesor je pojasnio da je ekvilibrij ravnoteža i

Neke su stvari skrivene s razlogom

Napisala: Merva Assar Prije nekoliko sedmica kupila sam ventilator. Kada sam otvorila kutiju nisam mogla pronaći jedan dio. Nazvala sam službu za korisnike, a oni su mi rekli da će mi poslati besplatni ventilator. Nakon što sam prekinula telefonsku vezu, pronašla sam dio koji je nedostajao. Nazvala sam ih ponovo i kazala

Top