Islamske teme

Stvorenja svjetlosti – meleci

Muslimani vjeruju da su meleci stvoreni od  Božije svjetlosti, odnosno nura.Oni imaju zadatak da obavljaju Božije odredbe kako u svemiru tako i u prirodi. Ono što inače nazivamo ˝Božijom silom˝ dešava se zbog izvršavanja naredbi  Allaha, dž.š.,  koje obavljaju meleci.Oni pripadaju svijetu koji je nevidljiv i nedodirljiv za naša čula, svijetu gajba, znači nevidljivom  duhovnom svijetu. Iz razloga što Božija stvorenja žive stvarnim, odnosno zemaljskim životom, onemogućeno nam je da prekoračimo granice nevidljivog kao što nam je onemogućeno da realizujemo bića koja u njemu egzistiraju.

Muslimani vjeruju u postojanje meleka jer Allah, dž.š., u Svojim objavama govori o njima. Iako su meleci nevidljiva duhovna bića, njihovu prisutnost možemo vidjeti u različitim oblicima u vidljivom svijetu.

Arapski naziv za nevidljiva duhovna bića je melek, množina melaikeh, a korijen riječi u prijevodu znači ˝glasnik˝, odnosno ˝vijesnik˝.

Muslimani,također, vjeruju da je melek Džibril prenosioc Allahove objave Kur’ana koju je dostavio Muhammedu, a.s. Džibril se Muhammedu,a.s., pojavio u liku osobe koja je mogla govoriti – nastup koji je bio u skladu s njegovim zadatkom. To je bio isti melek koji je pratio poslanika Muhammeda, a.s., na Noćnom putovanju, odnosno Mi’radžu.

Iako je Allah, dž.š., Svoje postojanje obznanio putem meleka Džibrila, važno je napomenuti da se u islamu meleci ne smatraju posrednicima između Boga i čovjeka u smislu da čovjek ne može dokučiti Božije postojanje osim pomoću meleka.

Kur’an govori da meleki imaju važnu ulogu u procesu stvaranja, poslanstva, duhovnom životu, smrti i u funkcionisanju prirode. Tako, recimo, postoji melek zadužen za grmljavinu, koji služi Bogu i izvršava Njegove naredbe. Neki meleci su zaduženi za razvijanje embrija u utrobama, odnosno odgovorni su za opstanak ljudskog roda.

U sljedećem ajetu govori se o zaduženju meleka smrti:

˝Reci: ‘Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se svome Gospodaru vratiti.’˝
   (Es-Sedžda, 11.)

Kur’an također spominje meleke kada je riječ o Džennetu i Džehennemu:

˝Edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov – oni koji su bili čestiti – i meleki će im ulaziti na vrata svaka.˝
 (Er-Rad, 23.)

Isto tako postoje meleki koji zapisuju ljudska djela dok god su oni na Zemlji:

˝A nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite.˝
 (El-Infitar, 10-12.)

˝Nema čovjeka nad kojim neko ne bdije.˝ (Et-Tarik, 4.)

Meleci se također pominju u mnogim hadisima. Muhammed, a.s., je rekao: “Kada se ljudi okupe da spominju Allaha, meleci ih okružuju i blagosivaju, spuštaju na njih mir i Allah spominje one među njima koji su sa Njim.˝ (Tirmizi)

Meleci se razlikuju od ljudi i po tome što nemaju slobodu volje. Stvoreni su zbog posebne uloge, a to je služenje Allahu, dž.š., i izvršavanje Njegovih naredbi. Neki neprestano obožavaju Allaha, klanjaju Mu se i nikada ne dižu glave.

Napisao: Prof. Šahul Hamid*
Izvor: ReadingIslam.com
Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

*Profesor Šahul Hamid je saradnik internetske stranice ReadingIslam. Bio je predsjednik  keralskog islamskog centra Calicut, Indija. Autor je tri knjige: “Komparativna religija”, “Položaj žene i nauka” i “Ljudske vrijednosti” koje su objavljene na malajalamskom jeziku (jedan od 4 glavna dravidska jezika, službeni jezik indijske države Kerala, kojim govori oko 37 miliona ljudi, i jedan od 22 priznata jezika naroda Indije)

Povezani članci

Back to top button