Islamske teme

Šta povećava nafaku?

Allah s.w.t.a. nam u Kur’anu daje odgovor šta povećava nafaku i Poslanik s.a.w.s. u hadisu.

1. Taqwa/bogobojaznost

“A onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći i opskrbiće ga odakle se i ne nada.”
(Kur’an, sura At-Talaq: 2-3)

2. Tevekul/oslonac na Allaha.

“Onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio.”(Kur’an, sura At-Talaq: 3).

3. Sadaka djeljenje imetka.

“Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga On mnogostruko vrati? – A Allah uskraćuje i obilno daje, i Njemu ćete se povratiti?” (Kur’an: sura Al-Bekara: 245)

4. Zahvalnost Allahu na blagodatima, životu, stanju, halu, na svemu.

“i kad je Gospodar vaš objavio: ’Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti.”
(Kur’an, sura Ibrahim: 7)

5. Istigfar pokajanje Allahu za svoje grijehe. I ostavljanje grijeha nakon pokajanja.

“i govorio: ’Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati. “(Kur’an, sura Nuh: 10-12).

6. Održavanje rodbinski veza

Poslanik, a.s., je rekao: “Ko god hoće da mu se poveća nafaka i produži život, neka održava rodbinske veze.” (Sahih Buhari)

Za Akos.ba piše: Amar Bedaković

Povezani članci

Back to top button