Biseri mudrosti

Sumnjive stvari

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Halal je jasan i haram je jasan, a između njih su sumnjive stvari, koje ne poznaje većina ljudi. Ko se čuva sumnjivih stvari, čuva svoju vjeru i čast. A onaj ko zapada u sumnjive stvari je kao čoban koji čuva oko međe, koju lahko može preći. Svaki vladar ima zaštitu, a Allahova zaštita na Zemlji su stvari koje je On zabranio. U tijelu ima jedan organ, koji ako je ispravan, ispravno je cijelo tijelo, a ako je pokvaren, cijelo tijelo je pokvareno. To je srce!”

(Bilježi Buharija)

Povezani članci

Back to top button