Nauka i tehnologija

Stvaranje čovjeka u svjetlu medicine i Kur’ana: Koji je presudni foktor koji određuje spol djeteta?

SPOL ZAMETKA
Tema koja zaokuplja mnoge očeve i majke. Šta li je u stomaku? Dječak ili djevojčica? To je za očeve i majke tajna sve do momenta rađanja. Moderna nauka je uspjela dokučiti način na koji će otkriti tu tajnu. Ipak, ova tajna često ostaje neotkrivena jer, operacija specijalnih pretraga za otkrivanje spola i nije tako jednostavna. Ona zahtijeva izvlačenje određene količine tekućine oko zametka. U njoj se nalaze neke njegove ćelije. Ispitivanjem ovih ćelija, naročito njenih kromosoma, moguće je utvrditi o kojem spolu je riječ, muškom ili ženskom. Ali liječnici se ne upuštaju bez jakog razloga u ovakva ispitivanja. Ona se primjenjuju samo u slučaju sumnje u malformacije ploda, te tada ispituju i njegov spol.
Sa medicinske strane otkrivanje spola zametka nema nikakve važnosti. Najvažnije je da je zdrav i potpun.
Naučno je dokazano da se spol zametka određuje onog časa kada spermatozoid dospije do jajne ćelije i oplodi je. Ako jajnu ćeliju oplodi spermatozoid koji nosi oznaku Y spol djeteta će, Allahovom voljom, biti muški. Oplodi li je, pak, spermatozoid koji nosi oznaku ženskog spola X, plod će, Allahovom voljom, biti ženskog spola.
Znači, spermatozoid ili muško sjeme određuje spol djeteta. “On je stvorio muško i žensko od kapi sjemena kad se ubaci.” Kap sjemena koja se ubacuje je, bez sumnje, muško sjeme. Uzvišeni Allah kaže: “Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati? Zar nije bio kap sjemena koje se ubaci, zatim zakvačak kome On onda razmjer odredi i skladnim mu lik učini i od njeg onda dvije vrste, muškarca i ženu stvori, i zar Taj nije kadar da mrtve oživi?” (El- Kijameh: 36-40)
Spermatozoidi su u jednom eksperimentu obojeni na specijalan način tako da spermatozoidi koji nose oznaku muškog spola, izgledaju kao da na glavi nosi specifičan odsjaj, dok spermatozoidi koji nose oznaku ženskog spola ne posjeduju bilo kakav odsjaj.
Muški spermatozoidi na sred glave imaju svijetleću supstancu dok je ženski spermatozoidi nemaju. Muški spermatozoidi su jači i brži od ženskih, (“i nije muško kao žensko”)
Liječnici ne mogu dokazati spol djeteta prije nego što plod napuni četiri mjeseca. Nakon toga mogu iglom izvući malo amnionske tekućine te ispitati ćelije zametka preko kojih će saznati koju oznaku nosi plod x ili y. Na samom plodu je nemoguće odrediti spol prije 6. sedmice intrauterinog života, čak i da plod bude pobačen te se nad njim izvrši obdukcija.
Spolne žlijezde – testis i jajnik potpuno su identični u ovoj ranoj fazi razvoja te ih je nemoguće razlikovati. Početkom sedme sedmice testis otpočinje razvoj prije jajnika. U njemu se ukazuje njemu osobeno tkivo te biva obavijen bijelim ovojem koji nosi naziv bijeli ogrtač – tunica albugina.
Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Kada oplođeno jajašce provede u materici četrdeset i dvije noći, Uzvišeni Allah pošalje meleka koji mu dadne izgled, sluh, vid, kožu, meso i kosti. Tada melek upita: “Gospodaru, da li će biti muško ili žensko? Te tvoj Gospodar odredi šta hoće.”
U tom momentu melek biva obaviješten o spolu zametka. Allah, dželle šanuhu, to zna još od praiskona. Na nivou kromosoma spol djeteta biva određen u momentu oplodnje tj. od časa spajanja muškog i ženskog sjemena…
Testis i jajnik se razvijaju iz spolnog ispupčenja u predjelu između kičme i rebara te se zatim postepeno spuštaju u karlicu. Spuštanje otpočinje u desetoj sedmici da bi se završilo u sedmom mjesecu intrauterinog života. Testis nastavi spuštanje do devetog mjeseca kada se smjesti u mošnje koje se nalaze na vanjskoj strani organizma.
“Nek čovjek pogleda od čega je stvoren! Stvoren je od tekućine koja se izbaci, koja između kičme i grudi izlazi.” (Et-Tarik, 5-7)

VANJSKI SPOLNI ORGANI

Teško je napraviti razliku između vidljivih spolnih organa zametka sve do početka četvrtog mjeseca intrauterinog života. Nakon tog perioda razlika postaje uočljiva. Razvoj ovih organa otpočinje u 6. sedmici (četrdeset i dva dana). Od tada je razvoj kontinuiran ali razlika između spolova se može jasno uočiti tek početkom četvrtog mjeseca. Spolni organi djeluju kao mali pupoljak iznad usjeka. Pupoljak se preobražava u muški ili ženski vanjski spolni organ, a usjek ili ostane pa se oko njega obrazuju velike usne stidnice kod djevojčice ili se slijepi i oblikuje moštanu kesu kod dječaka… Zatim se u devetom mjesecu u tu kesu spuste sa svake strane po jedan testis.
– Muški plod u četvrtom mjesecu intrauterinog života, vide se mošnje, ali u njima nema nijednog testisa.
Nema sumnje da se radi o djevojčici, uprkos tome što je ona još uvijek u utrobi svoje majke. Pupoljak se pretvorio u dražicu, a usjek je ostao na svom mjestu da bi se u njemu otvorila rodnica i mokraćna cijev, a oko njega obrazovale velike usne koje odgovaraju mošnjama kod dječaka. Dražica odgovara muškom spolnom udu (tj. imaju sličnu funkciju). Diferencijacija spola zametka jeotpočela u šestoj sedmici (četrdeset i dva dana).
“Kada oplođeno jajašce provede u materici četrdeset i dvije noći, Uzvišeni Allah pošalje meleka koji joj dadne izgled, sluh, vid, kožu, meso i kosti zatim kaže: Gospodaru, muško ili žensko? Te tvoj Gospodar odredi šta hoće.” Od tog momenta melek započinje svoj posao usmjeravajući tkiva i ćelije njihovim funkcijama i odredištima u datom momentu.
Kada se završi stadij zigota, zakvačka i grude mesa, melek ponovo dobije naredbu da uđe u matericu i da formira vanjske spolne organe.
Ovo je određivanje nakon određivanja i oblikovanje nakon oblikovanja. Uvišeni Gospodar je odredio stanja stvorenja prije njihova stvaranja, dakle još u “Levhi mahfuzu”. Zatim im je odredio njihove sudbine dok su još bili u svijetu prije njihove pojave na dunjaluku.
Uzvišeni Allah bira jednog od biliona spermatozoida koje izbacuje muškarac u više navrata da bi oplodio jednu zrelu jajnu ćeliju koja je također odabrana između miliona drugih jajnih ćelija. Čak ni sve jajne ćelije koje svakog mjeseca zrele pod uticajem hipofize nemaju sreće da budu oplođene. Na ovo upućuje plemeniti ajet: “To je Onaj koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet, Silni i Milostivi, Koji sve savršeno stvara, Koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače – a potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekućine.” (Es-Sedžda: 7-9)
Čovjekovo potomstvo nastaje od biti neznatne tekućine (sperme). Na nivou kromosoma spol zametka biva određen u momentu oplodnje.
Na nivou spolnih žlijezda nemoguće je odrediti spol zametka prije sedme sedmice tj. prije ulaska meleka kada spolna žlijezda poprimi karakteristike jednog od spolova.
Nakon toga (u 12. sedmici) biva diferenciran i vanjski spolni organ. Ponekad se desi da se vanjski i unutrašnji spolni organi ne podudaraju. Tako naprimjer, prema vanjskom spolnom organu za jednu takvu bebu kažemo da je dječak, a ona je u stvarnosti djevojčica ili obrnuto. To je česta tema štampe. Naići ćemo na ovakav naslov: “Gospođa se operisala i postala gospodin.” U stvarnosti hirurg nije promjenio spol pacijenta, već ga je vratio u njegovo stvarno stanje. U vezi s tim postoje složenija pitanja koja ćemo mi ostaviti stručnjacima za tu oblast. Poznato je da se vanjski spolni organi razvijaju iz otvora u koži, a koža se obrazuje u desetoj i dvanaestoj sedmici. Hadis, kojeg prenosi Muslim, kaže: “Kada zametak napuni četrdeset i dvije noći, Allah mu pošalje meleka koji ga uobliči, obrazuje mu sluh, vid, kožu, meso i kosti. Zatim upita: “Gospodaru, muško ili žensko? Te Gospodar odredi šta hoće.”
Ovo znači da se vanjski spolni organi pojavljuju tek nakon obrazovanja sluha, vida, kostiju, mišića i kože. Nadnaravnost u ovom slučaju se ogleda u spomenu obrazovanja kože prije pojave vanjskih spolnih organa. Naučno je potvrđeno da se koža obrazuje prije vanjskih spolnih organa, čak šta više, vanjski spolni organi nastaju iz kože.
Abdullah ibn Me’sud r.a. od Poslanika s.a.v.s. prenosi: “Svako od vas biva oblikovan u utrobi svoje majke četrdeset dana, zatim na istom mjestu biva zakvačkom jednak period, zatim biva “mudga” isto toliko, a zatim mu se pošalje melek koji mu udahne dušu i kome je naređeno da mu zapiše četiri stvari; rizk, dužinu života, djelo i da lije sretan ili nesretan.”
Neko će upitati: zar ovo nije otkrivanje nepoznatog kada znamo da je Allah, dželle šanuhu, kod Sebe skrivenim učinio i rekao da pet stvari spomenutih u ajetu su ključ gajba (skrivenog). “Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti, samo On spušta kišu i samo on zna šta je u matericama, a čovjek ne zna šta će zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obaviješten.” (Lukman: 34)
U Ibnu Kesirovom komentaru ovog ajeta stoji: “Ovo su ključevi gajba koje poznaje samo Uzvišeni Allah i koji nisu dostupni nikom prije nego što ih On obznani. Znanje o času Sudnjeg dana ne posjeduje ni poslanik niti Njemu bliski melek: “Niko osim Njega ne zna kada će nastati.” Također, jedino Allah zna kada će pasti kiša, a kada On odredi da se to desi o tome obavijesti meleke zadužene za kišu i koga hoće od Svojih robova. Isto tako, niko osim Allah ne zna šta je u matericama tj. koji je spol Uzvišeni Allah propisao tom zametku. Ali kada dođe vrijeme da mu se odredi spol i sreća ili nesreća, o tome budu obavješteni meleki zaduženi za zametak i Njegovi robovi koje On odabere. Također niko ne zna šta će se zbiti sutra, na dunjaluku i na ahiretu: “Niko ne zna gdje (u kojoj zemlji) će umrijeti”… U svojoj zemlji ili nekoj drugoj Allahovoj zemlji. 0 tome zna samo Uzvišeni Allah.
Ovaj ajet je sličan prvom – “Kod Njega su ključevi nepoznatog i niko osim Njega ih ne zna.” U Sunnetu su zabilježeni nazivi ovih pet stvari koje se smatraju ključevima nepoznatog.”
Imam Ibn Hadžer je rekao: “Nakon što je naveo hadis Ebu Hurejre r.a. u kome stoji da je neki čovjek došao kod Poslanika s.a.v.s. i pitao o imanu, islamu, ihsanu (dobročinstvu) i on mu je odgovorio. Postavio mu je pitanje i o Sudnjem danu na što mu je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Upitani o tome ne zna ništa više nego onaj koji pita, ali ću ti reći o njegovim predznacima; kada žena rodi sebi gospodara, to je predznak i kada goli i bosi budu vladali to su predznaci jedne od pet tajni koje zna samo Allah, dželle šanuhu. “Allah zna kada će nastupiti Sudnji dan, On spušta kišu i zna šta je u matericama a čovjek ne zna šta će zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obaviješten.” (Lukman: 34)
U hadisu Abdullaha ibn Omera stoji da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Ključevi pet nepoznatih stvari su: proučio je ajet: “Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti, samo On spušta kišu i samo On zna šta je u matericama, a čovjek ne zna šta će zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obaviješten.” (Lukman: 34)
Ahmed i Bezzar od Burejde prenose hadis za koji su Ibn Hibban i El-Hakim rekli da je sahih a glasi: “Pet stvari zna samo Allah (Allah zna kada će nastupiti Sudnji dan, On spušta kišu i zna šta je u matericama a čovjek ne zna šta će zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obaviješten.” (Lukman: 34)
Ibn Hadžer kaže: “Kur’anom je potvrđeno da je Isa, alejhisselam, rekao da im može kazati šta jedu i šta u svojim kućama kriju. Jusuf, alejhisselam, je rekao da može znati kakva je hrana prije nego što im dođe.
Ovo su samo neke nadnaravnosti kojim je Uzvišeni Allah počastio poslanike. U ajetu stoji: “Kome hoće od poslanika.” On neke poslanike časti uvidom u dio tajni.
Evlija (bogougodnik) je sljedbenik poslanika, za njim se povodi i njime je počašćen. Razlika između njih je u tome što poslaniku biva dostavljena objava u svim njenim vidovima dok evlija bude obaviješten samo u snu ili putem inspiracije.

Primjetit ćemo da se namjera terminom gajb razlikuje od ajeta do ajeta. Samo Allah posjeduje znanje o vremenu nastanka Sudnjeg dana:

“Pitaju te o Smaku svijeta: “Kada će se dogoditi? “Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš, o njemu samo Gospodar tvoj zna.” (En-Nazi’at: 42-44)
“Pitaju te o Smaku svijeta kada će se zbiti. Reci: “To zna jedino Gospodar moj, On će ga u njegovo vrijeme otkriti, a težak će biti nebesima i Zemlji, sasvim neočekivano će vam doći.” Pitaju te kao da ti o njemu nešto znaš. Reci: “To samo Allah zna, ali većina ljudi ne zna.” (El-E’araf: 187)

“Ljudi te pitaju o Smaku svijeta, reci: “To jedino Allah zna!” A ti ne znaš, možda je Smak svijeta blizu!” (El-Ahzab: 63)
Kada je o njemu upitan Poslanik s.a.v.s. odgovorio je: “Upitani o tome ne zna više od onoga koji pita” – dodavši na to nekoliko njegovih predznaka.
(Spušta kišu) – “Jedino On spušta kišu.” Ali, Svemoćni nije potpuno onemogućio ljude da primjete predznake njena silaska. Moć raspoznavanja njenih predznaka je različita od osobe do osobe, od vremena do vremena, prema iskustvu i prikupljanju podataka, raspoloživim instrumentima, i pored toga i sa najmodernijom i najpreciznijom opremom koju posjeduje čovjek ovog vremena, vremenske prognoze su često pogrešne.
Što se tiče čovjeka, znanje o silasku kiše je pretpostavka a ne činjenično znanje.
Nesumnjivo je da je neizmjerna razlika između ovog neograničenog i beskonačnog Allahovog znanja, kome je laž nedostupna sa bilo koje strane, Koji nikada ne griješi. Uzvišen je Allah daleko od svih nedostataka.
Ljudsko znanje je ograničeno, sputano pogreškama, zaboravom, zabludama, devijacijama. Ljudsko znanje vezano za silazak kiše se sastoji u tome da izdaleka vidi guste oblake. Tu se podrazumijeva i stručnost promatrača koji razumije vrste oblaka koji često potvrde očekivanja, ali isto tako i iznevjere. Mora se uzeti u obzir i to da se predznaci silaska kiše ponekad pojave brzo i neočekivano.
Isto je i sa znanjem o onome što je u matericama. Samo Uzvišeni Allah u potpunosti i u tančine zna šta je u matericama.
“Allah zna šta svaka žena nosi i koliko se materice stežu, a koliko šire; u Njega sve ima mjeru.” (Er-Ra’d: 8)
“Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti, samo On spušta kišu i samo On zna šta je u matericama, a čovjek ne zna šta će zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obaviješten.” (Lukman: 34)
Njegovo znanje je sveobuhvatno i potpuno, obuhvata veliko i malo, u materici i izvan materice. “O sinko moj, dobro ili zlo, teško koliko zrno gorušice, bilo u stijeni ili na nebesima ili u zemlji, Allah će na vidjelo iznijeti, jer Allah zna najskrivenije stvari, On je sveznajući.” (Lukman: 16)
“U njega su ključevi svih tajni, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i ni jedan list ne otpadne, a da On za nj ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti ičeg svježeg niti ičeg suhog, ničeg što nije u jasnoj Knjizi.” (El-En’am: 59)
Allahovo, dželle šanuhu, znanje obuhvata i spol zametka u utrobi majke, kao i to radi li se o visokom ili niskom čovjeku, opis i crte lica, nasljedne i stečene osobine. Meleku zaduženom za matericu je to poznato jer on je zadužen da isto zapiše.
Njegovo znanje, nakon što oplođeno jajašce napuni četrdeset dana, je općenito. On biva upoznat sa pojedinostima nakon završetka stadija “mudge”
– grude mesa. On to precizno zapiše među očima zametka i zabilježi čak ubod kamena u njegovu nogu.
Melek piše četiri stvari; nafaku, vrijeme smrti, djelo i je li sretan ili nesretan (u pogledu drugog svijeta). Tu se kriju krajnje precizni podaci; hoće li se trudnoća prekinuti pobačajem ili će biti dovršena porodom, je li plod malformisan ili potpun, sa jednim ili sa oba oka, nedovršene ili dovršene usne, neupotpunjenih i sakatih ili zdravih udova, potpuno ili nedovršeno nepce, zdravo ili bolesno srce sa svim svojim složenim aparatom, nervi, mozak, mišići i njihove tajne, koža i sve što ona sadrži; vene, arterije, različite žlijezde itd. sve do kromosoma i nebrojenih tajni koje u sebi nosi svaka ćelija, tajne naslijeđa, tajne razvoja, zatim, tajna udisanja plemenite duše kojom je odlikovan i izuzet čovjek?
Pitam se, ko mimo Allaha poznaje sve ovo?
Kada i saznamo spol zametka, to je nepotpuna informacija i mogućnost pogreške nije isključena.
Može se desiti da vanjski spolni organ bude ženski a spolna žlijezda muška ili obrnuto i da bebi bude nakon rođenja potrebna operacija da bi joj se vratio stvarni spol. Ovo je moguće znati tek nakon rođenja i nakon mnogih dugih ispitivanja. Situacija može biti i komplikovanija tako što se rodi pravi hermafrodit koji nosi istovremeno i muške i ženske osobine, nosi i jajnik i testis. Kada to čovjek može otkriti?
Ovo se može otkriti samo pretragama i operativnim zahvatima i to izvjesno vrijeme nakon rođenja. Znači, čovjekovo znanje o onome što je u matericama je ograničeno i zasnovano na pretpostavkama. Allahovo znanje, za razliku od ljudskog je sveouhvatno i potpuno i nije podložno sumnji niti grešci. Znanje onoga što je u matericama je slično vremenskoj prognozi, nekad je tačna a nekad pogrešna.
Tačnost u prognoziranju je učestalija od greške zahvaljujući iskustvu, savremenoj opremi i nauci. Ali i pored svega, stvarno i nepogrešivo znanje je još uvijek neostvareno. Ostaje kao i do sada u granicama ljudskih mogućnosti podložno pogreškama, manjkavosti, zabludi i iskrivljenju. Ista je stvar i sa znanjem onoga što je u materici.

Odlomak iz knjige: STVARANJE I RAZVOJ ČOVJEKA SVJETLU MEDICINE I KUR’ANA

Autor: Muhammed Ali El-Bar

Prijevod: Mevlida Zajimović
Visoko, 2007. godina

Obrada: Akos.ba

Povezani članci

Back to top button