Kultura i obrazovanje

Svitanje: Poziv za NVO organizacije za edukaciju „Pisanje projekata prema standaridima EU“

Udruženje „Svitanje“ Sarajevo, Sagrdžije 43, u procesu realizacije projekta „Pisanje projekata prema standaridima Evropske unije“, raspisuje

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

 

Pozivaju se nevladine organizacije registrovane na području Federacije BiH da uzmu učešće u projektu „Pisanje projekata prema standaridima Evropske unije“ u organizaciji Udruženja „Svitanje“ Sarajevo koji je podržan od strane Općine Novi Grad Sarajevo.

Prijava za učešće treba da sadrži:

–       ID broj NVO koja se prijavljuje na poziv;

–       Podatke o članu kojeg kandidira (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa).

Projekat će biti realiziran u vidu seminara sa radionicama u drugoj polovini mjeseca oktobra tekuće godine. Prednost imaju organizacije registrirane na području Općine Novi Grad Sarajevo.

Prijava teba da sadrži podatke o organizaciji i podatke o članu kojeg kandidira (obrazac za prijavu u prilogu)

Prijave slati putem pošte na adresu ili na e-mail [email protected]:

Udruženje Svitanje Sarajevo, Sagrdžije 43, 71 000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na učešće za projekat ‘Pisanje projekata prema standaridima Evropske unije’“.

Seminar će se održati 18.10., 19.10. i 01.11.2014 godine. Nakon seminara učesnici će steći osnovna znanja kako napisati projekat, gdje se prave najčešće greške i kako pronaći donatora. U periodu od 19.10. do 01.11. učesnici će pisati projekat i imati online konsultacije stručnog osoblja.

Mjesto održavanja seminara je u KC Kralj Fahd Sarajevo.

Rok za prijave je 15.10.2014. godine.

 

Broj mjesta je ograničen.

Spisak kandidata koji budu primljeni za učešće u projektu će biti objavljen na stranici www.akos.ba najkasnije 5 dana po isteku roka za prijave.

Prijavni obrazac možete preuzeti na linku ispod teksta.

 

Akos.bA

prijava_za_ucesce_u_projektu.docx
PCM_plan_1_dan.doc
PCM_plan_2_dan.doc
PCM_plan_3_dan.doc

Povezani članci

Back to top button