Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Fikret Karčić" (Page 3)

Muslimanska solidarnost: Indijska medicinska misija u Balkanskim ratovima

Muslimanska solidarnost kroz historiju nije bila samo apstraktni koncept i emocionalna veza. Ona je iskazivana u konkretnim akcijama. O jednoj takvoj aktivnosti pisao je Syed Tanvir Vasti u članku pod naslovom „The Indian Red Crescent Mission to the Balkan Wars“ (Misija Indijskog crvenog polumjeseca u balkanskim ratovima) objavljenom u časopisu Middle

Postoji li “islamski realizam” u međunarodnim odnosima

Prof.dr. Fikret Karčić: IZ je zainteresovana za zakonsko prožimanje islama u evropskim zemljama

U teoriji međunarodnih odnosa postoje različite orijentacije, među kojima su idealizam i realizam. One se smatraju klasičnim pristupima u međunarodnim odnosima. Idealizam smatra da države treba da slijede moralne ciljeve i da djeluju etički u međunarodnim odnosima. Idealistički pristup uči da stare i neefikasne oblika ponašanja, kao što je upotreba sile,

Predstavljena knjiga prof. Fikreta Karčića “Pravno-historijske studije”

Knjiga „Pravno-historijske studije“ prof. Fikreta Karčića predstavljena je sinoć u Sarajevu u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Pravna historija je glavno područje Karčićevog interesovanja u tekstovima i istraživačkim bilješkama objavljenim u naučnim i stručnim časopisima u periodu 2004.-2015. godina. Upravo ti njegovi tekstovi i naučnom dubinom potkrijepljena promišljanja su u koricama predstavljene knjige,

CNS: Predstavljanje knjige “Pravno-historijske studije” autora dr. Fikreta Karčića

Centar za napredne studije i Gazi Husrev-begova biblioteka Vas pozivaju na predstavljanje knjigePravno-historijske studije, autora prof. Fikreta Karčića. Ova knjiga sadrži članke i istraživačke bilješke prof. Karčića objavljene u naučnim i stručnim časopisima u periodu 2004-2015. Uvršteni tekstovi odnose se na glavno područje autorovog naučnog interesa – pravnu historiju. Predstavljanje knjige će

Revizija presude Međunarodnog suda pravde protiv Srbije i Crne Gore

Prof.dr. Fikret Karčić: IZ je zainteresovana za zakonsko prožimanje islama u evropskim zemljama

Kako se ubrzano približava 26. februar – datum apsolutne zastare mogućnosti revizije presude u slučaju Bosna i Hercegovina v. Srbija i Crna Gora pred Međunarodnim sudom pravde (MSP) – u našoj javnosti se aktueliziralo ovo pitanje. Ovu aktualizaciju karakteriše odsustvo glasa struke – u ovom slučaju stručnjaka za međunarodno javno

Dr. Fikretu Karčiću dodijeljeno priznanje i nagrada „Muderris Muhamed Seid ef. Serdarević”

U utorak 27. septembra 2016. godine u Sarajevu je organizirana svečana dodjela priznanja i nagrade ‘’Muderris Muhamed Seid ef. Serdarević’’ prof. dr. Fikretu Karčiću, predsjedniku Ustavnog suda Islamske zajednice u BiH.Priznanje i nagradu ‘’Muderris Muhamed Seid ef. Serdarević’’ ustanovio je muftija zenički dr. Ejub ef. Dautović. 44700

Kako su zar i feredža zabranjeni u Jugoslaviji?

Ovaj rad ima za cilj da rekonstruiše stavove koji su najviši organi Islamske zajednice u tadašnjoj Federativnoj narodnoj republici Jugoslaviji (FNRJ) zauzeli povodom pitanja dopustivosti tradicionalne islamske odjevne prakse za muslimanke. Ovo istraživanje treba takođe da identifikuje referentni okvir na koji su se pozvali organi Islamske zajednice. Piše: dr.

Top