Islamske teme

Čuvanje i ispunjavanje emaneta

„Allah vam naređuje da predajete emanete (stvari od povjerenja) onima kojima pripadaju.“ (En-Nisa, 58.)

Čuvati povjerenu stvar (emanet), bila ona neka tajna,  predmet ili bilo šta drugo je obaveza vjernika. Allah, dž.š., o emanetu govori na dva mjesta u Kur’anu:

„Allah vam naređuje da predajete emanete (stvari od povjerenja) onima kojima pripadaju.“ (En-Nisa, 58.)

„Mi smo nebesima , Zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali ponijeti, ali ga je preuzeo čovjek, a on je, doista, prema sebi nepravedan i lahkomislen.“ (El-Ahzab,72.)

     U hadisu koji prenosi Ebu-Hurejra, r.a., stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Tri su glavna obilježja munafika: kad govori- laže, kad obeća –  iznevjeri, kad mu se nešto povjeri- on to pronevjeri.“ (Buhari i Muslim).  A u drugom rivajetu se dodaje:“ …pa makar klanjao  i postio i tvrdio da je musliman.“ (Muslim)

     Allahov Poslanik s.a.v.s., je najavio da će emanet postepeno biti podizan i da će polahko nestajati iz ljudski srca, te da će doći vrijeme kada će čovjek tražiti osobu od povjerenja, pa će je jedva pronaći, a takva će osoba biti gotovo bez truna imana u svom srcu. Nije li to vrijemo zapravo ovo naše vrijeme?

     Naša dužnost je da svoje preuzete obaveze u potpunosti ispunjavamo, jer je to znak čvrstine imana. Isto tako je potrebno da na sebe ne preuzimamo obaveze za koje znamo, ili sumnjamo, da nećemo moći ispuniti.

     Muslimani su dužni da odgovarajuće poslove i službe povjeravaju sposobnim, povjerljivim i kvalifikovanim ljudima, a ne onima od kojih očekuju protuuslugu ili kakvu korist.

     I na kraju ako se želimo sačuvati licemjerstva, onda ćemo biti ljudi od povjerenja na koje se u svako doba može oslonuti u svim hajirli poslovima.

IZVOR:  Osnove islamskog morala i ponašanja

AUTOR:  mr. Hamid Indžić

ZA AKOS.BA PRIREDILA: Medina Kovač

 

Povezani članci