Islamske temeU Fokusu

Šest savjeta kako da postignete bereket u životu

Bereket je Božiji blagoslov koji se održava na vrijeme, zdravlje, bogatstvo i druge vidove pomoći nama kako bi smo te blagodati iskoristili u potpunosti.

Mnogi se danas žale na nedostatak bereketa u vremenu, ali to se može popraviti. Sljedećih nekoliko stvari pomažu u postizanju bereketa:

1. Obavljaj pet dnevnih namaza

Ako ne klanjaš svih pet dnevnih namaza, ne možeš ni očekivati bereket u svom vremenu. Obavljanje pet dnevnih molitvih je osnovni oblik ibadeta/obožavanja Allaha, dž.š., i ključna stvar u postizanju bereketa. Ako toga nema, ne može se ni očekivati bereket u životu.

2. Dovi za bereket

Bereket je poput svih ostalih blagodati božiji dar. Zato trebaš da svakodnevno upućuješ dovu Allahu da ti podari tu blagodat, a On Uzvišeni uslišava dove Svojih robova.

3. Iskoristi blagodati zore

Zadnja trećina noći i rani jutarnji sati, ispunjeni su bereketom. Probaj jedan dan da ustaneš na noćni-namaz u zadnjoj trećini noći koju ćeš podijeliti na tri dijela od nastanka akšam-namaza do zore, pa u zadnjoj trećini noći obaviti noćni-namaz, a zatim pokušaj da uradiš neki od svojih poslova u to vrijeme i vidjećeš kako ćeš biti u stanju da uradiš više nego obično. To je zbog bereketa koje je Allah dao u tom vremenskom periodu.

4. Nastoj da tvoja zarada, hrana i ostali troškovi budu halal

Uslov da bi dova bila primljena kod Boga, jeste da onaj ko dovi svoj imetak stiče na halal/dozvoljen način, da njegova hrana bude halal i da sve što radi u životu bude halal/dozvoljeno i daleko od harama – onog što je Bog zabranio. Dakle, potrudi se i daj sve od sebe da zarađuješ novac na halal način, da ti je hrana koju jedeš halal, da svoj novac i zaradu trošiš na halal stvari i sa plemenitim namjerama. Ako budeš tako radio, Allah će ti dati bereket u životu. Mnogi na putu zarade čine zulum/nepravdu drugim ljudima i onda nemaju bereketa u životu.

5. Često dijeli sadaku

Većina nas je upoznata da se bereket u zdravlju i imetku može ostvariti dajući sadaku. Posveti dio svoga života radeći besplatno za plemenite ciljeve i vidjećeš da će ti Allah, dž.š., dati bereket u vremenu i da ćeš stići uraditi i svoje obaveze. Što više budeš davao drugima, Allah će više davati tebi. Isto tako, što više budeš trošio vremena na ljude u smislu druženja, potpomaganja i sl., Allah će ti dati više blagoslova  u tvom vremenu. 

6. Budi zahvalan na onome što imaš

Uzvišeni Allah kaže: “i kad je Gospodar vaš objavio: ’Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti’.” (Kur’an, sura Ibrahim, ajet 7)

To podrazumijeva da je povećanje bereketa povezano sa zahvalnošću Allahu na blagodatima koje nam je darovao. Znači između zahvale Bogu na blagodatima i bereketa u životu postoji kauzalna/uzročno-posljedična veza, pa sa povećanjem ovog prvog, dolazi i ovo drugo. Dakle, ako želimo bereket u životu, moramo biti zahvalni Allahu, dž.š., na svemu što nam je dao od blagodati, umjesto da se žalimo i kukamo. Formula je jednostavna i primjenjiva na svaki segment života. Da zaključimo – zahvalnos vodi ka povećanju blagodati, a kukanje vodi ka smanjenju blagodati u životu.

Odabrano iz knjige: Getting the Barakah: An Islamic Guide to Time Management, Abu Muawiyah Ismail Kamadar, Partridge Africa, 2015.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić, prof.

 

 

Šest savjeta kako da postignete bereket u životu

Bereket je Božiji blagoslov koji se održava na vrijeme, zdravlje, bogatstvo i druge vidove pomoći nama kako bi smo te blagodati iskoristili u potpunosti. Mnogi se danas žale na nedostatak bereketa u vremenu, ali to se može popraviti. Sljedećih nekoliko stvari pomažu u postizanju bereketa:

1. Obavljaj pet dnevnih namaza

Ako ne klanjaš svih pet dnevnih namaza, ne možeš ni očekivati bereket u svom vremenu. Obavljanje pet dnevnih molitvih je osnovni oblik ibadeta/obožavanja Allaha, dž.š., i ključna stvar u postizanju bereketa. Ako toga nema, ne može se ni očekivati bereket u životu.

2. Dovi za bereket

Bereket je poput svih ostalih blagodati božiji dar. Zato trebaš da svakodnevno upućuješ dovu Allahu da ti podari tu blagodat, a On Uzvišeni uslišava dove Svojih robova.

3. Iskoristi blagodati zore

Zadnja trećina noći i rani jutarnji sati, ispunjeni su bereketom. Probaj jedan dan da ustaneš na noćni-namaz u zadnjoj trećini noći koju ćeš podijeliti na tri dijela od nastanka akšam-namaza do zore, pa u zadnjoj trećini noći obaviti noćni-namaz, a zatim pokušaj da uradiš neki od svojih poslova u to vrijeme i vidjećeš kako ćeš biti u stanju da uradiš više nego obično. To je zbog bereketa koje je Allah dao u tom vremenskom periodu.

4. Nastoj da tvoja zarada, hrana i ostali troškovi budu halal

Uslov da bi dova bila primljena kod Boga, jeste da onaj ko dovi svoj imetak stiče na halal/dozvoljen način, da njegova hrana bude halal i da sve što radi u životu bude halal/dozvoljeno i daleko od harama – onog što je Bog zabranio. Dakle, potrudi se i daj sve od sebe da zarađuješ novac na halal način, da ti je hrana koju jedeš halal, da svoj novac i zaradu trošiš na halal stvari i sa plemenitim namjerama. Ako budeš tako radio, Allah će ti dati bereket u životu. Mnogi na putu zarade čine zulum/nepravdu drugim ljudima i onda nemaju bereketa u životu.

5. Često dijeli sadaku

Većina nas je upoznata da se bereket u zdravlju i imetku može ostvariti dajući sadaku. Posveti dio svoga života radeći besplatno za plemenite ciljeve i vidjećeš da će ti Allah, dž.š., dati bereket u vremenu i da ćeš stići uraditi i svoje obaveze. Što više budeš davao drugima, Allah će više davati tebi. Isto tako, što više budeš trošio vremena na ljude u smislu druženja, potpomaganja i sl., Allah će ti dati više blagoslova  u tvom vremenu.

6. Budi zahvalan na onome što imaš

Uzvišeni Allah kaže:

“i kad je Gospodar vaš objavio: ’Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti’.” (Kur’an, sura Ibrahim, ajet 7)

To podrazumijeva da je povećanje bereketa povezano sa zahvalnošću Allahu na blagodatima koje nam je darovao. Znači između zahvale Bogu na blagodatima i bereketa u životu postoji kauzalna/uzročno-posljedična veza, pa sa povećanjem ovog prvog, dolazi i ovo drugo. Dakle, ako želimo bereket u životu, moramo biti zahvalni Allahu, dž.š., na svemu što nam je dao od blagodati, umjesto da se žalimo i kukamo. Formula je jednostavna i primjenjiva na svaki segment života. Da zaključimo – zahvalnos vodi ka povećanju blagodati, a kukanje vodi ka smanjenju blagodati u životu.

Odabrano iz knjige: Getting the Barakah: An Islamic Guide to Time Management, Abu Muawiyah Ismail Kamadar, Partridge Africa, 2015.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić, prof.

 

 

Povezani članci