Islamske teme

Koliko zaista mrzimo šejtana?

“I kada bude sve riješeno, šejtan će reći:

“Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam svoja obećanja iznevjerio; ali, ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali; zato ne korite mene, već sami sebe, niti ja mogu vama pomoći niti vi možete pomoći meni. Ja nemam ništa s tim što ste me prije smatrali Njemu ravnim.” Nevjernike, sigurno, čeka bolna patnja.” (Kur’an, 14:22)

Kako bi frustrirajuće zvučale ove riječi kada bi bile upućene tebi? Da slušate kako se šejtan pravda želeći se osloboditi odgovornosti i govori da vas je samo zavodio vesvesama, te da one koji su činili zulum/nepravdu čeka bolna kazna, a on je ustvari najveći nepravednik i zalim. Zar to nije dovoljan razlog da ga mrzite? Mi smo već u ratu s njim, a da toga nismo ni svijesni. Šejtan konstantno nasrće na nas došaptavajući nam, pokušava nas odvesti na stranputicu, ali da li ga mi zaista mrzimo onako kako bi trebali? Da li poduzimamo mjere predostrožnosti protiv ovog otvorenog neprijatelja ili ga pustamo da se s nama poigrava? Prevazilaženje šejtanskih zamki trebao bi biti jedan od prioriteta u našem životu.  On je u stanju da nam putem došaptavanja najslađa djela pretvori u gorka, ostavljajući nas tako u nelagodi da se na Sudnjem danu pravdamo pred Bogom kako smo dozvolili sebi da upanemo u njegove stupice.

“O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: “Ne klanjajte se šejtanu, on vam je neprijatelj otvoreni.” (Kur’an, 36:60)

PRAKTIČNI SAVJET#1: Upoznaj svog neprijatelja

U svojoj knjizi “The Art of War” Sun Tzu kaže: “Upoznaj sebe, upoznaj svoga neprijatelja.” U tome nam je naš Gospodar Allah, dž.š., uveliko olakšao tako što nam je ukazao na našeg otvorenog neprijatelja. Allah nam skreće pažnju na metode i načine šejtanove borbe protiv nas i njegovog plana da nam priđe s prijeda, s leđa i sa obje strane. Šejtan, l.a., je rekao: 

“E zašto si odredio pa sam u zabludu pao” – reče – “kunem se da ću ih na Tvom Pravom putu presretati, pa ću im sprijeda, i straga, i zdesna i slijeva prilaziti, i Ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti!” (Kur’an, 7:16-17)

Allah nas nije ostavio nezaštićene i bez odbrane. On nas je opremio sa znanjem koje nam je potrebno da pobjedimo šejtana. Stoga, pročuvajte ga, pročuvajte njegove trikove kako biste bili spremni i kako vas ne bi iznenadio.

PRAKTIČNI SAVJET#2: Nabavi sebi zbirku dova

Allah, dž.š., nam je podario oklop i zaštitu koja nam je potrebna u borbi protiv šejtana, l.a., ali koliko nas se opremi s tim oklopom odmah izjutra i zada mu završni udarac na kraju dana? Bilo da čitate Hisnul muslim ili koristite neku aplikaciju sa dovama, nema opravdanja za propustanje jutarnjeg i večernjeg zikra koji je zaštita. Nemojte mu dati ni priliku da vas zavede na krivi put. Udarite ga tako žestoko odmah izjutra kao kada nogama udarate u pod, tako da zna da ste budi i da bdijete.

PRAKTIČNI SAVJET#3: Radi ono što on ne može da uradi – traži oprost/uči istigfar

Adam, a.s., iskreno je učinio pokajanje nakon što je uradio djelo suprotno onome što mu je Allah, dž.š., naredio. On nije za to krivio Boga, niti je okrivio Havu, nije čak ni šejtana okrivio. On je preuzeo odgovornost na sebe i zamolio Allaha da mu oprosti. 

“Gospodaru naš”- rekoše oni – “sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni.” (Kur’an, 7:23)

Jedan od najveći trikova prokletog šejtana jeste to da te ubjedi kako si toliki griješnik da ti Allah, dž.š., nikada neće oprostiti.

Stoga, zapitaj se ponovo – koliko zaista mrziš šejtana? Zbog svega onoga na što se zakleo da će nas zavoditi da uradimo – taj prijezir prema njemu bi trebao biti mnogo veći. 

Ovo su tri praktična savjeta koji će vas, inšAllah, sačuvati od vašeg otvorenog neprijatelja. 

Autor: Christal Williams

Izvor: themuslimahnetwork

Za Akos.ba preveo Fahrudin Vojić

 

Koliko zaista mrzimo šejtana

“I kada bude sve riješeno, šejtan će reći: “Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam svoja obećanja iznevjerio; ali, ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali; zato ne korite mene, već sami sebe, niti ja mogu vama pomoći niti vi možete pomoći meni. Ja nemam ništa s tim što ste me prije smatrali Njemu ravnim.” Nevjernike, sigurno, čeka bolna patnja.” (Kur’an, 14:22)

Kako bi frustrirajuće zvučale ove riječi kada bi bile upućene tebi? Da slušate kako se šejtan pravda želeći se osloboditi odgovornosti i govori da vas je samo zavodio vesvesama, te da one koji su činili zulum/nepravdu čeka bolna kazna, a on je ustvari najveći nepravednik i zalim. Zar to nije dovoljan razlog da ga mrzite? Mi smo već u ratu s njim, a da toga nismo ni svijesni. Šejtan konstantno nasrće na nas došaptavajući nam, pokušava nas odvesti na stranputicu, ali da li ga mi zaista mrzimo onako kako bi trebali? Da li poduzimamo mjere predostrožnosti protiv ovog otvorenog neprijatelja ili ga pustamo da se s nama poigrava? Prevazilaženje šejtanskih zamki trebao bi biti jedan od prioriteta u našem životu.  On je u stanju da nam putem došaptavanja najslađa djela pretvori u gorka, ostavljajući nas tako u nelagodi da se na Sudnjem danu pravdamo pred Bogom kako smo dozvolili sebi da upanemo u njegove stupice.

“O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: “Ne klanjajte se šejtanu, on vam je neprijatelj otvoreni.” (Kur’an, 36:60)

PRAKTIČNI SAVJET#1: Upoznaj svog neprijatelja

U svojoj knjizi “The Art of War” Sun Tzu kaže: “Upoznaj sebe, upoznaj svoga neprijatelja.” U tome nam je naš Gospodar Allah, dž.š., uveliko olakšao tako što nam je ukazao na našeg otvorenog neprijatelja. Allah nam skreće pažnju na metode i načine šejtanove borbe protiv nas i njegovog plana da nam priđe s prijeda, s leđa i sa obje strane. Šejtan, l.a., je rekao:

“E zašto si odredio pa sam u zabludu pao” – reče – “kunem se da ću ih na Tvom Pravom putu presretati, pa ću im sprijeda, i straga, i zdesna i slijeva prilaziti, i Ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti!” (Kur’an, 7:16-17)

Allah nas nije ostavio nezaštićene i bez odbrane. On nas je opremio sa znanjem koje nam je potrebno da pobjedimo šejtana. Stoga, pročuvajte ga, pročuvajte njegove trikove kako biste bili spremni i kako vas ne bi iznenadio.

PRAKTIČNI SAVJET#2: Nabavi sebi zbirku dova

Allah, dž.š., nam je podario oklop i zaštitu koja nam je potrebna u borbi protiv šejtana, l.a., ali koliko nas se opremi s tim oklopom odmah izjutra i zada mu završni udarac na kraju dana? Bilo da čitate Hisnul muslim ili koristite neku aplikaciju sa dovama, nema opravdanja za propustanje jutarnjeg i večernjeg zikra koji je zaštita. Nemojte mu dati ni priliku da vas zavede na krivi put. Udarite ga tako žestoko odmah izjutra kao kada nogama udarate u pod, tako da zna da ste budi i da bdijete.

PRAKTIČNI SAVJET#3: Radi ono što on ne može da uradi – traži oprost/uči istigfar

Adam, a.s., iskreno je učinio pokajanje nakon što je uradio djelo suprotno onome što mu je Allah, dž.š., naredio. On nije za to krivio Boga, niti je okrivio Havu, nije čak ni šejtana okrivio. On je preuzeo odgovornost na sebe i zamolio Allaha da mu oprosti.

“Gospodaru naš”- rekoše oni – “sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni.” (Kur’an, 7:23)

Jedan od najveći trikova prokletog šejtana jeste to da te ubjedi kako si toliki griješnik da ti Allah, dž.š., nikada neće oprostiti.

Stoga, zapitaj se ponovo – koliko zaista mrziš šejtana? Zbog svega onoga na što se zakleo da će nas zavoditi da uradimo – taj prijezir prema njemu bi trebao biti mnogo veći.

Ovo su tri praktična savjeta koji će vas, inšAllah, sačuvati od vašeg otvorenog neprijatelja.

Autor: Christal Williams

Izvor: themuslimahnetwork

Za Akos.ba preveo Fahrudin Vojić

 

Povezani članci

Back to top button