Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Edin Memić"

Kur’an i sunnet kao antidepresivi

Pored medicinskih antidepresiva koje protiv ove bolesti preporučuje zvanična medicina, islam kao cjelovito učenje o životu osigurava  djelotvornu terapiju protiv tuge, zabrinutosti, potištenosti... Piše: Edin Memić Nedavno objavljena vijest u medijskom prostoru BiH kako su građani naše zemlje u protekle četiri godine potrošili preko 40 miliona KM (oko 10 miliona svake godine)

Čemu nas je ramazan naučio?

Ramazan je posebna škola kroz koju čovjek (postač) ima prilku naučiti o svome životu, a i o samom sebi, ono što ne može na nekom drugom mjestu i u neko drugo vrijeme. U njemu ima priliku vidjeti sebe drugačijeg, onakvog kakav treba da bude, za razliku od onog što on

Ko i kako danas ‘neprimjereno’ poziva u brak?

Činilo mi se, nekada, da je izreka koja kaže: „Put u Džennet (Raj) popločan je dobrim namjerama“ prilično nerealna i prema dobrim namjerama i prema Džennetu. Ipak, razumijevajući stvari oko sebe u našoj svakodnevici izgleda da ova izreka ima svoje opravdanje. Ne želim se u ovom kontekstu baviti nekim

Puče bruka preko Facebooka: ČIJA SU NAŠA DJECA?

Piše: Edin Memić Najpopularnija socijalna mreža facebook (FB) već odavno je prestao/la biti načinom povezivanja ljudi iz cijelog Svijeta i postao je mjestom ispoljavanja svih vrsta osjećanja njegovih korisnika: sreće, tuge, bijesa, pameti,  gluposti itd., pod uslovom da posljednja dva termina uvrstimo u skupinu ljudskih osjećanja.

Ljubav prema domovini je – sevap!

Na svijetu postoji mnogo različitih država, al' samo jedna od njih je tvoja domovina. Ne znam da li sam prethodno napisanu (pročitanu) rečenicu zapisao po sjećanju davno pročitanog, ili je ona mojih misli djelo, ali, svejedno ćete se složiti s njom. Ili se  barem nadam da hoćete. 

Obrezivanje muške djece je roditeljska obaveza

Piše: Edina Memić Islam je zasnovan na tri međusobno odvojena, ali ipak isprepletena odnosa: odnosa čovjeka prema Bogu, odnosa čovjeka prema svijetu koji ga okružuje i odnosa čovjeka prema samom sebi. Ispravno shvatanje ovih odnosa kao i njihovo poštivanje znači ispravno življenje Islama. Krnjavo je ono življenje

Vrijeme magli i u zraku i društvu

Svaki govor o nečemu prvenstveno traži, na samom početku, definiciju tog nečeg, svejedno da li se radi o razumskom ili nerazumskom biću. Takvom nečem uči nas sam Kur'an u pripovijesti o stvaranju Adema a.s. kada ga On Uzvišeni Stvoritelj uči nazivima svih stvari: “I pouči On Adema nazivima

Knjiga po knjiga – biblioteka

Sposobnost čitanja/učenja darovi su od neprocjenjive važnosti. Kultura čitanja svojstvena je samo velikim nacijama, koje znaju šta žele, i koje su na putu da željeno ostvare. Ne ulazeći u polemiku kakva je kultura čitanja u nas Bošnjaka, mi se ipak ne možemo izuzeti od ovog navedenog: kultura čitanja

Top