Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Ammar Bašić" (Page 3)

Dva nasihata: Kako mijenjati stanje

Pitanje je uvijek: šta pojedinac može? Probajmo ovaj hadis čitati od zadnje konstatacije. Poslanik islama nam ukazuje na to da je početak promjene u čovjekovom srcu. Jačanjem duhovne spoznaje, ubjeđenja u Allaha i svijesti o stvorenosti za vječni, a ne prolazni cilj, čovjek će prelaziti iz faze u fazu: da

Budi sa Allahom, “naći” ćeš Ga sa sobom

Budi sa Allahom, "naći" ćeš Ga sa sobom. Ne boj se nikoga i ničega osim Njega. Jer nemoguće je biti sa Njim, a propasti. Allaha mi Velikog, nema šanse! Ne misli da ćeš bježanjem od istine, istinu moći sakriti - Allah će istinu uvijek objelodaniti. Ne misli da ćeš varanjem

Ako želiš da budeš poštovan, poštuj druge…

"Jedna od zabluda današnjeg čovjeka je što zaboravlja da će mu dobrom u životu biti uzvraćeno shodno onom dobru koje on pokaže i uloži. Hoće čovjek da bude poštovan, a poštovanje ne iskazuje; hoće da bude voljen, a ljubav ne daruje; hoće da bude pomognut, a pomagati druge naviknut nije; hoće

Gazi Husrev-begove institucije nastavljaju put osnivača

Piše: Admir Lisica Prema mišljenju bosanskohercegovačkih, ali i regionalnih historičara, Gazi Husrev-beg je ostao upamćen kao najzaslužnija osoba za unapređenje i razvoj Sarajeva. Stečeni novac većinom je usmjeravao u dobrotvorne svrhe te izgradnju raznih objekata s ciljem olakšavanja svakodnevnih potreba građana Sarajeva. Ipak, među svim objektima najznačajniji vakufi (dobrotvorne ostavštine) koje je Gazi Husrev-beg

Pa jeste li vi muslimani?!

Dvaput Allah u Kur'anu postavlja pitanje: „FEHEL ENTUM MUSLIMUN – Pa jeste li vi muslimani?“ Kako bi dobro bilo da na naše desktope na računaru, zaslone na mobitelu, retrovizor u autu, jedni drugima na čela zalijepimo ovaj ajet: „Pa jeste li vi muslimani?!“ Musliman je onaj koji se pokorava Allahu i

Top