Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "emanet"

Ispunjavanje preuzetih obaveza je dio vjerovanja

emanet

EMANET ,,Ispunjavanje preuzetih obaveza je dio vjerovanja.'' (2:616) Porijeklo hadisa             Ovaj hadis prenosi Hakim od Aiše, r.a., i kaže da ispunjava sve uvjete Imam Buharija i Muslima. Također, kaže da ova predaja u sebi ne sadrži nikakve slabosti, a to potvrđuje i imam Zehebi. Povod nastanka             Aiša, r.a., kaže da

Čuvanje i ispunjavanje emaneta

emanet

Čuvati povjerenu stvar (emanet), bila ona neka tajna,  predmet ili bilo šta drugo je obaveza vjernika. Allah, dž.š., o emanetu govori na dva mjesta u Kur'anu: „Allah vam naređuje da predajete emanete (stvari od povjerenja) onima kojima pripadaju.“ (En-Nisa, 58.) „Mi smo nebesima , Zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se

Hutba: Ispunjavanje emaneta je odlika vjernika

Nezim ef Halilović Muderris

Braćo i sestre! Tema današnje hutbe je Ispunjavanje emaneta je odlika mu'mina. Pod emanetom se u islamu podrazumijevaju: ispunjavanje obaveza prema Allahu, dželle še'nuhu, sebi, porodici i ljudima, čuvanje od grijeha, otklanjanje dženabeta (tjelesne nečistoće), hrabrost, iskrenost, darežljivost, pravednost, ne zakidanje na vazi i drugo.             Kaže Allah, dželle še'nuhu, u

Vrijednost emaneta i ispunjavanja obećanja

U odlike ovog ummeta ubrajaju se i mnogobrojni sevapi za onoga ko ispunjava obećanja i povjerene emanete. Takvom se garantira džennet, jer se u hadisu koji prenosi Ubade b. es-Samit navodi da je Resulullah, a.s., rekao: "Vi garantirajte meni, i ja ću garantirati vama džennet: kada pričate - govorite istinu,

Muderisova hutba: Ispunjavanje preuzetih emaneta je naša obaveza

Muderris

Braćo i sestre! Tema današnje hutbe je Ispunjavanje preuzetih emaneta je naša obaveza. Pod emanetom se u islamu podrazumijevaju: ispunjavanje obaveza prema Allahu, dželle še'nuhu, sebi i ljudima, čuvanje od grijeha, kupanje od dženabeta, hrabrost, iskrenost, darežljivost, pravednost, ne zakidanje na vazi i drugo.             Na početku hutbe želim da sa

Top