Kolumne i intervjui

Sejid ef. Strika: Biti imam je prije svega misija

 – kazao je imam Sejjid-ef. Strika iz džemata Mrakovo u Ilijaš

– Koje je radno vrijeme imama u džematu?
Kada funkciju imama shvatite kao misiju, kao naslijeđe Poslanika a.s., onda za imama nema radnoga vremena. Imam je imam i kada ima slobodan dan, on je imam i kada koristi godišnji odmor, svojim likom i ponašanjem on je uvijek imam, primjer drugima. Iako je biti imam prije svega misija pa onda posao, važno je da imam i džematlije znaju njegovo slobodno vrijeme zbog obaveza prema porodici, rodbini i dr.

– Često u džamijama nalazimo veliki broj, ako ne i značajno veći, žena na svim namazima. Na koji način je moguće uključiti žene u rad džemata?
Istina prisustvo žena na namazima je evidentno, pogotovo u sredinama poput džemata Mrakovo, u kojem radim, gdje muškarci odlaze u druga mjesta na posao i nisu prisutni u toku dana. Iskreno, prisustvo žena u džamiji raduje, imajući u vidu da su one te koje odgajaju i usmjeravaju našu djecu i omladinu i imaju veliki uticaj na kompletnu porodicu, uljučujući i muža koji radi. Zato kažem da me to raduje. Kada govorimo o ženama, primjetno je i to da one imaju više pitanja o vjerskim propisima nego muškarci. Upravo u tom segmentu, edukativnom, ima jako puno prostora u kom je moguće džematlinke uključiti u rad i aktivnosti u džematu. Ako uspijemo afirmirati džematlinke uspjet ćemo i cijelu porodicu.

– Koju metodu preferirate prilikom podučavanja Kur’anu?
Džemat Mrakovo je relativno mlad džemat, džamija je otvorena 2009., godine i od tada su u njemu prisutne sve aktivnosti koje u jednom džematu i trebaju biti. Od tada do danas više od 70 učenika je predamnom završio sufaru i uče u Kur’anu, a petnaestak njih je završilo sufaru pred drugim mu’allimima, tako da u mektebu Mrakovo ima skoro 90 učača Kur’ana. Ti učači Kur’ana su iskre svjetlosti koje popravljau ambijent u džematu Mrakovo. Posebna radost u srcu imama je kada čuje učenje Kur’ana svog učenika za koga zna da je njegovim sebebom naučio učiti u Kur’anu. Upravo to daje motiv i dodatnu snagu mu’allimu da istraje u odgoju i prenosu znanja u mektebu.
Što se tiče metode, neprevaziđena metoda učenja sufare i Kur›ana je metoda grupnog učenja, u kojoj mu›allim uči a učenici ponavljaju. Istina to nekad iscrpi mu›allima, ali je rezultat dobar. Kao pomagalo u mektebima dosta može pomoći računar na koji instalirate brojne programe za učenje Kur›ana i projektor (plazma), što čas učini dosta zanimljivijim.

preporod.com

Povezani članci

Back to top button