Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Islamske teme > Spomen vina i vinograda u časnom Kur'anu

Spomen vina i vinograda u časnom Kur'anu

Na nekoliko mjesta u časnom Kur’anu spominju se vinogradi, grožđe i vino. Uz bašte i palmike, vinograd je okarakterisan izvorom hrane za čovjeka odnosno plodom koji je nikao iz oživljene zemlje uz čovjekove privređivačke ruke.

Tako se u suri “Jasin” Gospodar obraća čovjeku kazavši Dokaz im je mrtva zemlja: Mi joj život dajemo i iz nje niče žito koje oni jedu; Mi po njoj stvaramo bašče, palmike i vinograde– i činimo da iz nje izvori izviru- da oni jedu plodove njihove i od onoga što ruke njihove privrede (…).

Nakon što je vinograd okarakterisan korisnom biljkom koja rađa na plodnoj zemlji i o kojoj se brinu čovjekove ruke, na drugom mjestu, u suri “En-nebe” (sura “Vijest”), vjernicima se daje obećanje da će ih i u Džennetu (Raju) čekati vinogradi: A onima koji su se Allaha bojali želje će se ostvariti: bašče i vinogradi, i djevojke mlade, godina istih, i pehari puni.

Vinograd je predmetom stvaranja Gospodara gdje se u suri “El-en’am” (sura “Stoka”) naročito naglašava riječima On je Taj koji stvara vinograde, poduprte i nepoduprte (…) gdje se upozorava vjernicima da se na dan berbe, kada se jedu njegovi plodovi, podijele sa onima koji nemaju: (…) jedite plodove njihove kad plod dadu, i podajte na dan žetve i berbe ono na šta drugi pravo imaju (…).

Čovjeku se poručuje da pogleda u svoju hranu a zatim se ukazuje na obilnu kišu kojom se natapaju pukotine u zemlji bez koje ne bi moglo biti ni berbe grožđa. Tako se u istoj suri “El-en’am” poručuje: Neka čovjek pogleda u hranu svoju; Mi obilno kišu prolivamo, zatim zemlju pukotinama rasijecamo i činimo da iz nje žito izrasta i grožđe i povrće (…). Zatim, u suri “En-nahl” (sura “Pčele”) ponovo se ukazuje na kišu i natopljenu zemlju koje daju grožđe i ostale plodove: On spušta s neba vodu koju pijete i kojom se natapa rastinje kojim stoku napasateOn čini da vam pomoću nje raste žito, i masline, i palme, i grožđe, i svakovrsni plodovi.

U suri “Jusuf” grožđe je predmetom sna kojeg sanja jedan mladić koji sa Poslanikom Jusufom a.s. boravi u tamnici. Mladić je sanjao kako cijedi grožđe i tražio da mu se san protumači na što mu je Jusuf a.s. kazao da će Gospodara svoga vinom pojiti odnosno da će biti spašen tamnice i da će se sastati sa Gospodarom zbog čega ga je zamolio riječima Spomeni me Gospodaru svome!

U časnom Ku’anu vinograd je izvor egzistencije, predmet čovjekove brige i privređivanja te obećana nagrada u Džennetu (Raju). U dva navrata dovodi se u vezu sa obilnom kišom i plodnom zemljom bez koje ne bi mogao davati svoj plod i berbu. Plodovi koje daje vinograd istovremeno su i predmetom udjeljivanja onima koji nemaju te predmetom sna u kojem je cijeđenje njegovog soka simboličan prikaz spasenja i čovjekovog susreta sa Bogom.

Piše: Naida Kovačević, MA

Akos.ba

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top