Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "dova" (Page 5)

Lijek duše moje

Hvala Allahu, subhanehu ve te'ala, koji pruža svoju ruku danju da bi oprostio onome koji griješi noću, i pruža svoju ruku noću da bi oprostio onome koji griješi danju. Neka je salavat i selam na poslanika Muhameda, sallallahu 'alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, i sve one koji ga budu slijedili do Sudnjega dana. Gospodaru moj, zaista težina mojih

Na nama je da tražimo od Njega, a On je spreman da nam usliši

allah

Devetnaesta sura Kur’ana, sura Merjem, počinje s dovom. Poslanik Zekerijja, a.s., obraća se strasno i emotivno svome Gospodaru moleći Ga za ono što očajnički želi: dijete. On se otvoreno obraća Allahu, govoreći Mu da on i njegova žena ne mogu imati djece, i da se boji da ne bude ostavljen

Kakav treba biti sadržaj dove

Šta tražiti u dovi? Ovo je veoma često pitanje koje se čuje u razgovorima, pitanje koje je dominantno u svim kategorijama vjernika. Prije svega, treba objasniti da dova mora sadržavati tri stvari. Prvo, u dovi mora biti zahvala Allahu, dž.š., na način kako to Njemu dolikuje. Nije uvjet da to bude

Ovu dovu prouči svaki dan!

To jedna od najljepših dova, određena za najljepše i najdraže osobe. Njima je Allah posvetio posebnu dovu u Kur'anu. To je dova za roditelje! Zapamti, nemoj da ti prođe dan, a da je barem jednom ne proučiš, bez obzira bili ti roditelji (ili jedno od njih dvoje), živi ili mrtvi, u

Poučna priča o snazi dove

U priči koju prenosi šejh Ali et-Tantavi, on kaže: “Bio sam kadija u Siriji i dogodilo se da je grupa nas odlučila da provede noć kod jednog našeg prijatelja kada sam osjetio da teško dišem i da se gušim. Tražio sam od mojih saputnika dozvolu da odem, ali su oni insistirali

Zikr prilikom kretanja na putovanje i prilikom povratka

dova

Prenosi Et-Taberani od Vjerovjesnika, sallAllahu ‘alejhi ve sellem, da je rekao: “Niko neće bolje učiniti i ostaviti svojoj porodici do čovjek koji kada krene na put klanja dva rekata namaza.” U “Musnedu” imama Ahmeda od Ebu Hurejre, radijAllahu ‘anhu, se prenosi da je Poslanik, sallAllahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Ko želi ići na

Dova za otklanjanje tegoba

dova

Dova za otklanjanje tegoba Lā ilāhe illallāhu vaĥdehū lā šerīke leh. Allāhu ekber kebīrā vel ĥamdu lillāhi kesīrā. Ve subĥānallāhi rabbil ‘ālemīn. Lā ĥavle ve lā кuvvete illā billāhil ‘azīzil ĥakīm. „Samo je Allah bog, Jedan je On i nema sudruga. Allah je Najveći, Njemu pripada mnoga hvala. Slavljen je Allah, Gospodar

Dova za zaštitu od nesreća i belaja na putovanju

Kada se čovjek pripremi za put, ne bi smio da izostavi putnu dovu Muhammed, s.a.v.s., je preporučio učenje putne dove u u kojoj ćemo zamoliti Allaha da nas sačuva svih neugodnosti na putu, da nam olakša putovanje i sačuva našu porodicu od svih iskušenja na koja bi mogli naići na putu. Imam

Riječi: „La havle ve la kuvvete illa billah!“ otklanjaju brige i probleme

U ovom članku donosimo nekoliko životnih savjeta dr. Aida el-Karnija... Uvijek ponavljaj: "Nema snage niti moći, osim sa Allahom" ("La havle ve la kuvvete illa billah"). To će pročistiti tvoje misli, popraviti tvoje stanje, otkloniti tvoje brige i učiniti Uzvišenog Allaha zadovoljnim sa tobom. Imaj na umu da Uzvišeni Allah može oprostiti,

Pet najčešćih zabluda o istihara namazu

Zabluda broj 1 Uobičajeno mišljenje je da je istihara recept za spas samo kad se dvoumimo između dvije opcije, što proizilazi iz činjenice da riječ “istihara” doslovno znači “traženje savjeta od druge osobe”. Međutim, Poslanik, s.a.v.s., je savjetovao da se klanja istihara kad god se upuštamo u neki novi posao. On je

Top