DuhovnostU Fokusu

Šta znači vjerovati?

Vjerovati znači slijediti logiku. S kozmološkog aspekta, samo naše postojanje, principom uzroćnosti, ukazuje na to da smo stvoreni i možemo posmatrati više mogućnosti u pogledu našega stvaranja.

Vjerovati u Allaha i izvršavati sve ono čime nas je zadužio, osnovna je obaveza svakog čovjeka. Međutim, vecina ljudi danas ili uopće ne zna šta znači vjerovati u Allaha ili na pogrešan način razumijeva ovu životnu osnovu. Da li ste se ikada zapitali šta zapravo znači vjerovati?

Vjerovati znači slijediti logiku. S kozmološkog aspekta, samo naše postojanje, principom uzroćnosti, ukazuje na to da smo stvoreni i možemo posmatrati više mogućnosti u pogledu našega stvaranja.

Zdrav razum ne prihvata da smo stvoreni od ničega i ničim uzrokovani, to je neprihvatljivo i metafizički i matematički, jer zbir nula uvijek daje nulu.

Također, nemoguće je da smo sami sebe stvorili jer bito značilo da smo u istom trenutku postojali – jer smo mi stvoritelji, i da nismo postojali – jer smo stvoreni.

Tvrdnja da smo stvoreni od nečeg prethodno stvorenog vodi nas do potrage za početnim uzrokom, što bi u beskonačnosti dovelo do nepostojanja.

Jedina logički prihvatljiva tvrdnja jeste da smo stvoreni od nečega što nije stvoreno. Još je Aristotel principom kauzaliteta došao do zaključka da mora postojati prvi pokretač. Taj nestvoreni stvoritelj je naš Bog, kojeg ljudi nazivaju različitim imenima, ali za kojeg znamo da je vječan jer nije stvoren, znamo da je znalac jer je stvorio funkcionalan svijet sa inteligentnim bićima, znamo da je moćan jer stvaranje i održavanje zahtijeva moć… Samo vjerovanje u Uzvišenog Allaha sadrži četiri pretpostavke:

  1. Uzvišeni Allah postoji bez tvorca i uzročnika. “Nije rodio i nije rođen, i niko Mu ravan nije” (El-Ihlas.3-4). Uzvišeni Allah je Prvi, bez početka, i Posljednji, jer nema kraja. Prvi prije svega i Posljednji nakon svega.
  2. On je Tvorac svih svjetova. Sve što je stvoreno mora imati svoga stvoritelja i kreatora. “Allah je Stvoritelj svega…”(Ez-Zumer, 62); “On je Stvoritelj nebesa i Zemlje! (…) On sve stvara, i samo On sve zna. To vam je Allah, Gospodar vaš, nema drugog boga osim Njega, Stvoritelja svega…” (EI-En’am, 102); “To je Allahovo djelo, koji je sve savršeno stvorio…“ (En-Neml, 88).
  3. On je Gospodar i Vladar svega. Onaj koji stvara zaslužuje da bude Gospodar i Vladar. “Hvala Allahu, Gospodaru svjetova!” (El-Fatiha, 1); “Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova!” (El-A’raf, 54); “Upitaj: ‘U čijoj je ruci vlast nad svim, i ko uzima u zaštitu, i od koga niko ne može zaštićen biti, znate li?'” (El-Mu’minun, 88).
  4. On je Bog, koji se jedini obožava, bez pridruživanja druga. Allah postoji bez tvorca, a On je Tvorac svih svjetova, On je Gospodar i Vladar svega te zato jedini i zaslužuje da bude obožavan. “To vam je Allah, Gospodar vaš, nema drugog boga osim Njega, Stvoritelja svega; zato se Njemu klanjajte; On nad svim bdi!” (El-En’am, 102)

Vjerovati znači poslušati glas u sebi. Vjerovanje je usađeno u dubinu duše svakog od nas i svaki se čovjek rađa sa prirodnim nagonom za vjeru. Budemo li slušali glas prirode i bude li nas vodila urodenost, sačuvat ćemo se tumaranja po zabludama ateizma.

Svi ljudi, bez obzira na to kojoj vjerskoj skupini pripadali i bez obzira na to kako su odgojeni i na kojem su stepenu obrazovanja, u trenucima teškoće i povećanog strah atraže pomoć od snage koja je iznad svih stvorenja, snage koju ne vide, ali koju u tim trenucima dušama i srcima i svakim živcem osjećaju. Ovo osjećaju učenici u danima ispita, bolesnici u trenucima ljekareve nemoći, nevoljnici na burnom moru, ljudi u vihoru rata…

Ovu ljudsku prirodu (nagon) ponekad prekriju strasti, želje, požude i materijalne potrebe, ali u trenucima nevolje i strahote ona se pojavi i ispliva.

lako kažemo da nas logika vodi prema vjerovanju, ipak je razumom nemoguće dokučiti apsolutnu egzistenciju.Upravo je i Emanuel Kant u knjizi Kritika čistog uma, kao i Ksenofan prije njega, razvio misao da se umom ne može obuhvatiti beskonačna istina. Zbog ovoga kažemo da vjerovati znači pokoriti se:”Džine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju.” (Ez-Zarijat, 56)

Osnovni temelji islamskog vjerovanja jesu:

  • vjerovanje u Allaha,
  • vjerovanje u Njegove meleke,
  • vjerovanje u Njegove knjige,
  • vjerovanje u Njegove poslanike,
  • vjerovanje u Sudnji dan,
  • vjerovanje u Allahovo odredenje.

 

Čovjek ne vjeruje sve dok ne prizna ovih šest temelja.

Izvor: Veličanje Allaha i propis Njegova psovača

Autor: Mithad R. Ćeman

Za Akos.ba izdvojila i priredila: Elmedina R.

 

Povezani članci