Liderstvo i menadžmentU Fokusu

 STATA program: obuka za fizička i pravna lica

 Target grupa su marketinške agencije, menadžeri manjih i srednjih preduzeća, sektor prodaje, sektor ljudskih resursa, udruženja i centri, studenti ekonomije, studenti medicine, te ostali zainteresirani za razvoj i sticanje novih vještina.

Svi koji želite sa 95% (ili više) tačnosti utvrditi rješenje određenog problema u radu ili poslu, a za koji se ima ili može pribaviti relevantni kvantitativni podaci – na pravom su mjestu.

Kurs je namijenjen svima koji žele da:

– olakšaju proces donošenja odluka (samo 5% mogućnošću greške) – procijene prodajne ili druge trendove od interesa

– riješe istraživački problem

– unaprijede svoje poslovne vještine

– savladaju novi program u kratkom periodu

– još mnogo toga.

Budite čak u stanju da završite svoj diplomski ili magistarski rad vlastitom umom i rukama.

Prva obuka počinje 29.03. i podrazumijeva sljedeće ispod navedene stavke.

1. Crash-course statistike: a. naučite osnovne statističke koncepte, tehnike, formule i kalkulacije b. s pouzdanjem interpretirajte grafikone, odredite vjerovatnoće i intervale pouzdanosti; c. analizirajte podatke anketa i eksperimenata, utvrdite povezanost između različitih podataka i naučite kako testirati hipoteze.

Trajanje: ukupno 12 časova Satnica: 17:15 h

Cijena sa popustom: 109 KM (uplate do 21.03.) Cijena bez popusta: 125 KM (uplate 22.-28.03.)

Ostale obuke možete naći na eventu, te podrazumijevaju:

1. Regresiju (sa sigurnošću od 95% saznajte kako će promjene analiziranih faktora utjecati na Vašu prodaju ili dobit)

2. Vremenske serije i predviđanja (budite u stanju predvidjeti kretanje varijabli od interesa i odrediti intervale pouzdanosti)

3. Discrete choice modeli (u okviru intervala pouzdanosti izračunajte ishod primjene nove metode liječenja ili donesite odluku o kreiranju novog proizvoda)

4. Panel-data modeli (sa 95% pouzdanosti izračunajte efekte novih političkih rješenja ili analizirajte učinkovitost svojih radnika) Uplate obuke (ili više njih uz popust) možete izvršiti direktno ili putem ŽR.

Lične uplate se vrše 09:30-15:30 u prostorijama centra CLPU, kod kolege Muamera (viber call 061 811 096). Putem banke vršite uplatu na ŽR: 141 306 131 148 42 93 (BBI).

O instruktoru i ostalim aktivnostima pogledajte na Fb event .

Za sve dodante informacije i prijave budite slobodni da nam pišete na mail: prijave2018@gmail.com Broj kandidata koji se primaju je 10.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button